Обґрунтування впливу зміни коефіцієнта міжосьового розподілу гальмівної сили на керованість легкового автомобіля

Автор(и)

  • Олександр Іванович Назаров Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Віталій Альбертович Кашканов Вінницький національний технічний університет
  • Роман Сергійович Гуменюк Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Євгеній Анатолійович Котік Харківський національний автомобільно-дорожній університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-14-2-72-79

Ключові слова:

легковий автомобіль, керованість, гальмування, криволінійна траєкторія руху, алгоритм функціонування електронної системи стеження за процесом стабілізації курсового кута

Анотація

У статті розглядається зміна радіуса миттєвого центра повороту легкового автомобіля, що рухається по криволінійній траєкторії під час гальмування, з урахуванням бічного уводу коліс обох осей автомобілів, як обладнаних електронними системами стеження за процесом гальмування, так і не обладнаних такими.
Запропоновано критерій щодо оцінки керованості легкових автомобілі , які рухаються по криволінійній траєкторії в загальмовуваному стані, шляхом зіставлення відношення поточної швидкості автомобіля до подовжньої бази із співвідношенням коефіцієнтів бічного уводу шин до добутку подовжньої бази автомобіля, маси і косинусів кутів, що характеризують положення нового миттєвого центра повороту.
Встановлено, що радіус миттєвого повороту подовжньої осі автомобіля, що рухається по криволінійній траєкторії під час гальмування, залежить від швидкості руху центра мас автомобіля, коефіцієнта міжосьового розподілу гальмівної сили, фізичних характеристик застосовуваних шин, кута керованих коліс і конструктивно-вагових параметрів. У результаті це дозволяє встановити контрольованість керованості.
Авторами одержано залежності, які дозволять створювати нові алгоритми функціонування сучасних електронних систем управління стабілізацією подовжньої осі загальмованого легкового автомобіля, що враховують одночасно швидкість руху автомобіля, його конструктивно-вагові характеристики, основну характеристику його гальмівної системи (коефіцієнт міжосьового розподілу гальмівної сили автомобіля), фізичні характеристики використовуваних шин на колесах та пов’язувати їх з кутами керованих коліс, контролюючи відхилення подовжньої осі, що дозволяє водієві зберігати можливість здійснення досить різких маневрів безпосередньо в процесі гальмування, рухаючись по криволінійній траєкторії.

Біографії авторів

Олександр Іванович Назаров, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. техн. наук, доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Віталій Альбертович Кашканов, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Роман Сергійович Гуменюк, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

магістрант кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Євгеній Анатолійович Котік, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

магістрант кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Посилання

Л. В. Михалева, О. В. Алексеева, О. С. Гасилова, Б. А. Сидоров, «Результаты определения минимально безопасного

расстояния между легковыми автомобилями, движущимися в попутном направлении, Известия ТУЛГУ. Технические науки,

вып. 4, с. 214-219, 2011.

Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання (БЗ №11-12-2010/436): ДСТУ 3649: 2010. [Чинний від 28.11.2010]. К.: Держспоживстандарт України, 2011, 26 с. (Національний стандарт України).

О. І. Назаров, І. О. Назаров, Є. М. Шпінда, «Підвищення ефективності гальмування легкових автомобілів, обладнаних комбінованими системами стеження за процесом гальмування», Вісник машинобудування та транспорту, вип. 2(10), с. 54-63, 2019.

В. І. Назаров, О. І. Назаров, І. О. Назаров, «Математичне моделювання перерозподілу вертикальних реакцій на осях під час екстреного гальмування на дорозі з нахилом», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, № 39(1082), с. 134-141, 2014. [5] А. И. Назаров, И. А. Назаров, В. И. Назаров, «Перераспределение вертикальных реакций на колесах легкового автомобиля, движущегося в воздушном потоке по горизонтальной дороге с фиксированным радиусом кривизны», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле і тракторобудування. № 8 (1117), с. 42-50, 2015.

В. И. Назаров, «Перераспределение вертикальных нагрузок при экстренном торможении легкового автомобиля, движущегося в воздушном потоке на горизонтальном участке дороги», Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Механіка та машинобудування, № 1, с. 102-110, 2015. [7] И. В. Ходес, А. С. Никитин, «Влияние координаты центра массы на эффективность тормозной динамики двухосного автомобиля», Известия ВОЛГГТУ, т. 2, вып. 5, с. 41-44, 2012. [8] А. А. Ревин, В. А. Оберемок, А. М. Аванесян, «Влияние состояния элементов подвески легкового автомобиля с регулятором тормозных сил (РТС) на тормозную динамику», Политематический сетевой электронный научный журнал КУБГАУ, № 86(02), с. 1-10, 2013.

А. А. Бобошко, «Оценка предельных по условиям сцепления колес с дорогой показателей управляемости автомобилей и тракторов», Автомобильный транспорт, вып. 7, с. 92-94, 2001.

В. Г. Вербицкий, В. П. Сахно, А. П. Кравченко, Автомобили. Устойчивость. Донецк-Киев-Луганск: Ноулидж, 2013.

Я. С. Агейкин, Н. С. Вольская, Теория автомобиля. М.: МГИУ, 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:/www.books.google.com.ua/books.

О. І. Назаров, В. І. Назаров, «Вплив експлуатаційних умов на ефективність гальмування легкових автомобілів» у Міжвузівський збірник Наукові нотатки (за галузями знань «Технічні науки»). Луцьк: ЛНТУ, 2014. – Вып. 56. С. 119-127

J. Zhang, D. Ren, B. Song, G. Sun, G. Sun, «The research of regenerative braking control strategy for advanced braking force distribution», in Proceedings of the 5th International Conference on Natural Computation (ICNC 2009), vol. 6, pp. 458–462, Tianjin, China.

J. Zhang, D. Kong, L. Chen, X. Chen, «Optimization of control strategy for regenerative braking of an electrified bus equipped with an anti-lock braking system», Journal of Automobile Engineering, vol. 226, no. 4, pp. 494–506, 2012.

C. Jo, J. Ko, H. Yeo, T. Yeo, S. Hwang, H. Kim, «Cooperative regenerative braking control algorithm for an automatic-transmission-based hybrid electric vehicle during a downshift», Journal of Automobile Engineering, vol. 226, no. 4, pp. 457–467, 2012.

Система распределения тормозных усилий. [Електронний ресурс]. Режим доступу https://www. dolavto.ru/info/articles/chto-takoe-sistema-raspredeleniya-tormoznykh-usiliy.

Переглядів анотації: 63

Опубліковано

2022-01-13

Як цитувати

[1]
О. І. Назаров, В. А. Кашканов, Р. С. Гуменюк, і Є. А. Котік, «Обґрунтування впливу зміни коефіцієнта міжосьового розподілу гальмівної сили на керованість легкового автомобіля», ВМТ, вип. 14, вип. 2, с. 72–79, Січ 2022.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>