Редакційна політика

Галузь та проблематика

 У «Віснику машинобудування та транспорту» публікуються наукові статті за такими науковими напрямками:

  • Транспорт та транспортні технології
  • Сучасні технології в машинобудуванні, зварювання та споріднені процеси і технології, нанотехнології
  • Механотроніка. Гідравлічні та пневматичні приводи різного технологічного призначення, вібраційні та віброударні машини та технології
  • Надійність і довговічність механізмів і машин, деталі та міцність утримуючих металоконструкцій підйомних транспортних машин
  • Безпека експлуатації машин та механізмів
  • Розвиток та сучасні вимоги до зразків озброєння та військової техніки
  • Сучасне обладнання і прогресивні технології виробництва озброєння та військової техніки
  • Експлуатація, технічне обслуговування та поточний ремонт озброєння та військової техніки
  • Актуальні питання психологічної підтримки військовослужбовців

Періодичність публікації

Виходить 2 рази на рік.

Заснований у січні 2015р. 

Загальна інформація

За достовірність фактів, цифр, точність імен та прізвищ несуть відповідальність автори статей

До журналу увійшли статті співробітників, аспірантів та докторантів Вінницького національного технічного університету та інших навчальних та наукових закладів

Матеріали номера друкуються мовою оригіналу.

 

Історія журналу

Вінницький національний технічний університет започатковує науковий журнал «Вісник машинобудування та транспорту», розуміючи важливість для України за нинішніх умов цих галузей.

Усі, хто причетний до заснування «Вісника машинобудування та транспорту» усвідомлюють: науковій спільноті конче потрібне спеціалізоване науково-практичне видання, яке б висвітлювало актуальні проблеми становлення і розвитку цих галузей в Україні, узагальнювало передовий досвід роботи, консолідувало зусилля науковців і практиків, формувало новий стиль мислення.

Мета журналу - створення можливостей наукового осмислення кращих світових, європейських і вітчизняних тенденцій цих галузей. Тут публікуватимуться результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати.

Видання висвітлюватиме нові наукові погляди, охоплюватиме наукові проблеми, які мають державний і світовий характер, відстежуватиме розвиток зарубіжної наукової думки.

Докладемо усіх зусиль, аби новий журнал справді став вісником сучасних наукових думок, де учені матимуть змогу оперативно висвітлювати свої наробки.

До редколегії журналу увійшли відомі фахівці та науковці з України, ближнього і далекого зарубіжжя.

До оприлюднення своїх наукових напрацювань на шпальтах журналу щиро раді запросити вчених, представників національного господарства, а також наукову молодь і студентську юнь. Сподіваємось спільними зусиллями забезпечити високий науковий рівень видання, щоб публікації в ньому були корисними для широкого кола фахівців. Прагнутимемо постачати нашим читачам актуальну інформацію про дослідження у цих галузях.

Маємо надію, що журнал «Вісник машинобудування та транспорту» стане рушійною силою у збагаченні цих галузей новими науковими ідеями.