МАНЕВРЕНІСТЬ МЕТРОБУСІВ

  • Володимир Прохорович Сахно Національний транспортний університет
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Віктор Михайлович Поляков Національний транспортний університет
  • Олег Євгенович Омельницький Національний транспортний університет
Ключові слова: система Bus rapid transit, метробус, автобус, причіп, кут складання, зміщення, траєкторія, габаритна смуга руху, кінематика, поворот

Анотація

Проаналізовано переваги і недоліки системи BRT (Bus rapid transit), яка визначена як спосіб організації автобусного (або тролейбусного) сполучення, що відрізняється вищими експлуатаційними характеристиками у порівнянні зі звичайними автобусними маршрутами (швидкість, надійність, провізна здатність). За деякими параметрами (зокрема, за швидкістю) системи швидкісного автобусного транспорту порівнянні з системами легкорельсового транспорту (швидкісного трамвая). Показано, що при реалізації системи BRT виникають труднощі, пов’язані, перш за все, з прокладенням траси, а саме з визначенням її ширини як на прямолінійних відрізках дороги, так і при заокругленнях, тобто з визначення траєкторії кожної ланки дво- і триланкових метробусів.
Траєкторія кожної ланки метробуса визначається траєкторією її головної точки, тобто при розгляді питань кінематики повороту триланкового метробуса його можна звести до двовісного автобуса і двох одновісних причепів.
Показано, що при односторонньому криволінійному русі автопоїзд проходить декілька стадій, а саме стадія початкового прямолінійного руху, стадія входження в поворот, стадія кругового повороту, стадія виходу з повороту і вихід автобуса на прямолінійну траєкторію.
Для кожної із стадій повороту визначені кути складання для дво- і триланкових метробусів. За визначеними кутами складання отримані зміщення траєкторії причіпних ланок і габаритні смуги руху дво- і триланкових метробусів, які склали для дволанкового метробуса 8,9 м, а для триланкових метробусів 9,9 м, що значно перевищують допустимі за DIRECTIVE 2002/7/EC. Зменшити ГСР метробуса можна за рахунок керованих коліс (осі) причепа.

Біографії авторів

Володимир Прохорович Сахно, Національний транспортний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Автомобілі»

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Віктор Михайлович Поляков, Національний транспортний університет

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри «Автомобілі»

Олег Євгенович Омельницький, Національний транспортний університет

аспірант кафедри «Автомобілі»

Посилання

Швидкісний трамвай. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Швидкісний_трамвай. 2. BRT – MetroBus. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://bus10.kz/index.php/menu2-brt

Метробус или новая система автобусного движения. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://econet.ru/articles/4435-metrobus-ili-novaya-sistema-avtobusnogo-dvizheniya.

Метробусы. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://griphon.livejournal.com/ 222403.html.

Метробусы могут появиться в Киеве. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.autocentre.ua.

У Швеції показали найбільший у світі метробус. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-shveciyi-pokazali-najbilshij-u-sviti-metrobus-fo/.

Метробус в России. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://gre4ark.livejournal.com/ 52087.html.

Закин Я. Х. Прикладная теория движения автопоезда / Я. Х. Закин. – М. :Транспорт, 1967. – 225 с.

Сахно В. П. До визначення показників маневреності шарнірно-зчленованих автобусів / В. П. Сахно, І. С. Мурований, В. Е. Селезньов // Вісник Машинобудування та транспорту : науковий журнал. – 2016. – № 2. – С. 97–105.

Порівняльна оцінка маневреності триланкових автопоїздів / В. П. Сахно, В. М. Поляков, Р. М. Марчук, П. О.Гуменюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2012. – № 2(53). – С. 127–134.

DIRECTIVE 2002/7/EC of European parliament and of the council of 18 February 2002 amending Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic. // Official Journal of the European Communities. – 2002. – No L67/47-49.

REFERENSES

Shvydkіsny tram. – [Electronic resource]. Access Mode: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Shvidkіsny _tramvay

BRT - MetroBus. - [Electronic resource]. Access mode: https://bus10.kz/index.php/menu2-brt

Metrobus or a new bus system. - [Electronic resource]. Access mode: https://econet.ru/articles/4435-metrobus-ili-novaya-sistema-avtobusnogo-dvizheniya

Metrobus. - [Electronic resource]. Access mode: https://griphon.livejournal.com/ 222403.html

Metrobus may appear in Kiev. - [Electronic resource]. Access mode: https://www.autocentre.ua

In Sweden, the metrobus was found the most in the city. - [Electronic resource]. Access mode: https://ukurier.gov.ua/uk/news/u-shveciyi-pokazali-najbilshij-u-sviti-metrobus-fo/

Metrobus in Russia. - [Electronic resource]. Access mode: https://gre4ark.livejournal.com/ 52087.html

Zakin J. Kh. Applied theory of the movement of a train / Ya. Kh. Zakin - M.: Transport,1967.-225 s.

Sakhno V. P. Before the appointment of the demonstration of the maneuverability of the articulatedbuses / V. P. Sakhno, I. S. Murovanov, V. С. Seleznyov - Scientific journal // News of Machinery, production of transport. Vinnitsa, 2016 - № 2. - p. 97-105.

Sakhno V. P. Porivnyalnaya the assessment of the maneuverability of trilankovyh autopozdiz /V. P. Sakhno, V. M. Polyakov, R. M. Marchuk, P. O. - № 2 (53) - 2012. - P. 127-134.university. - №2(53) – 2012. -С. 127-134.

DIRECTIVE 2002/7/EC of European parliament and of the council of 18 February 2002 amendingCouncil Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic. // Official Journal of the European Communities. – 2002. – No L67/47-49.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
[1]
В. Сахно, В. Біліченко, В. Поляков, і О. Омельницький, МАНЕВРЕНІСТЬ МЕТРОБУСІВ, ВМТ, № 2, Груд 2018.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>