Теоретичні засади використання триланкових автопоїздів для виконанні перевезень вантажів

Автор(и)

  • Володимир Прохорович Сахно Національний транспортний університет
  • Сергій Володимирович Цимбал Вінницький національний технічний університет
  • Віктор Михайлович Поляков Національний транспортний університет
  • Ігор Сергійович Мурований Луцький національний технічний університет
  • Світлана Михайлівна Шарай Національний транспортний університет
  • Максим Петрович Рой Національний транспортний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2023-18-2-155-167

Ключові слова:

триланковий автопоїзд, вантажні перевезення, керована причіпна ланка, габаритна смуга руху, маневреність, потужність, різниця крутних моментів.

Анотація

На сьогодні в країнах ЄС для виконання вантажних перевезень використовуються триланкові автопоїзди різноманітних компонувальних схем, зокрема сідельно причіпні, причіпні на підкатному візку та типу «B-Dauble», що сприяє підвищенню ефективності виконання перевізного процесу. Загальна маса таких автопоїздів однакова і перебуває на рівні 60 т, а довжина – до 26 м. Можливість триланкового автопоїзда ефективно маневрувати виражається в його здатності легко пройти усі повороти, які трапляються на шляху, і виконувати маневри, включно з поворотами та навіть можливістю рухатися заднім ходом, особливо в точках завантаження та розвантаження вантажу. Тому порівняльна оцінка розглянутих триланкових автопоїздів проведена за маневреністю.

Серед наявних показників маневреності для автопоїздів найбільш важливими є габаритна смуга руху (ГСР) і можливість рухатися заднім ходом. Траєкторії ланок автопоїзда, що визначають ГСР, отримані шляхом розв᾽язку диференціальних рівнянь руху для автопоїзда типу «B-Double» з усіма керованими осями, на основі яких розглянуті усі інші компонувальні схеми за колового руху автопоїзда. За такої умови встановлено, що тільки триланковий автопоїзд типу «B-double» з тривісними некерованими першим напівпричепом і керованим другим напівпричепом із приводом на його задню вісь відповідає вимогам Директиви 2002/7/EC щодо маневреності. Тому серед розглянутих автопоїздів перспективним може стати саме такий автопоїзд. Встановлено, що стабільного руху автопоїзда заднім ходом без складання ланок можна досягти шляхом передачі тягового зусилля на задню керовану вісь напівпричепа. Визначено необхідну потужність двигуна, встановленого на задній осі напівпричепа, за умови руху автопоїзда криволінійною траєкторією, яка становила 65 кВт. У разі застосування силового способу повороту колесами задньої осі напівпричепа такі двигуни повинні розташовуватися на кожному з коліс. Визначена необхідна різниця крутних моментів на колесах осі напівпричепа, що відповідає куту повороту його керованих коліс, за умови руху по кривій заданого радіуса. Зокрема, за фіксованої швидкості повороту v = 2м/с при русі по кривим малого радіусу різниця крутних моментів на осі напівпричепа повинна змінюватися в межах 370–1050 Нм, що забезпечується прийнятими мотор-колесами.

Біографії авторів

Володимир Прохорович Сахно, Національний транспортний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів

Сергій Володимирович Цимбал, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Віктор Михайлович Поляков, Національний транспортний університет

канд. техн. наук, доцент, професор кафедри автомобілів

Ігор Сергійович Мурований , Луцький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, декан факультету транспорту та механічної інженерії

Світлана Михайлівна Шарай, Національний транспортний університет

канд. техн. наук, доцент, професор кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Максим Петрович Рой, Національний транспортний університет

д-р філософії, доцент кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Посилання

Поляков В. М., Сахно В. П. Триланкові автопоїзди. Маневреність. Луганськ: Ноулідж, 2014, 206 с.

DIRECTIVE 2002/7/EC of European parliament and of the council of 18 February 2002 amending Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the maximum authorized weights in international traffic. Official Journal of the European Communities. 2002. No L67/47-49. URL: https://www.legislation.gov.uk/eudr/1996/53/body

До порівняльної оцінки триланкових метробусів різних компонувальних схем за маневреністю / Сахно В. П. та ін. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2020. № 1(14). С. 136–144. Doi: 10.36910/automash.v1i14.356.

Шарнірно-зчленовані автобуси. Маневреність та стійкість / В. П. Сахно та ін. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 288 с.

Ingobert Schmid Engineering Approach to Truck and Tractor Train Stability. SAE Transactions. 1968, vol. 76, SECTION 1: Papers 670006–670125 (1968). Р. 1–26 (26 pages).

Колесникович А. Н., Выгонный А. Г. Устойчивость прицепного автопоезда повышенной длины (25,25 м) при прямолинейном движении. Актуальные вопросы машиноведения. 2018. Том 7. С. 96–100.

Yubiao, Khajepour Amir, Huang Yanjun. Multi-axle/articulated bus dynamics modeling: a reconfigurable approach. Vehicle System Dynamics International Journal of Vehicle Mechanics and Mobility. 2018. Vol. 56, issue 9. Р. 49–57.

Parallel Design Optimization of Multi-Trailer Articulated Heavy Vehicles with Active Safety Systems / Manjurul Md. Islam et al. Lecture Notes in Electrical Engineering 196:1563-1575. Ontario, Canada: University of Ontario Institute of Technology Oshawa, 2013. Doi:10.1007/978-3-642-33738-3_53.

Глінчук В. Вибір та обґрунтування типу та складу причіпних ланок триланкових автопоїздів руху: дис. … канд. техн. наук / Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. Рівне, 2009.

До питання щодо динамічного способу управління автомобілем / Сахно В. П. та ін. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. 2019. № 2(13). С. 156–164. Doi: https://doi.org/10.36910/automash.v2i13.98.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 37

Опубліковано

2024-02-14

Як цитувати

[1]
В. П. Сахно, С. В. Цимбал, В. М. Поляков, І. С. Мурований, С. М. . Шарай, і М. П. Рой, «Теоретичні засади використання триланкових автопоїздів для виконанні перевезень вантажів», ВМТ, вип. 18, вип. 2, с. 155–167, Лют 2024.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>