ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ

Автор(и)

  • Микола Юрійович Миронюк Воєнно-науковий відділ штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Ключові слова:

автомобільний двигун, технічне обслуговування, надійність.

Анотація

В статті розглядаються можливі напрями підвищення ефективності процесу експлуатації АД шляхом удосконалення технічного обслуговування (ТО).

Досліджено особливості ефективності ТО АД, яка визначається тим, наскільки повно вона забезпечує взаємодію між об’єктивно існуючим процесом зміни технічного стану АД та процесом його експлуатації. Існуюча в Збройних Силах України практика ТО за напрацюванням заснована на виконанні певних обсягів профілактичних робіт через заздалегідь заплановані інтервали часу або напрацювання АД, незалежно від стану його систем і виробів. В таких умовах ТО АД для визначення взаємозв’язку між станами АД та експлуатації потребує удосконалення існуючої системи ТО. Тому, метою статті є розгляд особливостей використання в системі ТО АД стратегії обслуговування за станом.

Встановлено, що застосування стратегії обслуговування АД з контролем рівня надійності дозволяє проводити ТО з урахуванням експлуатаційних властивостей виробів, їх характеристик надійності. Основна особливість розробленої на підставі цієї стратегії програми ТО АД за технічним станом полягає в тому, що процеси експлуатації виробів і обсяги робіт з ТО АД призначаються не відповідно до напрацювання виробів, а відповідно до технічних станів, що виникають у них. Успішна реалізація такої програми залежить від узгоджених дій підрозділів, які експлуатують АТ.

Біографія автора

Микола Юрійович Миронюк, Воєнно-науковий відділ штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

майор, офіцер воєнно-наукового відділу штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Посилання

Средства аэродромно-технического обеспечения полетов: справочное пособие / под ред. Л. Н. Страхова. – М.: Воениздат, 1980. – 318 с.

Барзилович Е. Ю. Модели технического обслуживания сложных систем. / Е. Ю. Барзилович – М. : Высшая школа, 1982. – 231 с.

Гаркуша О. А. Довідник командира підрозділу аеродромно-технічного забезпечення / О. А. Гаркуша, В. Л. Чичинюк, В. І. Лісовий, В. М. Краснокутський. – Харків: ХІ ВПС ім. І. Кожедуба, 2003. – 227 с.

Блок А. Г. Справочник специалиста тыла авиации. / А. Г. Блок – М.: Воениздат, 1972. – 504с.

Ушаков И. А. Методы исследования эффективности функционирования технических систем (вып. 2) / И. А. Ушаков – М.: Знание, 1976.

Ушаков И. А. Методы расчета эффективности систем на этапе проектирования. / И. А. Ушаков – М.: Знание, 1983. – 234 с.

===== REFERENCES =====

Sredstva ajerodromno-tehnicheskogo obespechenija poletov: Spravochnoe posobie / Pod red. L. N. Strahova. – M.: Voenizdat, 1980. – 318 s.

Barzilovich E. Ju. Modeli tehnicheskogo obsluzhivanija slozhnyh sistem. / E. Ju. Barzilovich – M.: Vysshaja shkola, 1982. – 231 s.

Gharkusha O. A. Dovidnyk komandyru pidrozdilu aerodromno-tekhnichnogho zabezpechennja / O. A. Gharkusha, V. L. Chychynjuk, V. I. Lisovyj, V. M. Krasnokutsjkyj. – Kharkiv: KhI VPS im. I. Kozheduba, 2003. – 227 s.

Blok A. G. Spravochnik specialista tyla aviacii. / A. G. Blok – M.: Voenizdat, 1972. – 504 s.

Ushakov I. A. Metody issledovanija jeffektivnosti funkcionirovanija tehnicheskih sistem (vyp. 2) / I. A. Ushakov – M.: Znanie, 1976.

Ushakov I. A. Metody rascheta jeffektivnosti sistem na jetape proektirovanija. / I. A. Ushakov – M.: Znanie, 1983. – 234 s.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 232

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
М. Ю. Миронюк, «ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ ЗА ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ», ВМТ, вип. 1, с. 54–58, Лип 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають