Особливості дослідження ефективності транспортних систем на етапах життєвого циклу

Автор(и)

  • Віктор Васильович Аулін Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет
  • Дмитро Вадимович Голуб Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький
  • Артем Сергійович Замуренко Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-13-1-4-12

Ключові слова:

транспортна система, підсистема, життєвий цикл, операція, ефективність, зовнішнє проектування, внутрішнє проектування

Анотація

Наведено аналіз особливостей дослідження ефективності транспортних систем на етапах їх життєвого циклу. З'ясовано, що життєвий цикл системи відбивається поетапним розвитком узагальненої операції як процес поступового накопичення інформації про властивості створюваної транспортної системи, умови обстановки і способи її використання як активного засобу в операції.

Запропоновано формалізований науковий підхід до оцінки поточної і перспективної ефективності функціонування транспортних систем, на основі показників агрегування оцінки ефективності об'єктів в підсистемах на різних етапах життєвого циклу, що дають можливість при прийнятті рішень побачити тенденції внутрішнього розвитку складної системи в цілому, а також інтегрувати знання групи експертів при формуванні штучних еталонних меж ефективності.

Виявлено, що у міру накопичення інформації про транспортну систему уточнюється оцінка ефективності операції, що приводить до повнішого обґрунтування рішень, що приймаються на кожному етапі життєвого циклу системи.

Зазначено, що на стадії зовнішнього проектування вибір раціональних вимог до системи здійснюється на основі досить загальних критеріїв ефективності, що не призводять до занадто сильного звуження безлічі допустимих стратегій. А отже використання «сильного» принципу оптимізації та невеликого числа оптимальних стратегій, що приводять до вибору, не завжди виправдано тому, що на ранніх етапах життєвого циклу простежити хід розвитку операції в усіх деталях не можна. Запропоновано, що на стадіях зовнішнього і внутрішнього проектування транспортної системи доцільно організувати послідовний обмін інформацією між представниками цих стадій проектування, що може відбуватися за певною схемою.

Виявлено, що об'єкти, які знаходяться на межі ефективності, є найбільш ефективними тільки в конкретній групі об'єктів. Оскільки задати теоретичні еталонні межі ефективності без залучення експертів не є можливим, а отже зусилля необхідно спрямовувати на підвищення міри обґрунтованості і надійності експертних оцінок, в результаті виконання яких і формуються штучні еталонні межі ефективності.

Біографії авторів

Віктор Васильович Аулін, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

д-р. техн. наук, професор, професор кафедри експлуатації та ремонту машин

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

д-р. техн. наук, профессор, ректор

Дмитро Вадимович Голуб, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри експлуатації та ремонту машин

Артем Сергійович Замуренко, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

аспірант кафедри експлуатації та ремонту машин

Посилання

В. В. Аулін, Д. В. Голуб, і В. В. Біліченко, «Методологічний підхід до визначення рівня якості функціонування транспортних систем», Вісник машинобудування та транспорту, № 1(7), с. 4-9, 2018.

С. А. Смоляк, Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта). М. : Наука, 2002.

В. М. Курганов, «Управление эффективностью и надежностью функционирования систем доставок», Грузовое и пассажирское автомобильное хозяйство, № 6, с. 8-13, . – 2009.

В. В. Аулін, Д. В. Голуб, А. В. Гриньків, і С. В. Лисенко, Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення надійності функціонування автомобільних транспортних систем. Кропивницький: КОД, 2017.

В. В. Аулін, А. В. Гриньків, А. О. Головатий, С. В. Лисенко, Д. В. Голуб, та ін. Методологічні основи проектування та функціонування інтелектуальних транспортних і виробничих систем,проф. В. В. Аулін, Ред. Кропивницький: ФОП В. Ф. Лисенко, 2020.

О. Н. Моргунова, и Е. П. Моргунов, «Теория эффективности сложных систем: некоторые вопросы и предложения» на X Международная научно-практическая конф. Системный анализ в проектировании и управлении, СПб.: Изд-во Политехнич. ун-та, 2006, ч. 1, с. 119–122.

V. Aulin and other, “Realization of the logistic approach in the international cargo delivery system, Communication”, Scientific Letters of the University of Zilina, vol. 21 (2), pp. 5-14, 2019.

Г. Б. Петухов, В. И. Якунин, Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов и целеустремленных систем. М.: АСТ, 2006.

М. Интрилигатор, Математические методы оптимизации и экономическая теория. М.: Айриспресс, 2002.

L. Simar, V. Zelenyuk, “Statistical inference for aggregates of Farrell-type efficiencies”, in Discussion Paper 0324. Louvain, Belgium: Institut de Statistique, Universite Catholique de Louvain, 2003.

К. А. Багриновский, М. А. Бендиков, Е. Ю. Хрусталев, Современные методы управления технологическим развитием. М.: РОССПЭН, 2001. – 272 с.

В. Н. Волкова, и А. А. Денисов, Основы теории систем и системного анализа, 3-е. изд., перераб. и доп. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2005.

В. М. Буренок, Г. А. Лавринов, и Е. Ю. Хрусталев, Механизмы управления производством продукции военного назначения. М.: Наука, 2006. – 303 с.

В. В. Аулін, Д. В. Голуб, і В. В. Біліченко, і А. С. Замуренко, «Формування показників оцінки ефективності транспортного процесу перевезень», Вісник машинобудування та транспорту, № 11(1), с. 4-10, 2020.

В. В. Аулін, Д. В. Голуб, С. В. Лисенко, А. В. Гриньків, «Теоретичний підхід до оцінки ймовірностей безвідмовної роботи транспортних та виробничих систем і ланцюгів постачань на основі їх логічних структурних схем надійності», Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки, вип. 1, с. 47-57, 2020.

Е. П. Моргунов, и О. Н. Моргунова, «Многомерная классификация сложных объектов на основе оценки их эффективности», в Вестник НИИ СУВПТ: сб. науч. тр. Н. В. Василенко, Ред. Красноярск : НИИ СУВПТ, 2003, вып. 14, с. 222–240.

М. В. Грязнов, «Подходы к надежности транспортных систем», Мир транспорта, № 2, с. 14-19, 2010.

В. В. Аулін, Д. В. Голуб, В. В. Біліченко, і Д. О. Великодний, «Методологія підходів до дослідження шляхів і сукупності факторів забезпечення належного рівня ефективності і надійності транспортних систем», Вісник машинобудування та транспорту, №2, с. 4-14, 2017.

В. В. Аулін, і Д. В. Голуб, «Реалізація фізико-інформаційного підходу дослідження проблеми підвищення надійності та ефективності функціонування транспортних систем», Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, вип. 81, с. 3-10, 2018.

V. Aulin and other, “Increasing the functioning efficiency of the working warehouse of the «UVK Ukraine» company transport and logistics center”, Communications, vol. 22 (2), pp. 3-14, 2020.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 129

Опубліковано

2021-07-16

Як цитувати

[1]
В. В. Аулін, В. В. Біліченко, Д. В. Голуб, і А. С. Замуренко, «Особливості дослідження ефективності транспортних систем на етапах життєвого циклу», ВМТ, вип. 13, вип. 1, с. 4–12, Лип 2021.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>