ДО АНАЛІЗУ КОНСТРУКЦІЙ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ

  • Володимир Прохорович Сахно Національний транспортний університет
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Віктор Михайлович Поляков Національний транспортний університет
  • Володимир Миколайович Босенко Національний транспортний університет
  • Євген Михайлович Місько Національний транспортний університет
Ключові слова: автобус, метробус, автобусний поїзд, габаритна смуга руху, зміщення, кут складання

Анотація

У статті розглянуті питання розвитку системи громадського транспорту як важливого засобу безпечного підвищення мобільності населення, особливо в міських районах, які страждають від зростаючих транспортних заторів. Метробус або «Швидкісний автобусний транспорт» (Bus Rapid Transport, BRT) – таку назву носить складна система автобусного руху. Проект BRT передбачає рух автобусів по спеціально виділених і часто обгороджених смугах. Головною перевагою метробуса є його повна ізольованість на дорозі від інших видів транспорту. Для підвищення пасажиромісткості в системі BRT можуть використовуватися триланкові автобуси і тролейбуси.

Поряд з незаперечними перевагами трисекційних зчленованих автобусів і тролейбусів їм притаманні і недоліки – гірші маневреність і стійкість руху порівняно з двосекційними. Крім того, ефективність експлуатації таких машин тісно пов’язана з пасажиропотоком, який протягом дня може змінюватися в рази. Тому перспективним може стати автопоїзд у складі двох (або трьох) автобусів або тролейбусів, що працюють у зчіпці, пасажиромісткість яких аналогічна зчленованим автобусам і тролейбусам. У години пік працює автобусний поїзд, а у міжпіковий період – кожний автобус окремо (можлива стоянка одного автобуса на виділеному майданчику).

Проведено порівняння цих двох автобусних поїздів – триланкового зчленованого і триланкового причіпного за показниками маневреності. Порівняння виконано на основі диференціальних рівнянь руху цих автопоїздів. Інтегрування рівнянь руху виконано на основі вихідних даних. отриманих як за технічною характеристикою автобусів, так і шляхом розрахунку моментів опору повороту, інерції, коефіцієнтів опору відведення тощо.

Розв’язок вихідної системи рівнянь здійснено з використанням програмного забезпечення Maple. При цьому отримані координати центра мас автобуса, за якими визначено габаритну смугу руху (ГСР) метробуса. Аналіз отриманих даних показав, що триланковий причіпний автопоїзд з керованими осями причепів забезпечує вимоги нормативних документів щодо маневреності. ГСР такого автопоїзда складає 7,193 м. Для напівпричіпного автопоїзда з двома некерованими прчіпними ланками ГСР складає 7,39 м, що дещо більше допустимої. При цьому як керований, так і некерований автопоїзд має недостатню повороткість, що може служити запорукою стійкості руху.

Біографії авторів

Володимир Прохорович Сахно, Національний транспортний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Віктор Михайлович Поляков, Національний транспортний університет

канд. техн. наук, доцент, професор кафедри автомобілів

Володимир Миколайович Босенко, Національний транспортний університет

асистент кафедри автомобілів

Євген Михайлович Місько, Національний транспортний університет

аспірант кафедри автомобілів

Посилання

[1] Показан 24-метровый польский троллейбус. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://autotheme.info/news/ 103250-pokazan-24-metrovyj-polskij-trollejbus.html. Дата звернення: 26.08.2019р.
[2] Метробусы. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://griphon.livejournal.сom/222403. Дата звернення: 26.08.2019р.
[3] Я. Х. Закин, Маневренность автомобиля и автопоезда. М.: Транспорт, 1986, 137 с.
[4] Я.Е.Фаробин и др. Трехзвенные автопоезда. М.: Машиностроение, 1993, 224 с.
[5] В. П. Сахно, В. В. Біліченко, В. М. Поляков, О. Є. Омельницький, «Маневреність метробусісв,» Вісник машинобудування та транспорту, № 2(6), с.131-140. 2018.
[6] В.П.Сахно, В.М.Поляков, С.М.Шарай, О.Є.Омельницький, «Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на показники маневреності метробуса,» Вісник ЖДТУ, № 2 (77), с.248-256. 2018.
[7] V.Sakhno, V.Poliakov, O.Timkov, O.Kravchenko, “Lorry convoy stability taking into account the skew of semitrailer axes,” Transport Problems, vol. 11, no. 3, pp. 69-76. 2016.
[8]Volodymyr SAKHNO, Victor POLIAKOV, Igor MUROVANYI , Vadim SELEZNIOV, Yuriy VOVK. Analysis of transverse stability parameters of hybrid buses with active trailers//Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2018, 101, 185-201.
[9] Volodimir Sakhno, Juraj Gerlici, Victor Poliakov, Alexandr Kravchenko, Oleg Omelnitsky, Tomas Lask, “Road train motion stability in BRT system,” in XXIII Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modelling and Simulation. MMS 2018. - Book of abstracts, September 4–7, 2018, Rydzyna Poland, pp. 49. Road train motion stability in BRT system // MATEC Web of Conferences 254, 03007 (2019) https://doi.org/10.1051/matecconf/201925403007. MMS 2018.
[10] V.Sakhno, V. Poljakov, I.Myrovany, V.Seleznov, “Determination of movement stability of especiality large class hybrid bus with active trailer,” INMATEN – Agricultural engineering, vol. 49, no. 2, pp. 107-118. 2016.
[11] М. А. Подригало, В. П. Волков, «Определение радиусов инерции автомобиля на стадии его проектирования,» Автомобильная промышленность, № 6, с. 19-22. 2003.
[12] Д. А. Антонов Расчет устойчивости движения многоосных автомобилей. М.: Машиностроение, 168 с, 1984.
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
[1]
В. Сахно, В. Біліченко, В. Поляков, В. Босенко, і Є. Місько, ДО АНАЛІЗУ КОНСТРУКЦІЙ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ МІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ, ВМТ, vol 10, № 2, с. 108-119, Лис 2019.
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>