Редакційний штат

Головний редактор

Заступник головного редактора

Члени редакційної колегії

  • Іоанн Русу, Університет ім. А.И. Кузи (м. Ясси), Румунія
  • В’ячеслав Андрійович Тітов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Відповідальний секретар