МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА ЯК ОБ'ЄКТА ДІАГНОСТУВАННЯ

  • Дмитро Вікторович Борисюк Вінницький національний технічний університет
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Вячеслав Йосипович Зелінський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: математична модель, матриця діагностування, аналітична модель, діагностування, несправності, ознаки несправності, технічний стан, пістолет Макарова, ударно-спусковий механізм

Анотація

Пістолет Макарова і його модифікації є найпоширенішою стрілецькою зброєю в світі. Хоча з часу створення пістолета Макарова пройшло вже більше 65 років, він має великий резерв можливостей модернізації як конструкції самого пістолета, так і його боєприпасів. В даний час існують близько 25 вітчизняних і зарубіжних варіантів цього пістолета, а по «тиражах» випуску він поступається хіба що автомату Калашникова.

Однією зі складових боєготовності озброєння є його надійність. Підвищення надійності стрілецької зброї є однією з найважливіших задач, які стоять перед розробниками, виробниками та особовим складом, що здійснює її експлуатацію. В умовах ведення бойових дій підвищення надійності озброєння забезпечує успіх виконання поставлених завдань.

Досвід бойового застосування стрілецької зброї показує, що зразки, які мають високі бойові властивості, не можуть отримати визнання, якщо вони не забезпечують необхідну надійність дії. Під надійністю озброєння розуміють її властивість зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування. Надійність дії стрілецької зброї являє собою сукупність властивостей, які характеризують безвідмовність роботи.

Багаторічний досвід експлуатації пістолетів Макарова показав, що найменш довговічним є ударно-спусковий механізм, збільшення ресурсу якого, підвищить експлуатаційні показники пістолета.

У статті представлено огляд модифікацій та конструкції пістолета Макарова та математичну модель діагностування ударно-спускового механізму пістолета Макарова як об'єкта діагностування з метою виявлення несправностей в залежності від їх ознак, що значно підвищить термін експлуатації пістолета. Побудовано матрицю діагностування ударно-спускового механізму пістолета Макарова та блок-схему її синтезу.

Біографії авторів

Дмитро Вікторович Борисюк, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Вячеслав Йосипович Зелінський, Вінницький національний технічний університет

ассистент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Наставление по стрелковому делу. 9-мм пистолет Макарова. Москва, Россия: Военное издательство МО СССР, 1968, 103 с.

Оружие ближнего боя России. Москва, Россия: Издательство НО «Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», 2010, 660 с.

В. Шунков, Боевое и служебное оружие России. Москва, Россия: Эксмо, 2012, 520 с.

Руководство по ремонту 9-мм пистолета Макарова (ПМ). Москва: Военное издательство МО СССР, 1956, 65 с.

И. К. Кассанелли, Современное огнестрельное оружие. Харьков, Украина: Клуб Семейного Досуга, 2013, 304 с.

А. В. Ковтун, Надійність озброєння та бойової техніки. Харків, Україна: Військ. ін.-т ВВ МВС України, 2005, 86 с.

В. А. Музичук, А.В. Круглов, та О.Л. Смірнов, Організація експлуатації озброєння військ ППО Сухопутних військ. Ч. І. Експлуатаційно-технічні показники озброєння та методи їх оцінки. Харків, Україна: ХВУ, 2001, 78 с.

Д. Н. Болотин, Советское стрелковое оружие. Москва: Воениздат, 1983, 304 с.

В. І. Семенюк, та Г. Б. Гишко, Стрілецька зброя механізованих підрозділів. Харків, Україна: ХУПС, 2010, 304 с.

А. Д. Ананьин, В. М. Михлин, и И. И. Габитов, Диагностика и техническое обслуживание машин. Москва, Россия: Академия, 2008, 432 с.

А. П. Сырбаков, Диагностика и техническое обслуживание. Томск, Россия: Изд-во Томского политехнического университета, 2009, 220 с.

Н. Я. Яхьяев, и А. В. Кораблин, Основы теории надежности и диагностика. Москва, Россия: Академия, 2009, 256 с.

В. И. Бельских, Диагностика технического состояния и регулировка тракторов. Москва: Колос, 1973, 495 с.

Л. В. Мирошников, А. П. Болдин, и В. И. Пал, Диагностирование технического состояния автомобилей на автотранспортных предприятиях. Москва: Транспорт, 1977, 263 с.

В. С. Малкин, Техническая диагностика. Санкт-Петербург, Россия: Лань, 2013, 272 с.

D. Borysiuk, A. Spirin, O. Trukhanska, L. Shvets, and V. Zelinskyy, «Mathematical model of a wheeled tractor steering axle as an object of diagnostics,» ТЕKA. Commission of motorization and energetics in agriculture, vol. 17, no.1, – pp. 41–47. 2017.

В. М. Барановський, А. В. Спірін, В. Й. Зелінський, та В. С. Наляжний, «Математична модель діагностування системи уприскування палива «Mono-Jetronic», Вісник машинобудування та транспорту, Випуск 1 (7), с. 10–17. 2018.

Д. В. Борисюк, В. В. Біліченко та В. Й. Зелінський, «Математична модель ударно-спускового механізму автомата Калашникова як об'єкта діагностування», Вісник машинобудування та транспорту, Випуск 2 (8), с. 4-14. 2018

Опубліковано
2019-07-02
Як цитувати
[1]
Д. Борисюк, В. Біліченко, і В. Зелінський, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНІЗМУ ПІСТОЛЕТА МАКАРОВА ЯК ОБ’ЄКТА ДІАГНОСТУВАННЯ, ВМТ, vol 9, № 1, с. 15-26, Лип 2019.
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>