Порівняльна оцінка гальмових властивостей легкових автомобілів, що експлуатуються, з урахуванням зносу гальм

Автор(и)

  • Олександр Іванович Назаров Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Іван Олександрович Назаров Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Євген Михайлович Шпінда Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Сергій Костянтинович Шабленко Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Віталій Альбертович Кашканов Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Іванович Назаров Запорізький автомобілебудівний завод
  • Олександр Миколайович Леоненко Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2020-12-2-76-84

Ключові слова:

легковий автомобіль, експлуатація, гальмівні властивості, знос гальмівних механізмів, конструктивний коефіцієнт гальм, дійсний коефіцієнт розподілу гальмівних сил між осями, електронна система стеження за процесом гальмування

Анотація

У статті запропоновано методику оцінки зміни гальмівних властивостей легкових автомобілів в процесі експлуатації за зміною основної характеристики гальмівної системи – коефіцієнта розподілу гальмівних сил між осями автомобілів як обладнаних, так і не обладнаних системами стеження за процесом гальмування шляхом установки у контури гальмівних механізмів регуляторів гальмівних сил, що працюють за різними законами зміни приводного тиску.

Метою роботи є порівняльна оцінка гальмівної ефективності легкових автомобілів на прикладі автомобілів Lanos, гальмівні системи яких обладнані різними пристроями зі зміни коефіцієнта розподілу гальмівних сил між осями, в змінюваних експлуатаційних умовах.

Відомо, що ефективність гальмування є показником, що характеризує гальмівні властивості і здатність автомобіля зберігати заданий закон руху при гальмуванні, що визначається як характером зчіпних властивостей коліс з дорогою, так і можливостями самої гальмівної системи для реалізації цих властивостей.

Оскільки умови експлуатації легкових автомобілів суттєво впливають на гальмівні властивості, то з метою забезпечення необхідної ефективності гальмування необхідно враховувати зміну первинного коефіцієнта розподілу гальмівних сил, які створюються гальмівними механізмами, і зміну їхньої реалізації в період експлуатації.

Для того, щоб дати оцінку зміні гальмівних властивостей в загальному випадку експлуатації легкового автомобіля, були запропоновані залежності дійсного коефіцієнта розподілу гальмівних сил між осями від коефіцієнта гальмування.

При чому, величина коефіцієнта розподілу гальмівних сил між осями залежить як від виду законів регулювання гальмівних сил, так і від залишкових значень параметрів гальмівних систем, що визначають ці закони.

Ці залежності від параметрів гальмівних систем і параметрів експлуатованого легкового автомобіля є функцією мети для визначення залишкових вихідних характеристик його гальмівної системи.

Біографії авторів

Олександр Іванович Назаров, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Іван Олександрович Назаров, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 здобувач вченого ступеня канд. техн. наук, кафедра технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Євген Михайлович Шпінда, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

аспірант кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Сергій Костянтинович Шабленко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

магістрант кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Віталій Альбертович Кашканов, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Володимир Іванович Назаров, Запорізький автомобілебудівний завод

провідний інженер-конструктор, відділ автобусів та вантажних автомобілів

Олександр Миколайович Леоненко, Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

канд. техн. наук, доцент кафедри аеродромно-технічного забезпечення авіації

Посилання

Я. С. Агейкин, и Н. С. Вольская, Теория автомобиля [Электронный ресурс]. М.: МГИУ, 2008. – 318 с. – Режим доступа: http:/www.books.google.com.ua/books.

И. В. Ходес, и А. С. Никитин, «Влияние координаты центра массы на эффективность тормозной динамики двухосного автомобиля», Известия ВОЛГГТУ, вып. 5, т. 2, с. 41-44, 2012.

К. В. Дядин, и С. В. Тюрин, «Определение величины пробега приработки тормозных накладок переднеприводных автомобилей ВАЗ», Известия ВОЛГГТУ, вып. 3, т. 10, с. 161-164, 2010.

М. А. Петров, Работа автомобильного колеса в тормозном режиме. ОМСК: Западно-сибирское кн. изд-во, 1973.

Н. М. Зотов, и Е. В. Балакина, «Применение φ-sx диаграммы при расчете динамики затормаживаемого колеса», Проблемы машиностроения и надежности машин, №2, с. 103-109, 2007.

С. В. Тюрин, Р. К. Касимов, А. А. Ревин и др. , «Исследования изменения эффективности торможения между очередными техническими обслуживаниями», Известия ВОЛГГТУ, вып. 21(124), т. 7, с. 41-44, 2013.

А. А. Ревин, В. А. Оберемок, и А. М. Аванесян, «Влияние состояния элементов подвески легкового автомобиля с регулятором тормозных сил (РТС) на тормозную динамику», Политематический сетевой электронный научный журнал КУБГАУ, № 86(02), с. 1-10, 2013.

В. И. Клименко, Д. Н. Леонтьев, С. И. Ломака, и Л. А. Рыжих, «К методике анализа и выбора распределения тормозных сил между осями двухосного транспортного средства», Известия МГТУ МАМИ, № 1(11), с. 31-36, 2011.

И. С. Жуков, и А. А. Ревин, «Способы определения полной работы торможения, осуществляемой тормозным механизмом автомобиля с АБС», Известия ВОЛГГТУ, вып. 21(124). т. 7, с. 22-25, 2013.

Р. В. Заболотный, «К определению времени и пути трения тормозных механизмов и шин автомобилей с», Известия ВОЛГГТУ, вып. 2, т. 8, с. 121-122, 2007.

А. П. Петров, «Исследование механизма влияния внутренних потоков воздуха на общую аэродинамику автомобиля», Известия МГТУ МАМИ, № 1(19), т. 1, с. 55-62, 2014.

А. А. Бобошко, «Оценка предельных по условиям сцепления колес с дорогой показателей управляемости автомобилей и тракторов», в Автомобильный транспорт. Харьков, 2001, Вып. 7, с. 92-94.

Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування: ДБН В.2.3-4:2007. – [Чинні від 2008-03-01]. Київ: Мінрегіонбуд України, 2007, 91 с.

Національний стандарт України. Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання (БЗ №11-12-2010/436): ДСТУ 3649: 2010. – Офіц. вид. – [Чинний від 28.11.2010]. К.: Держспоживстандарт України, 2011, 26 с.

А. И. Назаров, И. А. Назаров, В. И. Назаров, «Перераспределение вертикальных реакций на колесах легкового автомобиля, движущегося в воздушном потоке по горизонтальной дороге с фиксированным радиусом кривизны», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле і тракторобудування. № 8 (1117), с. 42-50, 2015.

J. Zhang, D. Ren, B. Song, G. Sun, and G. Sun, The research of regenerative braking control strategy for advanced braking force distribution, in Proceedings of the 5th International Conference on Natural Computation (ICNC '09), vol. 6, pp. 458–462, Tianjin, China, August, 2009.

І. О. Назаров, В. І. Назаров, «Вплив експлуатаційних умов на ефективність гальмування легкових автомобілів» в Наукові нотатки, Луцьк: ЛНТУ, 2014, Вып. 56, сс. 119-127.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 42

Опубліковано

2021-02-11

Як цитувати

[1]
О. І. Назаров, «Порівняльна оцінка гальмових властивостей легкових автомобілів, що експлуатуються, з урахуванням зносу гальм», ВМТ, вип. 12, вип. 2, с. 76–84, Лют 2021.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають