Можливості підвищення екологічної безпеки транспортних засобів з дизелями застосуванням альтернативних палив

Автор(и)

  • Сергій Володимирович Ковбасенко Національний транспортний університет, м. Київ

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2022-16-2-51-57

Ключові слова:

автотранспортний засіб, дизель, екологічна безпека, альтернативні палива, витрата палива, відпрацьовані гази

Анотація

На сьогоднішній день велика частина моторних палив виготовляється з невідновлюваних джерел нафтового походження. У зв’язку з екологічними проблемами, пов’язаними з використанням традиційного моторного палива в двигунах автотранспортних засобів, в багатьох країнах впроваджують жорсткі вимоги щодо екологізації автотранспортних засобів.
В той же час транспортні засоби з дизелями є доволі привабливим в плані споживання альтернативних моторних палив. Одним зі шляхів підвищення екологічної безпеки транспортних засобів з дизелями є повне або часткове заміщення дизельного палива альтернативними паливами. У зв’язку з цим, значно активізувалися науково-дослідні роботи у сфері використання енергетичних ресурсів на автомобільному транспорті, а також розробляються нові програми розширення використання альтернативних видів палив. Основний акцент у питаннях підвищення екологічної безпеки дослідники роблять на повне або часткове заміщення дизельного палива альтернативними паливами, які можуть бути нафтового та не нафтового походження. Такими паливами можуть бути: зріджений нафтовий газ, стиснений природний газ та супутні гази, дизельне біопаливо, спирти та ефіри, а також водень тощо.
В статті розглянуто проблему альтернативних видів палива і використання нових джерел енергії в плані пошуку більш екологічно чистого, дешевого та менш дефіцитного палива. Для вирішення цієї проблеми необхідно виконати аналіз та визначити можливості підвищення екологічної безпеки автомобільних транспортних засобів з дизелями при використанні різних альтернативних палив.
Проведений в роботі аналіз показав, що розглянуті палива при належній організації робочого процесу дизелів автотранспортних засобів є перспективними. Однак, у низці випадків, наприклад, при використанні водню, спиртів доводиться істотно змінювати конструкцію двигуна, що потребує значних затрат. Використання альтеративних, більш екологічно чистих, моторних палив, таких як стиснений природний газ, дизельне біопаливо рослинного чи тваринного походження тощо, дозволить значно розширити паливну базу дизелів автотранспортних засобів та не потребує значної зміни їх конструкції.
В подальших дослідженнях важливою задачею є розробка методології оцінювання використання альтернативних палив, яка поєднуватиме комплекс функціональних та математичних моделей для визначення енергоефективності та екологічної безпеки транспортних засобів з дизелями під час використання альтернативних палив як у чистому вигляді, так і у вигляді сумішевих палив.

Біографія автора

Сергій Володимирович Ковбасенко, Національний транспортний університет, м. Київ

канд. техн. наук, доцент, професор кафедри інженерії машин транспортного будівництва

Посилання

В. П. Матейчик, Р. В. Симоненко, С. В. Коломієць, Н. М. Горідько, «До оцінки забруднення довкілля транспортними засобами на окремих етапах життєвого циклу», Вісник НТУ, № 21, ч. 2, с. 33-37, 2010.

С. Н. Девянин, В. А. Марков, В. Г. Семенов, Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей. Харьков: Новое слово, 2007, 452 с.

Закон України «Про альтернативні види палива». Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14.

С. Ковбасенко, М. Назаренко, В. Петренко, А. Голик, «Перспективи використання природного газу двигунами транспортних засобів в Україні», в Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia pod redakciją naukową Kazimierza Lejdy, Monografhia nr 7, Seria: Transport. Rzesżow: Politechnika Rzesyowska im. Ignacego Łukasiewicza, с. 159–164, 2016.

Maciej Mikulski, Sławomir Wierzbicki, Marta Ambrosewicz-Walacik, Kamil Duda and Andrzej Piętak, «Combustion of Gaseous Alternative Fuels in Compression Ignition Engines», [Електронний ресурс], Available: http://dx.doi.org/10.5772/61663/.

С. Ковбасенко, В. Петренко, С. Гутаревич, А. Голик, «Переобладнання дизеля в газодизель, як можливість розширення паливної бази автомобільного транспорту», Вісник НТУ, № 1 (37), с. 154–160, 2017.

Агробізнес України, 2020. Доступно: https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2020/.

С. В. Ковбасенко, В. В. Сімоненко, О. В. Бугрик, «Поліпшення показників транспортних засобів використанням дизельних біопалив з рослинної та утилізованої тваринної сировини», Автомобільні дороги і дорожнє будівництво, № 106, с. 40-45, 2019.

О. В. Бугрик, «Перспективи використання біодизельних палив, отримуваних утилізацією відходів харчової промисловості в двигунах колісних транспортних засобів», Вісник НТУ, № 1(37), с. 35-41, 2017.

Г. М. Калетнік, Д. М. Токарчук, О. П. Скорук, Організація і економіка використання біоресурсів, 2-ге видання. Вінниця: Друк, 2020.

М. М. Муштрук Ю. Г. Сухенко, «Перспективи виробництва дизельного біопалива з технічних тваринних жирів в Україні», Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, № 62(ч. 2), с. 315-318, 2011.

Д. С. Жалкін, С. Г. Жалкін, Ред., В. Г. Пузир, О. О. Анацький, «Локомотивні експлуатаційні матеріали», в Паливо, Харків: УкрДУЗТ, ч. 1, 2021, 106 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 74

Опубліковано

2023-01-17

Як цитувати

[1]
С. В. Ковбасенко, «Можливості підвищення екологічної безпеки транспортних засобів з дизелями застосуванням альтернативних палив», ВМТ, вип. 16, вип. 2, с. 51–57, Січ 2023.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.