Підвищення ремонтопридатності автотракторної техніки застосуванням раціональної кількості інструменту

Автор(и)

  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Олександр Сергійович Полянський Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Євген Олександрович Дубінін Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Андрій Олександрович Молодан Харківський національний автомобільно-дорожній університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2022-16-2-9-15

Ключові слова:

ремонтопридатність, кількість інструмента, комплект запасних частин, інструменту та приладдя, ефективність експлуатації, автотракторна техніка

Анотація

Проведений системний аналіз показників ремонтопридатності дозволив встановити їхній зв'язок з іншими властивостями надійності й виконати класифікацію цих показників за техніко-економічними критеріями. На цій основі була виділена й досліджена технологічна складова технічного обслуговування й ремонту, яка полягає в забезпеченості запасними частинами, інструментом і засобами контролю технічного стану. Запропоновано склад показників, що дозволить найбільш повно й відповідно до сучасних вимог оцінювати й нормувати властивість ремонтопридатності засобів транспорту.
Отримано залежність для визначення необхідної кількості інструменту в комплекті запасних частин, інструменту та приладдя (ЗІП), що враховує характеристики надійності машини та характеристики процесу відновлення її працездатності в умовах реальної експлуатації.
Запропоновано підхід щодо розрахунків раціональних комплектів інструментального оснащення автотракторної техніки на прикладі шасі вітчизняного колісного трактора ХТЗ-17221, виконано відповідні розрахунки. Проведений аналіз показує, що при існуючій системі обслуговування й рівні надійності тракторів ХТЗ-17221 в умовах реальної експлуатації для забезпечення коефіцієнта готовності в межах 0,85–0,95 наявність інструменту в комплекті ЗІП має суттєвий вплив.
Аналіз отриманої залежності показує, що для оперативного усунення наслідків відмов тракторів ХТЗ-17221 необхідно мати повний комплект інструменту в наборі ЗІП, передбачений інструкцією з експлуатації. В іншому випадку оперативний час усунення відмов збільшується, що призводить до необґрунтованих простоїв техніки й збільшення витрат у споживачів, особливо в періоди сільськогосподарських робіт. При збільшенні кількості інструменту в комплекті ЗІП до рівня, регламентованого заводською документацією, при збереженні всіх інших параметрів, можливе збільшення коефіцієнта готовності в реальній експлуатації з 0,84 до 0,92. Тобто наявність інструменту в комплекті ЗІП суттєво підвищує ефективність використання техніки в умовах реальної експлуатації.
Отримані результати можуть бути використані для підвищення показників ремонтопридатності.

Біографії авторів

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

д-р техн. наук, професор, ректор

Олександр Сергійович Полянський, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

д-р техн. наук, професор кафедри технології машинобудування і ремонту машин

Євген Олександрович Дубінін, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

д-р техн. наук, професор кафедри технології машинобудування і ремонту машин

Андрій Олександрович Молодан, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

д-р техн. наук, професор кафедри технології машинобудування і ремонту машин

Посилання

Г. Е. Топилин, В. М. Забродский,Управление технической эксплуатацией тракторов К.: Урожай, 1991.

S. R. Calabro, Reliability Principles and Practices. New York: McGraw-Hill, 1962. – 371 с.

В. И. Прейсман, Основы надежности сельскохозяйственной техники, 2-е изд., доп. и перераб. К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988.

Система технічного обслуговування та ремонту техніки. Терміни та визначення понять: ДСТУ 9050:2020. – [Чинний від 2021-04-01]. К.: Технічний комітет стандартизації «Система розробки та постановки продукції на виробництво», 2021. – 25 с. – (Національний стандарт України).

А. С. Полянский, «Повышение и нормирование безотказности тракторных двигателей в начальный период их эксплуатации (на примере дизелей типа СМД – 60, 62)», дисc. канд. техн. наук. Х., 1994. [6] Є. О. Дубінін, «Поліпшення ремонтопридатності силових агрегатів засобів транспорту», дис. канд. техн. наук. Х., 2008.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 96

Опубліковано

2023-01-17

Як цитувати

[1]
В. В. Біліченко, О. С. Полянський, Є. О. Дубінін, і А. О. Молодан, «Підвищення ремонтопридатності автотракторної техніки застосуванням раціональної кількості інструменту », ВМТ, вип. 16, вип. 2, с. 9–15, Січ 2023.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>