Про журнал

Редакційна політика

Галузь та проблематика

 

У «Віснику машинобудування та транспорту» публікуються наукові статті за такими науковими напрямками:

 • Транспорт та транспортні технології
 • Сучасні технології в машинобудуванні, зварювання та споріднені процеси і технології, нанотехнології
 • Механотроніка. Гідравлічні та пневматичні приводи різного технологічного призначення, вібраційні та віброударні машини та технології
 • Надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих металоконструкцій підйомних транспортних машин
 • Безпека експлуатації машин та механізмів
 • Розвиток та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки
 • Сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва озброєння та військової техніки
 • Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт озброєння та військової техніки
 • Актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців

Періодичність публікації

Виходить 2 рази на рік.

Заснований у січні 2015р. 

Загальна інформація

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є виданням, яке входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук (категорія Б) за спеціальностями: 073, 113, 131, 132, 133, 142, 274, 275.
Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» входить до міжнародної  наукометричної бази Index Copernicus та Google Scholar.
Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» публікує статті співробітників, аспірантів та докторантів Вінницького національного технічного університету та інших навчальних та наукових закладів.

Матеріали номера друкуються мовою оригіналу.

За достовірність фактів, цифр, точність імен та прізвищ несуть відповідальність автори статей

Процедура рецензування

Для публікації у науковому журналі «Вісник машинобудування та транспорту» приймаються наукові статті, написані англійською або українською мовою, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Подані для публікації статті не можуть перебувати на редакційному розгляді в інших періодичних виданнях.

Редакція наукового журналу:

 • приймає рішення, які зі статей, поданих до журналу, повинні бути опубліковані;
 • прагне до задоволення потреб читачів і авторів наукових статей;
 • постійно покращує якість журналу;
 • забезпечує якість матеріалу, який публікується;
 • забезпечує відкритість у відображенні наукової проблематики дослідників України та інших країн;
 • завжди є готовою до публікації виправлень, пояснень, скорочень і вибачень, у разі потреби, які мають бути аргументовані.

Основними факторами, що впливають на рішення Редакції журналу про публікацію статті, є перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників й читачів.

Редакція журналу не допускає до публікації матеріали, які заборонені законодавством України, або посилання на такі ресурси.

Редакція інформує автора про можливі строки публікації, а також випуск журналу, в якому може бути опублікована надіслана стаття.

Наукова стаття має відповідати вимогам до оформлення статей у науковому журналі «Вісник машинобудування та транспорту», які опубліковані у друкованих його виданнях, а також на сайті.

Науковий журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є безгонорарним виданням.

Перед публікацією всі статті рецензуються провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями, а також проходять літературне редагування в редакції журналу. Рецензент може рекомендувати:

 1. опублікувати статтю в авторській редакції, тобто без внесення будь-яких змін;
 2. прийняти статтю до друку після внесення незначних редакційних змін;
 3. направити матеріал автору на доопрацювання (в цьому випадку стаття після внесення змін автором знову направляється на повторне рецензування);
 4. відхилити статтю без подальшого розгляду.

Редакція журналу не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування.

Матеріали і статті не повертаються.

Процес рецензування триває не довше 30 днів. Рецензент повинен надати аргументований висновок, уникаючи персональної критики і суб'єктивності. Редакція журналу зберігає таємницю прізвищ рецензентів.

Дотримання редакційної етики

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

Неопубліковані рукописи не повинні використовуватися редакцією в будь-яких цілях та мають залишатися конфіденційною інформацією для третіх осіб. Автори будуть проінформовані про рішення щодо прийняття та публікації їхніх рукописів якомога швидше. Після прийняття, матеріали, як правило, будуть опубліковані в наступному доступному випуску журналу.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися із точкою зору Редакційної колегії журналу.

Автори наукових статей зобов’язуються:

 • нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний сенс статті;
 • не порушувати умов ліцензійного договору та договору публікації;
 • усунути всі недоліки наукової статті (за наявності зауважень від рецензента);
 • не подавати статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним;
 • не подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті;
 • забезпечити оригінальність змісту статті, що не містить запозичень без відповідного посилання;
 • правильно подавати цитування на роботи інших авторів, які присутні у науковій статті;
 • подавати статті, що не містять матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі відповідно до чинного законодавства України (конфіденційної інформації, державної таємниці);
 • гарантувати, що імена всіх співавторів наукової статті зазначено в її тексті і жодної особи, яка не є співавтором, до них не віднесено; а також всі співавтори наукової статті ознайомилися з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Редакція журналу використовує механізми збереження конфіденційності матеріалів відповідно до чинного законодавства, що знаходяться на рецензуванні.

Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені.

Рецензент зобов’язаний звертати увагу на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.

Редакція журналу відстежує відповідність матеріалів міжнародним етичним нормам, проте визнає відсутність повної гарантії того, що матеріали дослідження, які подані авторами для публікації, повністю відповідають нормам етики.

Редакція журналу захищає конфіденційність особистої інформації. При використанні персональних даних авторів наукових статей Редакція журналу керується Законом України «Про захист персональних даних». Персональні дані авторів наукових статей використовуються виключно для підтримки процесу опублікування матеріалів статей, експлуатації, підтримки та технічного обслуговування веб-сайта наукового журналу, просування в міжнародні наукометричні бази.

Редакція наукового журналу «Вісник машинобудування та транспорту» не має права розкривати інформацію щодо поданої до публікування статті нікому, крім автора-кореспондента.

Політика відкритого доступу

наш журнал сповідує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Вінницький національний технічний університет започатковує науковий журнал «Вісник машинобудування та транспорту», розуміючи важливість для України за нинішніх умов цих галузей.

Усі, хто причетний до заснування «Вісника машинобудування та транспорту» усвідомлюють: науковій спільноті конче потрібне спеціалізоване науково-практичне видання, яке б висвітлювало актуальні проблеми становлення і розвитку цих галузей в Україні, узагальнювало передовий досвід роботи, консолідувало зусилля науковців і практиків, формувало новий стиль мислення.

Мета журналу - створення можливостей наукового осмислення кращих світових, європейських і вітчизняних тенденцій цих галузей. Тут публікуватимуться результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати.

Видання висвітлюватиме нові наукові погляди, охоплюватиме наукові проблеми, які мають державний і світовий характер, відстежуватиме розвиток зарубіжної наукової думки.

Докладемо усіх зусиль, аби новий журнал справді став вісником сучасних наукових думок, де учені матимуть змогу оперативно висвітлювати свої наробки.

До редколегії журналу увійшли відомі фахівці та науковці з України, ближнього і далекого зарубіжжя.

До оприлюднення своїх наукових напрацювань на шпальтах журналу щиро раді запросити вчених, представників національного господарства, а також наукову молодь і студентську юнь. Сподіваємось спільними зусиллями забезпечити високий науковий рівень видання, щоб публікації в ньому були корисними для широкого кола фахівців. Прагнутимемо постачати нашим читачам актуальну інформацію про дослідження у цих галузях.

Маємо надію, що журнал «Вісник машинобудування та транспорту» стане рушійною силою у збагаченні цих галузей новими науковими ідеями.