До питання стійкості метробуса у гальмівному режимі

Автор(и)

  • Володимир Прохорович Сахно Національний транспортний університет, м. Київ
  • Ігор Сергійович Мурований Луцький національний технічний університет
  • Василь Петрович Онищук Луцький національний технічний університет
  • Денис Михайлович Попелиш Національний транспортний університет, м. Київ
  • Сергій Миколайович Томчук Національний транспортний університет, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2020-11-1-115-125

Ключові слова:

метробус, гальмівний режим, автопоїзд, габаритна смуга руху, гальмівний режим руху

Анотація

Згідно з рекомендованим співвідношенням між кількістю автобусів різних класів, які використовуються у великих містах, три чверті всього автобусного парку міста з населенням понад 1 млн жителів мають становити автобуси великого та особливо великого класу. Найбільшого ефекту від використанням автобусів великого і особливо великого класу досягається в системі BRT.

Використання багатоланкових як вантажних, та і пасажирських автопоїздів повинно бути підтверджене не тільки прогресивним транспортним законодавством, але і вирішенням певних технічних проблем, спрямованих на забезпечення високої безпечності автопоїздів і всього транспортного потоку. При цьому дуже важливо забезпечити стійкість транспортного засобу у граничних режимах руху з тим, щоб він залишався в межах габаритного коридору.

Проведеними на сьогодні дослідженнями доведено, що найбільш небезпечним з точки зору забезпечення стійкості автопоїзда при екстреному гальмуванні є бортова нерівномірність гальмівних сил, причому зі збільшенням початкової швидкості гальмування, нерівномірності дії гальмівних механізмів на колесах однойменних осей автомобілів і автопоїздів значно зростають довжина гальмівного шляху, поперечні і кутові відхилення.

Показано, що узагальнюючим параметром, який характеризує стійкість прямолінійного руху триланкового метробуса в режимі гальмування, слід брати початкову швидкість руху, за якої автобус і причіпні ланки не виходять за межі ширини смуги руху. За цим критерієм отримані початкові швидкості гальмування, за яких забезпечується стійкість метробуса як з керованим, так і некерованим другим причепом. Ці швидкості за коефіцієнта зчеплення коліс з опорною поверхнею в межах j=0,7 і моменту нерівномірності гальмівних сил на осях причепів в межах 8000 Нм склали відповідно 12,5 і 16,5 м/с. Це необхідно враховувати при визначенні стійкості метробуса у гальмівному режимі.

Біографії авторів

Володимир Прохорович Сахно, Національний транспортний університет, м. Київ

д-р тех. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів

Ігор Сергійович Мурований, Луцький національний технічний університет

канд. тех. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів і транспортних технологій

Василь Петрович Онищук, Луцький національний технічний університет

канд. тех. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій

Денис Михайлович Попелиш, Національний транспортний університет, м. Київ

аспірант кафедри автомобілів

Сергій Миколайович Томчук, Національний транспортний університет, м. Київ

аспірант кафедри автомобілів

Посилання

Sahar Hajeb, Peyman Parvizi, Farzad Norouzi Fard. “Safe Lines to Transit in Tehran’s BRT,” International Journal of Science and Engineering Investigations, v. 1, is. 1, р. 113-118. February 2012,

В. П. Сахно, В. М. Поляков, С. М. Шарай, & В. М. Босенко, Прикладна теорія руху автопоїзда. К.: НТУ, 2016.

Е. Е. Александров, В. П. Волков, Д. О. Волонцевич и др. Повышение устойчивости и управляемости колесных машин в тормозных режимах. Харьков: НТУ «ХПИ», 2007.

Р. М. Кузнєцов, В. В. Лотиш, І. С. Мурований, і В. П. Онищук, «Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на стійкість руху триланкового причіпного автопоїзда,» Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, № 7 (125), С. 84-87. 2008.

В. М. Поляков, Д. Ю. Приходченко, і Д. А. Абрамов, «Теоретичне дослідження впливу осьової нерівномірності гальмівних сил на стійкість автопоїзда,» Вісник СНУ імені Володимира Даля, № 6 (112), с. 59-62. 2007.

М. А. Подригало, і А. І. Коробко, «Вплив бортової нерівномірності гальмівних сил на відхилення автомобіля,» у Автомобильный транспорт, Харків: ХНАДУ, 2009, № 24, с. 33-36.

П. М. Кравчук, Р. Ю. Нілов, і Ю. В. Бабін, «Нормування гальмівних властивостей колісних транспортних засобів в Україні,» Науково-виробничий журнал Автомобільний транспорт: У реаліях міжнародного права, № 2(238), с. 8-10. 2014.

Volodimir Sakhno, Juraj Gerlici, Victor Poliakov, Alexandr Kravchenko, Oleg Omelnitsky, & Tomas Lask, “Road train motion stability in BRT system,” in XXIII Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modelling and Simulation. MMS 2018, 2018, Rydzyna Poland, p. 49.

Road train motion stability in BRT system // MATEC Web of Conferences 254, 03007 (2019) https://doi.org/10.1051/matecconf/201925403007. MMS 2018.

Д. А. Антонов, Расчет устойчивости движения многоосных автомобилей. М.: Машиностроение, 1984.

В. П. Сахно, і В. М. Сондак, «Застосування розрахункових методів до визначення показників поперечної стійкості автотранспортних засобів,» Автошляховик України. Проблеми розвитку автомобільного транспорту, вип. 1, с. 80-83. 2000.

В .П. Сахно, В. В. Біліченко, В. М. Поляков, і О. Є. Омельницький, «Маневреність метробуса,» Вісник машинобудування та транспорту, № 2(8), с. 106-118. 2018.

А. Н. Туренко, В. А. Богомолов, В. И. Клименко, і В. И. Кирчатый, Повышение эффективности торможения автотранспортных средств с пневматическим тормозным приводом Харьков: Изд-во ХГАДТУ, 2000.

Р. М. Кузнєцов, «Покращання показників стійкості триланкових автопоїздів у граничних режимах руху.» дис. канд. техн. наук : 05.22.02, К., 2007.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 144

Опубліковано

2020-07-10

Як цитувати

[1]
В. П. Сахно, І. С. Мурований, В. П. Онищук, Д. М. Попелиш, і С. М. Томчук, «До питання стійкості метробуса у гальмівному режимі», ВМТ, вип. 11, вип. 1, с. 115–125, Лип 2020.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають