Забезпечення та підвищення надійності й ефективності процесу автомобільних вантажних перевезень побудовою дерева відмов структурних елементів транспортної системи

Автор(и)

  • Дмитро Вадимович Голуб Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Віктор Васильович Аулін Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Артем Сергійович Замуренко Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Руслан Петрович Кічура Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Олександр Юрійович Ювзенко Центральноукраїнський національний технічний університет
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2023-18-2-46-55

Ключові слова:

транспортна система, процес перевезень, надійність, ефективність, дерево відмов, структурні елементи, оптимізація

Анотація

З’ясовано, що для забезпечення та підвищення надійності транспортних систем необхідна наявність ефективного інструментарію ідентифікації та класифікації їх відмов, кількості за даний період часу функціонування та визначення необхідного числа структурних елементів у формі учасників.

Показано, що ефективним інструментарієм ідентифікації і класифікації відмов транспортних систем є побудова дерева їх відмов. Наведено процедуру його побудови та її реалізацію на прикладі транспортної системи перевезення гірської маси для виробництва щебеню. Побудовано дерево відмов цієї системи та розроблено основні напрями її діяльності із забезпечення технічної справності рухомого складу і попередження її відмов. Увагу зосереджено на коефіцієнті технічної готовності автопарку, наведено аналіз різних видів формул для оцінки цього комплексного показника надійності та способи підвищення його рівня. Визначено фактори, що впливають на безвідмовність транспортної системи, та наведено їх перелік.

Виявлено, що незалежно від взаєморозташування елементів транспортної системи виникає складність віднесення будь-якого з них до категорії головних. Водночас основним аргументом є те, що відмова будь-якого структурного елементу транспортної системи може призвести до повної її відмови, за винятком паралельно з’єднаних елементів.

Зроблено низку припущень щодо формування організаційно-виробничої структури підприємства автоперевізника за функціональними ознаками, коли групування і виділення елементів виробничої системи підприємства здійснюється відповідно до спільності виконуваних функцій. Наведено напрями діяльності підприємств автоперевізників із попередження відмов у транспортній системі, що викликані технічною несправністю рухомого складу.

Встановлено, що за наслідками аналізу можливих відмов у транспортній системі проводиться оптимізація кількості елементів структурно-функціональної схеми виробничого процесу перевезень, при розв’язанні задачі якої визначається мінімально необхідне число його учасників. Критерій оптимізації при цьому вибирається з урахуванням вартості процесу перевезення, що містить умовно постійні і змінні витрати безпосередньо на переміщення об’єкта перевезення та термінальну його обробку в дорозі проходження.

 

Біографії авторів

Дмитро Вадимович Голуб , Центральноукраїнський національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент

Віктор Васильович Аулін , Центральноукраїнський національний технічний університет

д-р техн. наук, професор

Артем Сергійович Замуренко , Центральноукраїнський національний технічний університет

здобувач

Руслан Петрович Кічура , Центральноукраїнський національний технічний університет

здобувач

Олександр Юрійович Ювзенко , Центральноукраїнський національний технічний університет

здобувач

Віктор Вікторович Біліченко , Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, ректор

Посилання

Аулін В. В., Голуб Д. В., Гриньків А. В., Лисенко С. В. Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення надійності функціонування автомобільних транспортних систем: монографія. Кропивницький: Видавництво ТОВ «КОД», 2017. 370 с.

Аулін В. В., Голуб Д. В. Методичні аспекти кількісної, якісної та часової оцінки параметрів надійності функціонування транспортних систем. Вісник Житомирського державного технологічного університету. . Серія: Технічні науки. Житомир: ЖДТУ, 2018Вип. 2(82). С. 3–10.

Bates J., Polak J., Jones Р. A. Cook The valuation of reliability for personal travel. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. 2001. Vol. 37, № 2/3. P. 191–229.

Аулін В. В., Голуб Д. В. Реалізація фізико-інформаційного підходу дослідження проблеми підвищення надійності та ефективності функціонування транспортних систем. Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків: ХНАДУ, 2018. Вип. 81. С. 3–10.

Голуб Д. В. Теоретична модель транспортної системи як сукупності взаємодіючих і взаємоперетворюючих елементів та підсистем. Кропивницький: ЦНТУ, 2022. Вип. 5(36). Ч. 2. С. 324–334.

Кунда Н. Т. Дослідження операцій у транспортних системах: навчальний посібник. Київ: Видавничій дім «Слово», 2008. 400 с.

Musatenko O. V. Analysis of Structural and technological Schemes of goods delivery. Sciences of Europe Czech Republic. Praha. 2017. № 12(12), Vol. 1. Р. 74–78.

Dhillon B. S. Transportation System s Reliability and Safety. Taylor & Francis Group: New York, 2011. 230 P.

Лащених О. А., Кузькін О. Ф., Грицай С. В. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем: навчальний посібник. Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 420 с.

Голуб Д. В. Підвищення ефективності управління технологічним процесом доставки на основі аналізу статичних та динамічних резервів транспортної системи. Кропивницький: ЦНТУ, 2023. Вип. 7(38). Ч. 1. С. 214–221.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 59

Опубліковано

2024-02-14

Як цитувати

[1]
Д. В. . Голуб, В. В. . Аулін, А. С. Замуренко, Р. П. . Кічура, О. Ю. . Ювзенко, і В. В. . Біліченко, «Забезпечення та підвищення надійності й ефективності процесу автомобільних вантажних перевезень побудовою дерева відмов структурних елементів транспортної системи», ВМТ, вип. 18, вип. 2, с. 46–55, Лют 2024.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>