Побудова моделі проблемної ситуації в транспортних системах

Автор(и)

  • Віктор Васильович Аулін Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
  • Дмитро Вадимович Голуб Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Артем Сергійович Замуренко Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-14-2-4-9

Ключові слова:

транспортна система, модель, проблемна ситуація, стратегія, операція, елемент, ефективність

Анотація

Наведено підхід до побудови моделі проблемної ситуації в транспортній системі, розроблено блок-схему його алгоритму. Виявлено, що перехідним етапом від проблеми до постановки формальних завдань є проблемна ситуація, а поставлені завдання можуть бути вирішені різними способами, що утворюють множину стратегій.
Зазначено, що у загальному випадку результат операцій є невизначеним, що викликано невизначеністю умов проведення операції і дією чинників різної природи. Виявлено, що набуття значень показників, які характеризують той або інший результат операції, пов'язане з рішенням завдання моделювання операцій.
Наведено етапи проблеми дослідження ефективності операції в транспортній системі. Зроблено низку припущень, щодо процесу отримання результатів, який пов'язаний з формуванням моделі операції і отриманням оцінок ефективності за результатами моделювання, а також процесу аналізу результатів, що припускає розв'язання завдання вибору на основі сформованого критерію ефективності або системи таких критеріїв.
З'ясовано, що модель проблемної ситуації в транспортних системах відображає взаємозв'язки основних елементів процесу розробки рішень і послідовність формування окремих завдань та будується для того, щоб охопити проблему розробки рішень в цілому, представити її основні елементи, які необхідно сформувати для отримання остаточного рішення про стратегію проведення операції.
Показано, що наявність певної компоненти як самостійного елемента в моделі проблемної ситуації припускає, що множина значень невизначених чинників при розробці рішень буде або обов'язково встановлена ззовні, або відшукування цих значень представлятиме самостійне завдання.
Представлено перелік дій щодо вирішення окремих завдань на основі цієї моделі. Показано, що у багатьох практичних випадках спостерігається те, що апріорне завдання одного з основних критеріїв ефективності приводить до виділення деякої множини альтернатив. А тому для вибору найкращої альтернативи потрібне формування складеного критерію, що включає як формальні, так і неформальні приписи щодо винесення судження, на основі якого і здійснюється вибір або повернення і корекція елементів моделі проблемної ситуації.

Біографії авторів

Віктор Васильович Аулін, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

д-р. техн. наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин

Дмитро Вадимович Голуб, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри експлуатації та ремонту машин

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

д-р. техн. наук, профессор, ректор

Артем Сергійович Замуренко, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

аспірант кафедри експлуатації та ремонту машин

Посилання

В. В. Аулін, Д. В. Голуб, «Математичний апарат оцінки надійності багатофункціональних транспортних систем» на

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування

автомобільного транспорту", Кропивницький, 2018, с. 33-41.

О. Н. Моргунова, Е. П. Моргунов, «Теория эффективности сложных систем: некоторые вопросы и предложения» на X

Международная научно-практическая конференция. Системный анализ в проектировании и управлении, Санкт-Петербург,

, ч. 1, с. 119–122.

Е. В. Шикин, Исследование операций. М.: ТК Велби Проспект, 2006.

К. А. Аксенов, Н. В. Гончарова, Моделирование и принятие решений в организационно-технических системах.

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015, ч. 1.

В. В. Аулін, В. В. Біліченко, Д. В. Голуб, А. С. Замуренко, «Особливості дослідження ефективності транспортних

систем на етапах життєвого циклу», Вісник машинобудування та транспорту, № 13(1), с. 4-12, 2021.

В. В. Аулін, Д. В. Голуб, А. В. Гриньків, С. В. Лисенко, Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення

надійності функціонування автомобільних транспортних систем. Кропивницький: КОД, 2017.

А. Н. Антамошкин, О. Н. Моргунова, Е. П. Моргунов, «Методика исследования эффективности сложных

иерархических систем», Вестник Сиб. гос. аэрокосмич. ун-та, вып. 2 (9), с. 9–13, 2006.

В. В. Аулін, А. В. Гриньків, А. О. Головатий, С. В. Лисенко, Д. В. Голуб, Методологічні основи проектування та функціонування інтелектуальних транспортних і виробничих систем, під заг. ред. д. т. н., проф. В. В. Ауліна. Кропивницький: ФОП В. Ф. Лисенко, 2020.

Е. П. Моргунов, О. Н. Моргунова, «Многомерная классификация сложных объектов на основе оценки их эффективности», в сб. науч. тр. Вестник НИИ СУВПТ, Н. В. Василенко, Ред. Красноярск: НИИ СУВПТ, 2003, вып. 14, с. 222–240.

В. В. Аулін, Д. В. Голуб, В. В. Біліченко, Д. О. Великодний, «Методологія підходів до дослідження шляхів і сукупності факторів забезпечення належного рівня ефективності і надійності транспортних систем», Вісник машинобудування та транспорту, № 2, с. 4-14, 2017.

Г. И. Просветов, Математические методы в логистике. М.: РДЛ, 2006.

В. В. Аулін, Д. В. Голуб, В. В. Біліченко, А. С. Замуренко, «Формування показників оцінки ефективності транспортного процесу перевезень», Вісник машинобудування та транспорту, № 11(1), с. 4-10, 2020.

В. В. Аулін, Д. В. Голуб, «Реалізація фізико-інформаційного підходу дослідження проблеми підвищення надійності та ефективності функціонування транспортних систем», Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків: ХНАДУ, вып. 81, с. 3-10, 2018.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 93

Опубліковано

2022-01-13

Як цитувати

[1]
В. В. Аулін, Д. В. Голуб, В. В. Біліченко, і А. С. Замуренко, «Побудова моделі проблемної ситуації в транспортних системах», ВМТ, вип. 14, вип. 2, с. 4–9, Січ 2022.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>