ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ У ЗЕРНОВІЙ ЛОГІСТИЦІ

Автор(и)

  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Вікторія Ігорівна Котенко Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2019-10-2-4-9

Ключові слова:

зернова логістика, попит, попит на вантажні перевезення, моделювання попиту, модель попиту на вантажні перевезення

Анотація

У статті розглянуто поняття та проблеми зернової логістики в Україні. Для підвищення ефективності функціонування зернової логістики, запропоновано прогнозування попиту на транспортні послуги для транспортування зернових за допомогою моделювання. Встановлено, що моделювання попиту проводиться з метою отримання основних показників процесу вантажних перевезень, а також їх прогнозування та подальшого покращення. Імовірнісне моделювання передбачає не тільки побудову моделей для аналізу та оптимізації структури маршрутів і вибору вантажопідйомності транспорту, а також прогнозування обсягу перевезень з оцінкою їх впливу на основні показники ефективності, зниження витрат часу і ресурсів на виконання логістичних операцій.

Розглянуто основні моделі попиту на транспортні перевезення вітчизняних науковців. Результати досліджень попиту на транспортні послуги показали, що потрібно враховувати випадкову природу попиту. Елементарною одиницею, що формує попит, є заявка на транспортне обслуговування – потреба клієнта в послугах, підкріплена купівельною спроможністю й представлена на ринку для її задоволення. Заявка на обслуговування є підставою й причиною взаємодії між елементами логістичної системи доставки вантажів – експедитором, перевізником, вантажним терміналом і вантажовласником. Сукупність потенційних і реальних заявок на послуги підприємства утворюють попит на його послуги, відповідно, сукупність заявок на послуги всіх підприємств регіону являє собою попит на транспортні послуги в регіоні.

Досліджено роботи науковців, які використовують, як основу для моделювання попиту, економетричні моделі (лінійна модель регресії OLS, авторегресійна модель з розподіленим лагом ADLM, необмежена векторна модель авторегресії VAR). Такі моделі вираховують еластичність попиту на вантажні перевезення залежно від рівня економічної активності, де ключовими показниками оцінки виступають: індекс промислового виробництва та валовий внутрішній продукт за паритетом купівельної спроможності та різними видами транспорту.

Також у статті розглянуто сутність, сферу використання та параметри моделювання попиту за допомогою програм, таких як TRANS-TOOLS, STAN, TAPAS, SYNTRADE, INTERLOG, Urban Distribution та їх ефективність для зернової логістики.

Біографії авторів

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Вікторія Ігорівна Котенко, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

[1] Н. Г. Бережна, О. С. Біляєва, В. А. Войтов, О. М. Горяїнов, М. В. Карнаух, А. Г. Кравцов, О. В. Кутья, Д. О. Музильов, Н. Ю. Шраменко, Проблеми транспортно-логістичного забезпечення в аграрній галузі. Монографія. Харків, Україна: Міськдрук, 2019.
[2] Н. М. Столбуненко, «Особливості та перспективи розвитку зернової логістики України,» Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління. Том 16, вип. 2(36). с. 188-198. 2017.
[3] V. Naumov, “Modeling Demand for Freight Forwarding Services on the Grounds of Logistics Portals Data,” Transportation Research Procedia, Vol. 30, рр. 324–331.
[4] А. В. Іванченко, «Дослідження попиту на перевезення вантажів у напрямку Україна,» Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень, Вип. 4, с. 40-43. 2012.
[5] Я.В. Літвінова, «Дослідження параметрів попиту на складування та переробку вантажів у транспортному вузлі,» у Транспортні системи та технології перевезень. Дніпропетровськ, Україна: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. тр-ту ім. ак. В. Лазаряна, 2015, Вип. 10, с. 75–79.
[6] O. Ottemöller, H. Friedrich, «Modelling change in supply-chain-structures and its effect on freight transport demand, » Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2017, рр. 23-42.
[7] Ю. А. Щербанин, Е. А. Ивин, А. Н. Курбацкий, А. А. Глазунова «Эконометрическое моделирование и прогнозирование спроса на грузовые перевозки в России в 1992-2015 гг», Научные труды: Ин-т народнохозяйственного прогнозирования РАН, Москва, Россия: МАКС Пресс Москва, с. 200-216.
[8] J. Ashayeri, R. Kampstra, «Demand driven distribution: The logistical challenges and opportunities,» in Proceedings of International Trade & Logistics, Corporate Strategies and the Global Economy, Le Havre, France: University of Le Havre, 2005.
[9] NAIK Gopal, D. N. SURESH «Challenges of creating sustainable agri-retail supply chains,» in IIMB management review, 2018, 30.3: рр. 270-282.
[10] Д. М. Козаченко, Р. Ш. Рустамов, Х. В. Матвієнко, «Напрямки підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом,» в Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень, 2013, вип. 6, с. 56-60.
[11] В. Н. Иванов, Л. С. Трофимова, «Математическая модель формирования и развития систем машин дорожных организаций с учётом требований к качеству выполнения технологических процессов и в соответствии со спросом,» Известия вузов. Строительство, № 5 (653), с. 107-114. 2013.
[12] Н. Ю. Шраменко, «Оценка затрат по обслуживанию потребителей при оперативном планировании процесса поставки зерновых грузов,» Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, № 12, с. 302-309. 2018.
[13] Ю. Г. Котиков, «Аспекты использования технологий ARCGIS в транспортной модели Санкт-Петербурга,» Современные проблемы науки и образования, № 3, 2012.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 837

Опубліковано

2019-11-25

Як цитувати

[1]
В. В. Біліченко і В. І. Котенко, «ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ У ЗЕРНОВІЙ ЛОГІСТИЦІ», ВМТ, вип. 10, вип. 2, с. 4–9, Лис 2019.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>