Удосконалення методики визначення нормативів тягових властивостей автомобіля skoda fabia при стендовому діагностуванні

Автор(и)

  • Ігор Арнольдович Мармут Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Віталій Альбертович Кашканов Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Олександрович Зуєв Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2023-18-2-101-109

Ключові слова:

силовий агрегат, роликовий стенд, тягова сила, навантажувальний режим, зовнішня швидкісна характеристика двигуна.

Анотація

Як відомо, основними вихідними параметрами, що характеризують стан силового агрегату, є значення потужності і крутного моменту. Ці параметри визначають динамічні якості автомобіля, а також можуть впливати на витрату палива і рівень шкідливих викидів.

Зазначені параметри перевіряють за допомогою тягових роликових стендів. Такі стенди дають змогу відтворити реальні швидкісні і навантажувальні режими. Зазвичай на стендах вимірюють тягову силу на ведучих колесах. Потім легко розрахувати потужність на певній швидкості випробувань. Тягова сила визначається, з одного боку, вихідним крутним моментом двигуна, з іншого боку – механічними втратами у трансмісії. Зі свого боку момент визначається досконалістю процесу згоряння, повнотою використання енергії продуктів згоряння, механічними втратами у самому двигуні.

Коли немає надійної, отриманої експериментально зовнішньої швидкісної характеристики двигуна внутрішнього згоряння, для її наближеної побудови зазвичай використовують формулу Лейдермана.

Ця методика дає задовільне наближення залежності потужності від обертів. Однак крива моменту помітно відрізняється від експериментальної через те, що використовує тільки одну експериментальну точку – максимальну потужність і відповідні їй оберти. Тому запропонована уточнена методика побудови зовнішньої швидкісної характеристики на прикладі автомобіля SKODA FABIA за допомогою додаткових рівнянь, які уточнюють значення емпіричних коефіцієнтів A, B, C.

На основі уточненої зовнішньої швидкісної характеристики двигуна перераховані оберти колінчатого валу у швидкість, і за виведеною формулою побудовано графік припустимої тягової сили від швидкості. Також визначені нормативи діагностичних параметрів силового агрегату в режимі розгону під частковим навантаженням.

Запропонована методика реєстрації діагностичних параметрів двигуна із визначення їхніх нормативних значень забезпечує індивідуальний підхід до діагностування технічного стану автомобілів.

Біографії авторів

Ігор Арнольдович Мармут, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів ім. проф. Говорущенка М. Я.

Віталій Альбертович Кашканов, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Володимир Олександрович Зуєв, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола

голова циклової комісії, викладач спеціальних дисциплін

Посилання

Роликові стенди для перевірки гальмівних та тягових властивостей автомобілів (теорія, розрахунок та конструювання): монографія. / М. Я. Говорущенко. Харків: ХНАДУ, 2009. 344 с.

Мармут І. А. Розробка науково-методичних основ проєктування пересувних станцій діагностики: дис. … канд. техн. наук / Харків. нац. авт.-дор. ун-т. Харків, 2001.

Мармут І. А., Кашканов В. А., Зуєв В. О. Експериментальне дослідження опору кочення коліс автомобіля на роликовому стенді. Вісник машинобудування та транспорту: науковий журнал ВНТУ. 2020. № 2(12). С. 68–75.

Мармут І. А. Особливості стендової перевірки тягових властивостей автомобілів з повним приводом. Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування: міжнар. наук.-практ. конф. Херсон, 2018. С. 62–67.

Мармут І. А. Розробка методики повірки системи вимірювання потужності на роликовому стенді пересувної діагностичної станції легкових автомобілів. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів: науковий журнал ХНТУСГ. 2020. № 22. С. 19–26.

Дорожнє діагностування легкових автомобілів: монографія / Рабінович Е. Х. та ін. Харків: ХНАДУ, 2018. 279 с.

Performance measure mention chassisdy na mometers («rolling roads») / Rototest Research Institute, March 2005. Part 2/2. SAL-N05030802–CH2-PRI04.pdf. URL: http://rototest-research.eu/index.php?DN=30. Accessedon: October 09, 2023.

Зуєв В. О. Режими вимірювання діагностичних параметрів на пересувних роликових стендах. Український метрологічний журнал. 2014. № 1. С. 41–49.

Moment of inertia measurement of vehicleengine / Pexa Martin, Pošta Josef, Aleš Zdeněk, Peterka Bohuslav. Maintenance and Reliability. Warsaw, 2010. № 3. S. 44–47. URL: https://archive.ein.org.pl/sites/default/files/2010-03-07.pdf. Accessedon: October 09, 2023.

Мармут І. А., Зуєв В. О. Експериментальне дослідження моменту інерції двигуна легкового автомобіля на роликовому стенді. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті: науковий журнал ЛНТУ. 2023. № 1(20). С. 168–176.

Розрахунок нормативів розгону автомобіля на роликовому стенді / Волков В. П. та ін. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле- та тракторобудування. 2012. № 64(970). С. 43–49.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 49

Опубліковано

2024-02-14

Як цитувати

[1]
І. А. Мармут, В. А. Кашканов, і В. О. Зуєв, «Удосконалення методики визначення нормативів тягових властивостей автомобіля skoda fabia при стендовому діагностуванні», ВМТ, вип. 18, вип. 2, с. 101–109, Лют 2024.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>