Аналіз логістичних витрат підприємства

Автор(и)

  • Уляна Михайлівна Плекан Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Олег Петрович Цьонь Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Богдан Романович Гевко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Олег Павлович Антонюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2023-17-1-114-120

Ключові слова:

логістична система підприємства, логістичні витрати, конкурентоздатність, управління логістичними витратами

Анотація

У статті розглянуто проблеми функціонування логістичної системи підприємства, які є актуальними і потребують негайного вирішення шляхом оптимізації логістичних витрат та покращення функціонування цієї системи загалом. Обґрунтовано зв’язок оптимізації логістичних витрат зі зміцненням конкурентних переваг підприємства завдяки вдалому вибору контрагентів, оптимальних каналів розподілу продукції, моделювання логістичних систем і ланцюгів, створення умов для ресурсозбереження. Якість логістичних процесів відображається на ефективних показниках діяльності транспортного підприємства, оскільки мінімізуються витрати, спрямовані на використання робочої сили, засобів і предметів праці.

Логістична система сучасної компанії все частіше стає предметом наукових досліджень і розробок як ключова форма автоматизації, інтеграції, оптимізації та управління матеріальними ресурсами та інформаційними потоками, що циркулюють у бізнес-одиницях. Питання оптимізації логістичних витрат виробничих підприємств характеризується незавершеністю та потребує подальших наукових досліджень.

У статті проаналізовано основні види логістичних витрат, а також відмічена необхідність визначення наявності прихованих видів цих витрат. На підставі статистичних даних досліджуваного підприємства проаналізовано зміни структури логістичних витрат. Встановлено вплив витрат на оплату праці логістичним працівникам обраного підприємства і динаміку витрат, пов’язаних із наданням логістичних послуг на загальну величину логістичних витрат.

Для аналізу впливу факторів на логістичні витрати досліджуваного підприємства був проведений кореляційно-регресійний аналіз, який дав змогу визначити, як зміна найбільш вагомих показників впливає на зміну логістичних витрат. Виявлення цих факторів та їх впливу на логістичні витрати дозволяє зменшувати витрати підприємства, що забезпечує привабливість товару для споживачів завдяки зменшенню вартості, підвищувати прибутковість та рентабельність його діяльності. Також наведено показники оцінки управління логістичними витратами, які дають змогу сформувати якісну характеристику стану логістичної системи підприємства.

Біографії авторів

Уляна Михайлівна Плекан, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

канд. екон. наук, доцент кафедри автомобілів

Олег Петрович Цьонь, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів

Богдан Романович Гевко, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

канд. екон. наук, асистент кафедри автомобілів

Олег Павлович Антонюк, Вінницький національний технічний університет

канд. тех. наук, ст. викл. кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Хвищун Н. В. Логістичні складові підвищення конкурентоспроможності підприємства. Логістика: теорія та практика. 2011. № 1. С. 126–134.

Колодізєва Т. О., Руденко Г. Р. Методичне забезпечення оцінки ефективності логістичної діяльності підприємств. Харків: Вид-во ХНЕУ, 2012. 292 с.

Логістика / О. М. Тридід та ін. Київ: Знання, 2008, 566 с.

Окландер М. А. Логістика. Київ: ЦУЛ, 2008, 346 с.

Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії. Львів: Національний Університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2004, 416 с.

ТОВ «Микулинецький Бровар. URL: http://www.brovar.org/

Ільченко Н. Б. Логістичні стратегії в торгівлі. Київ: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2016. 432 с.

Планування діяльності автотранспортного підприємства. Методичні аспекти / О. Л. Ляшук та ін. Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. 2022. Вип. 5(36). Ч. І. С. 256–262.

Удосконалення соціальної функції транспортної галузі України / О. Л. Ляшук та ін. Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. 2022. Вип. 6(37). Ч. І. С. 157–166.

Digitalization of truck companies: current challenges and development prospects / N. Rozhko et al. Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical Sciences. 2022. Col. 6(37), pp. 208–214.

Вплив середовища на кон’юнктуру ринку автомобільних перевезень України / Н. Я. Рожко та ін. Вісник машинобудування та транспорту. 2022. № 2(16). С. 101–109.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 281

Опубліковано

2023-09-14

Як цитувати

[1]
У. М. Плекан, О. П. Цьонь, Б. Р. Гевко, і О. П. Антонюк, «Аналіз логістичних витрат підприємства», ВМТ, вип. 17, вип. 1, с. 114–120, Вер 2023.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають