ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ КОМПОНЕНТІВ СУМІШЕВОГО ПАЛИВА НА РОБОТУ ДВИГУНА

  • Олександр Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Андрійович Бурлака Вінницький національний аграрний університет
  • Дмитро Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Іванович Малаков Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: мінеральне паливо, рослинне масло, дизельне сумішеве паливо, хімічні, фізичні та теплотворні властивості, оптична щільність

Анотація

В якості біологічного компонента дизельного сумішевого палива широко застосовується ріпакова олія. Однак технологія обробітку ріпаку затратна, його врожаї багато в чому залежать від зони зростання та погодних умов. Значний вплив на процес сумішоутворення в циліндрах двигуна та паливоподачі відіграють фізичні та хімічні показники палив. Одними з таких критеріїв є температурні величини як змішуваних палив, так і навколишнього середовища. Тому метою розрахунків є вивчення властивостей перспективних компонентів дизельного сумішевого палива. В якості досліджуваних рослинних компонентів дизельного сумішевого палива були взяті олії, отримані холодним віджиманням з насіння таких олійних культур: рижію, гірчиці, суріпиці, редьки олійної, льону олійного, сафлору і сої.

Визначено показники технологічних, хімічних, фізичних і теплотворних властивостей, виконано математичний аналіз і розраховано нижчу теплоту згоряння вказаних рослинних олій і дизельного сумішевого палива. Якість змішування біологічного і мінерального компонентів дизельного сумішевого палива побічно оцінювали за величиною оптичної щільності.

В даний час найбільш дослідженим джерелом рослинної сировини є ріпак. Однак заслуговує на увагу застосування олій і інших культур. Найбільш простий і доступний спосіб використання ріпакової олії – розбавлення дизельним паливом. При використанні сумішевого палива, особливості фізичних властивостей рослинних олій і палив на їх основі роблять помітний вплив на параметри процесу паливоподачі, призводячи до трансформації характеристик уприскування і розпилювання палив і подальших процесів сумішоутворення і згорання. Важливою складовою яких є температура палив та їх сумішей, особливо в момент змішування. Встановлено, що для покращення техніко-економічних показників двигунів при використанні дизельного сумішевого палива необхідно регулювати температуру компонентів сумішевого палива в залежності від температури навколишнього середовища та самого палива.

Біографії авторів

Олександр Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук., ст. викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Сергій Андрійович Бурлака, Вінницький національний аграрний університет

асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Дмитро Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук. ст. викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Олександр Іванович Малаков, Вінницький національний аграрний університет

аспірант кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Посилання

A. Demirbas, Biodiesel: a realistic fuel alternative for diesel engines. – Springer-Verlag London Limited, 2008 – 208 p.

G. Knothe, J. Krahl, J. Gerpen, The biodiesel handbook. – Champaign, Illinois : AOCS Press, 2005 – 303 p.

А. П. Марченко, А. Ф. Минак, И. А. Слабун, Сравнительная оценка эффективности применения растительных топлив в дизельном двигателе. Двигатели внутреннего сгорания. – 2004. – № 1. – С. 46–51.

І. В. Гунько, С. А. Бурлака, А. А. П'ясецький, Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші. Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2017. – № 97. – С. 47–51.

І. В. Гунько, С. А. Бурлака, А. П. Єленич, Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу. Вісник Хмельницького національного університету, Том 2. – 2018. – № 6.

– С. 246–249.

А. П. Поляков, О. О. Галущак, Д. О. Галущак, Перевірка адекватності математичної моделі системи «Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив». Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 1. – С. 81–91.

В. Ф. Анісімов, Л. П. Середа, В. Б. Рябошапка, А. А. П'ясецький, Дослідження впливу кута випередження подачі на експлуатаційні показники роботи дизеля при переведенні його на біодизельне паливо. Промислова гідравліка і пневматика. – 2008. – № 2. – С. 101–106.

В. Г. Семенов, В. П. Комаха, В. Б. Рябошапка, Моделювання процесу згорання в тракторних і комбайнових дизелях, працюючих на різних видах палива за допомогою уточненої моделі І.І. Вібе шляхом апроксимації експериментальних даних. Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2015. – №1. – С. 52–58.

А. Р. Poliakov, О. О. Galushchak, D. O. Galushchak, Technique of motor vehicle indices calculation while transition of its engine for operation at the mixture of diesel and biodiesel fuels. Tehnomus journal: proceedings of the XVIIIth International Conference «New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies»,. – 2015. – №22. – Р. 76–81.

О. О. Осетров, Поліпшення техніко-економічних показників дизеля ЧН 12/14, що працює на біопаливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки». Харків, 2015. – 20 с.

І. А. Шльончак, Покращення економічних та екологічних показників транспортних засобів з дизелем шляхом використання сумішевих палив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». Нац. трансп. ун-т. – К., 2013. – 20 c.

А. П. Поляков, К. В. Нгаяхи Аббе, О. О. Галущак, М. О. Бишко, Ю. В. Заверуха, Дослідження впливу на техніко-економічні та екологічні показники дизеля переведення його на роботу на біодизельне паливо. Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. – 2012. – № 1. – С 61–69.

Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
[1]
О. Галущак, С. Бурлака, Д. Галущак, і О. Малаков, ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ КОМПОНЕНТІВ СУМІШЕВОГО ПАЛИВА НА РОБОТУ ДВИГУНА, ВМТ, vol 9, № 1, с. 38-43, Чер 2019.
Розділ
Articles