Головний редактор

Заступник головного редактора

Відповідальний секретар

Члени редакційної колегії

  • Іоанн Русу, Університет ім. А.И. Кузи (м. Ясси), Румунія