Формування показників оцінки ефективності транспортного процесу перевезень

Автор(и)

  • Віктор Васильович Аулін Центральноукраїнський національний технічний університет, м Кропивницький
  • Дмитро Вадимович Голуб Центральноукраїнський національний технічний університет, м Кропивницький
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Артем Сергійович Замуренко Центральноукраїнський національний технічний університет, м Кропивницький

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2020-11-1-4-10

Ключові слова:

автомобільна транспортна система, функціонування, транспортний процес, показники оцінки, ефективність, надійність, якість перевезень

Анотація

Дано аналіз проблеми формування показників ефективності транспортного процесу перевезень. Запропоновано методологічний підхід до оцінки ефективності доставки в сучасних умовах функціонування транспортних систем. Наведено структурну схему ефективності автомобільної транспортної системи та її підсистем. Виявлено, що кожна з підсистем автотранспортної системи має свої власні цілі, найважливішою з яких, є забезпечення власної стійкості функціонування в конкурентному середовищі, що веде до самоорганізації системи, а отже до підвищення її надійності та ефективності. Виявлено незбіг інтересів і критеріїв оцінки ефективності транспортного процесу по різних напрямках пасажирських і вантажних перевезень.

Розглянуто питання взаємозв’язку категорій понять ефективності, якості і надійності транспортного процесу перевезень, сформульовано принципи застосування базових показників оцінки його ефективності для споживача і перевізника та наведено структурну схему взаємозв’язку.

Показано, що зазвичай для більш точної оцінки транспортного процесу перевезень використовують декілька показників ефективності, комбінуючи залежно від поставлених завдань ті або інші локальні чи комплексні показники, наведено їх класифікацію та розглянуто напрямки застосування. Вказано, що також може проводитися пошук переважного варіанту шляхом послідовного розгляду декількох критеріїв або ж вибір здійснюється за одним критерієм, а інші виступають обмеженнями.

Зазначено, що невід'ємним компонентом системи оцінки ефективності транспортного процесу перевезення є не лише визначення міри його технологічності і економічності, але і оцінки якості транспортної послуги. Визначено критерії оцінки ефективності транспортної послуги для споживача та її виконавця, перевага повинна віддаватися відносним вимірникам, які забезпечують порівнянність оцінки ефективності транспортування різних товарів в різних умовах. Наведено порівняльні формули диференціації витрат, що описують ефективність, і відповідно, неефективність транспортної послуги.

Біографії авторів

Віктор Васильович Аулін, Центральноукраїнський національний технічний університет, м Кропивницький

д-р техн. наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин

Дмитро Вадимович Голуб, Центральноукраїнський національний технічний університет, м Кропивницький

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри експлуатації та ремонту машин,

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, зав. кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Артем Сергійович Замуренко, Центральноукраїнський національний технічний університет, м Кропивницький

здобувач кафедри експлуатації та ремонту машин

Посилання

А. А. Бочкарев, «Теория и методология процессного подхода к моделированию и интегрированному планированию цепи поставок.»: дис. д-ра. экон. Наук, СПб., 2009.

М. В. Грязнов, «Подходы к надежности транспортных систем,» Мир транспорта, № 2, с. 14–19. 2010.

А. М. Редзюк, Автомобільний транспорт України. Стан, проблеми, перспективи розвитку, Київ : Державтотранс-проект, 2009.

В. В. Аулін, Д. В. Голуб, А. В. Гриньків, С. В. Лисенко, Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення надійності функціонування автомобільних транспортних систем, Кропивницький: КОД, 2017.

SAE J 1739:2000 Potential Failure Mode and Effect Analysis in Design (Design FMEA) and Potential Failure Mode and Effect Analysis in Manufacturing and Assembly Processes (Process FMEA) and Potential Failure Mode and Effect Analysis for Machinery. Publisher: SAE International, 2002. – 57 р.

B. Hennessy, „Utveckling priser kombinerade transporter företag,“ Sverige, 2004. p. 58–67.

А. Г. Некрасов, Л. Б. Миротин, Е. В. Меланич, Управление цепями поставок в транспортном комплексе, М.: Гор. линия – Телеком, 2012.

В. С. Лукинский, В. И. Бережной, Е. В. Бережная и др., Логистика автомобильного транспорта, М.: Финансы и статистика, 2004.

В. И. Рассоха, «Повышение эффективности эксплуатации автомобильного транспорта на основе разработанных научно-технических, технологических и управленческих решений.» дис. д-ра техн. наук, Оренбург, 2010.

В. І. Перебийніс, Транспортно-логістичні системи підприємств: формування та функціонування, Полтава: РВВ ПУСКУ, 2005.

И. Балабаева, «Актуальные вопросы развития автотранспортной отрасли,» Автомобильный транспорт, № 5, с. 12-20. 2011.

В. М. Курганов, «Управление эффективностью и надежностью функционирования систем доставок,» Грузовое и пассажирское автомобильное хозяйство, № 6, с. 8–13. 2009.

С. М. Рогач, Т. А. Гуцул, В. А. Ткачук та ін. Економіка і підприємництво, менеджмент, К.: Компринт, 2015.

В. М. Курганов, «Влияние психологических факторов на надежность транспортного процесса,» Грузовое и пассажирское автохозяйство, № 12, с. 55–57. 2003.

А. П. Калиниченко, «Повышение эффективности совместной работы грузовых автомобилей и погрузочно-разгрузочных средств.» дис. к. т. н. Харьков: ХНАДУ, 2003.

В. С. Лукинский, Н. Г. Плетнёва, Проблемы формирования прикладной теории логистики и управления цепями поставок. СПб.: СПбГИЭУ, 2011.

А. П. Затворницкий, «Управление перевозками грузов автомобильным транспортом на основе ситуационного и вероятностного подхода.» автореф. дис. канд. техн. наук, Воронеж, 2007.

В. І. Перебийніс, Л. М. Болдирєва, О. В. Перебийніс, Транспортний менеджмент і транспортний маркетинг виробничо-комерційної діяльності. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009.

Н. М. Кремер, Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 1795

Опубліковано

2020-07-10

Як цитувати

[1]
В. В. Аулін, Д. В. Голуб, В. В. Біліченко, і А. С. Замуренко, «Формування показників оцінки ефективності транспортного процесу перевезень», ВМТ, вип. 11, вип. 1, с. 4–10, Лип 2020.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>