Оцінка ресурсу фрикційних поверхонь гальмівних дискових механізмів за показниками відносного зношення для легкових автомобілів

Автор(и)

  • Олександр Іванович Назаров Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Сергей Іванович Кривошапов Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Микола Єгорович Сергієнко Харківський національний університет «Харківський політехнічний інститут»
  • Віталій Альбертович Кашканов Вінницький національний технічний університет
  • Віталій Володимирович Семченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Володимир Павлович Кулай Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка»

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2023-18-2-120-126

Ключові слова:

автомобіль, гальмівний механізм, поверхня тертя, знос.

Анотація

Сучасний розвиток конструкцій автомобілів потребує значної уваги до гальмівних властивостей, які будуть залежати від конструктивних особливостей гальмівних механізмів. У статті розглянута схема, коли на передніх колесах встановлюються дискові гальма, а на задніх встановлені барабанні гальма. Із схеми розподілу сил, що діють на автомобіль під час гальмування, визначені максимальні навантаження і сили тертя для передніх та задніх осей. Отримано загальну формулу гальмівного шляху автомобіля, під час якого відбувається знос гальмівних механізмі. Були застосовані результати відомої теорії тертя і зношування І. В. Крагельського та побудована математична модель зносу для кожної пари тертя. Модель зношування враховує конструктивні параметри автомобіля, коефіцієнт зносостійкості матеріалів, початкову швидкість гальмування автомобіля, величину пробігу та гальмівного шляху. Основними конструктивними параметрами гальмівної системи є радіус тертя, кінематичний радіус кочення колеса, величина приводного тиску.

Для оцінки ресурсу гальмівного механізму запропоновано використовувати такий показник, як відносний знос спряжених деталей. Отримано зміну цього показника від геометричних параметрів і режимів роботи гальмівного механізму в умовах експлуатації. Надано прогнозну оцінку ресурсу гальмівних механізмів передньої та задньої осей легкових автомобілів, яку пропонується проводити за показником відносного зносу поверхонь тертя. Побудовані графічні залежності розподілу відносного зносу фрикційних поверхонь гальмівних механізмів для автомобілів Chevrolet Aveo та Forza. Показано на прикладі легкових автомобілів Chevrolet Aveo, що відносний знос гальм передньої осі є максимальним та змінюється в межах від 22,5 до 26,1 %; для задньої осі цій показник становить від 21,0 до 22,5 %. Ресурс гальмівного диску більший за ресурс фрикційної накладки у 4,44 раза для Chevrolet Aveo, водночас для автомобіля Forza цей показник становить 4,76. Результати роботи можуть бути використані для оцінки остаточного ресурсу гальмівних механізмів з урахуванням умов експлуатації.

Біографії авторів

Олександр Іванович Назаров, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. техн. наук, доцент кафедри «Технічної експлуатації та сервісу автомобілів ім. проф. Говорущенка М. Я.»

Сергей Іванович Кривошапов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри «Технічної експлуатації і сервісу автомобілів ім. проф. Говорущенка М. Я.»

Микола Єгорович Сергієнко, Харківський національний університет «Харківський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент кафедри «Автомобіле- і тракторобудування»

Віталій Альбертович Кашканов, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри «Автомобілів та транспортного менеджменту»

Віталій Володимирович Семченко , Харківський національний автомобільно-дорожній університет

магістрант, автомобільний факультет

Володимир Павлович Кулай, Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та робототехніки «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка»

аспірант кафедри «Галузевого машинобудування та мехатроніки»

Посилання

Ярещенко Н. Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22.11. Харків, 1999.

ДСТУ UN/ECER 13-09-2002. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій M, N, і O стосовно гальмування (Правила ЕЭК ООН N 13-09:2000, ІDT). [Чинний від 01.07.2005].

ДСТУ 3649: 2010. Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання (БЗ №11-12-2010/436). [Чинний від 28.11.2010]. Київ: Держспоживстандарт України, 2011. 26 с.

Конструктивна зносостійкість вузлів тертя гідромашин. Ч. 2. Методологія моделювання межового змащування в гідромашинах: монографія / В. А. Войтов. Харків: Центр Леся Курбаса, 1997. 152 с.

Назаров О. І., Шпінда Є. М. Потенційна можливість реалізації прирощення вповільнення легковими автомобілями під час екстреного гальмування в різних експлуатаційних умовах. Наукові нотатки: міжвуз. зб. наук. праць. Луцьк, 2019. № 64. С 81–86.

Braking force dynamic coordinated control for hybrid electric vehicles / M. Shang, L. Chu, J. Guo, Y. Fang et al. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Advanced Computer Control (ICACC '10). Shenyang, China, 2010. Vol. 4. Р. 411–416.

Назаров О. І., Кривошапов С. І., Сергієнко М. Є. Оцінка відносного зносу фрикційних поверхонь дискових гальмівних механізмів легкових автомобілів. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Автомобіле- та тракторобудування. Харків^ НТУ «ХПІ», 2022. № 1. С. 26–35.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 62

Опубліковано

2024-02-14

Як цитувати

[1]
О. І. Назаров, С. І. . Кривошапов, М. Є. Сергієнко, В. А. Кашканов, В. В. Семченко, і В. П. Кулай, «Оцінка ресурсу фрикційних поверхонь гальмівних дискових механізмів за показниками відносного зношення для легкових автомобілів », ВМТ, вип. 18, вип. 2, с. 120–126, Лют 2024.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>