ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ВПЛИВУ УДОСКОНАЛЕНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Автор(и)

  • Андрій Павлович Поляков Вінницький національний технічний університет
  • Орест Зенонович Горбай Національний університет «Лвівська політехніка»
  • Микола Юрійович Миронюк Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України

Ключові слова:

транспортний засіб, ефективність, технічне обслуговування, надійність

Анотація

В статті проаналізовано критерії оцінки впливу на ефективність використання транспортних засобів удосконаленої системи діагностування.

Об’єкт дослідження – показники ефективності використання транспортних засобів.

Мета роботи – проаналізувати як критерії оцінки удосконаленої системи діагностування впливають на ефективність використання транспортних засобів.

В якості критеріїв для визначення оптимальної періодичності профілактичних технічних впливів використовуються: ймовiрнiсть безвідмовної роботи, ймовiрнiсть справного стану, параметр потоку відмов, середнє напрацювання на відмову та iн. Це пояснюється тим, що вони охоплюють багато конструктивно-технологічних i експлуатаційних факторів i, отже, досить повно характеризують надійність ТЗ в заданих умовах експлуатації.

Таким чином встановлено, що критерії оцінки впливу на ефективність транспортних засобів базуються на:

-       параметрі потоку відмов, що є показником надійності відновлюваних об’єктів, та розраховується за статистичними даними;

-       ймовiрностi безвідмовної роботи, що є показником безвідмовності.

Біографії авторів

Андрій Павлович Поляков, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Орест Зенонович Горбай, Національний університет «Лвівська політехніка»

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри автомобілебудування

Микола Юрійович Миронюк, Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України

здобувач, офіцер віділу організації випробувань озброєння та військової техніки

Посилання

1. Кузнецов Е. С. Управление технической эксплуатацией автомобилей / Е. С. Кузнецов. – М. : Транспорт, 1982. – 224 с.
2. Малкин В. С. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и практические аспекты / В. С. Малкин. – М. : Академия, 2007. – 288 с.
3. Сухарев Э. А. Эксплуатационная надежность машин. Теория, методология, моделирование / Э. А. Сухарев. – Ровно : НУВХП, 2006. – 192 с.
4. Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія / О. А. Лудченко. – К. : Вища шк., 2007. – 527 с.
5. Трикозюк В. А. Повышение надежности автомобиля / В. А. Трикозюк. – М. : Транспорт, 1980. – 87 с.
6. Крамаренко Г. В. Техническая эксплуатация автомобилей / Г. В. Крамаренко – М.: Транспорт, 1983. – 448 с.
7. Лукинский В. С. Прогнозирование надежности автомобилей / В. С. Лукинский – Л. : Политехника, 1991. – 224 с.


=============REFERENCES==============
1. Kuznetsov E. S. Management operation Tehnicheskoe cars / E. S. Kuznetsov. – M: Transport, 1982. – 224 p.
2. Malkyn V. S. Tehnycheskaya operation Car: Theoretical aspects and praktycheskye / V. S. Malkyn. – Moscow: Academy, 2007. – 288 p.
3. Sukharev E. A. Эkspluatatsyonnaya reliability of machines. Theory, Methodology, Modeling /
E. A. Sukharev. – Exactly: NUVHP, 2006. – 192 p.
4. Ludchenko O. A. Technical Operation and Maintenance Technology / O. A Ludchenko. – K: Higher HQ., 2007. – 527 p.
5. Trykozyuk V. A. Increase reliability of car / V. A. Trykozyuk. – M. : Transport, 1980. – 87 p.
6. Kramarenko G. V. Tehnycheskaya operation vehicles / G. V. Kramarenko. – M. : Transport, 1983. – 448 p.
7. Lukynskyy V. S. Prediction reliability of cars / V. S. Lukynskyy – L. : Polytehnyka, 1991. – 224 p.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 186

Опубліковано

2017-01-23

Як цитувати

[1]
А. П. Поляков, О. З. Горбай, і М. Ю. Миронюк, «ОБҐРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ВПЛИВУ УДОСКОНАЛЕНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ», ВМТ, вип. 2, с. 77–83, Січ 2017.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>