Оцінка функціональної придатності гальмових систем легкових автомобілів за зміною шляху гальмування в процесі експлуатації

Автор(и)

  • Олександр Іванович Назаров Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Віталій Альбертович Кашканов Вінницький національний технічний університет
  • Іван Олександрович Назаров Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Євген Іванович Іванченко Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Вадим Анатолійович Галкін Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Володимир Іванович Назаров Запорізький автомобілебудівний завод

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-13-1-78-86

Ключові слова:

легковий автомобіль, гальмівний механізм, функціональна придатність, гальмівний шлях, відносний коефіцієнт зміни гальмівного шляху

Анотація

У статті розглядається методика оцінки функціональної придатності гальмівних систем за зміною шляху гальмування легкових автомобілів з урахуванням різних експлуатаційних умов. Мета досягається за рахунок використання методу математичного моделювання процесу екстреного гальмування з урахуванням можливих експлуатаційних умов легкових автомобілів, що виконують екстрені гальмування при певних початкових швидкостях, особливо, що перевищують 100 км/год.

На підставі аналізу наукових джерел встановлено, що визначення ефективності гальмування транспортного засобу класично відбувається на межі блокування всіх коліс при відомих способах розподілу гальмівних сил між осями автомобіля. При цьому нормативами встановлюється гранична величина мінімального уповільнення та гальмівного шляху.

Крім того, стрибок гранично можливої величини гальмівної сили між колесами кожної осі, дозволяє порівняти його з вимогами ДСТУ 3649: 2010, а оцінка величини цього стрибка для кожного гальмування автомобіля – встановити її функціональну придатність.

У підсумку, за величиною стрибка гранично можливої величини гальмівного шляху встановлює зміну гранично допустимої гальмівної сили автомобіля, а за величиною її стрибка – можливість оцінити функціональну придатність його гальмівної системи.

В результаті, використання експертної інформації про значення стрибків гранично можливої величини гальмівної сили автомобіля, які впливають на гальмівні моменти і коефіцієнт гальмування, дозволяють зменшити обсяг експериментальних досліджень і значно скоротити час досягнення об'єктивного рішення про функціональну придатність гальмівних систем експлуатованих легкових автомобілів.

Представлено результати теоретичних досліджень легкових автомобілів Chevrolet Aveo, Lada Priora і Forza з різним завантаженням, що виконують екстрені гальмування з початковою швидкістю 40–150 км/год на автомобільній дорозі з сухим асфальтобетонним покриттям.

Встановлено межі коефіцієнта відносної зміни гальмівного шляху випробуваного легкового автомобіля, при яких можна прийняти висновок про функціональну придатність його гальмівної системи.

Біографії авторів

Олександр Іванович Назаров, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Віталій Альбертович Кашканов, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Іван Олександрович Назаров, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

здобувач вченого ступеня канд. техн. наук, кафедра технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Євген Іванович Іванченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

бакалавр, кафедра технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Вадим Анатолійович Галкін, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

бакалавр, кафедра технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Володимир Іванович Назаров, Запорізький автомобілебудівний завод

провідний інженер-конструктор

Посилання

Н. В. Ярещенко, «Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах.» автореф. дис. канд. техн. наук. – Харків, 1999. – 16 с.

Л. В. Михалева, О. В. Алексеева, и О. С. Гасилова, Б. А. Сидоров, «Результаты определения минимально безопасного расстояния между легковыми автомобилями, движущимися в попутном направлении», Известия ТулГУ. Технические науки, вып. 4, с. 214-219, 2011.

С. В. Тюрин, Р. К. Касимов, и А. А. Ревин, «Исследования изменения эффективности торможения между очередными техническими обслуживаниями», Известия ВолгГТУ, вып. 21(124), т. 7, с. 41-44, 2013.

Е. В. Балакина, Н. М. Зотов, и Ю. Н. Козлов, «Метод косвенного измерения (t) и (s) -диаграмм через зависимости скорости автомобиля от времени», Известия волгГТУ, вып. 10(113), т. 6, с. 12-13, 2013.

] Я. С. Агейкин, и Н. С. Вольская, Теория автомобиля. М.: МГИУ, 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:/www.books.google.com.ua/books.

А. Н. Болдов, и Е. С. Ларин, «Комплексная моделирующая установка для выявления временных характеристик водителя при экстренном торможении автомобиля с АБС», Известия волгГТУ, вып. 5, т. 2, с. 11-13, 2012.

Р. В. Заболотный, «К определению времени и пути трения тормозных механизмов и шин автомобилей с АБС», Известия волгГТУ, вып. 2, т. 8, с. 121-122, 2007.

Б. А. Сидоров, и Б. Н. Кареб, «Влияние точности оценки величин параметров экстренного торможения автомобиля на выводы экспертов-автотехников», Современные проблемы науки и образования, № 5, с. 5, 2012.

Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій M, N, і O стосовно гальмування (Правила ЕЭК ООН N 13-09:2000, ІDT): ДСТУ UN/ECER 13-09-2002. - [Чинний від 01.07.2005]. - Офіц. вид. - (Державний стандарт України).

Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання: ДСТУ 3649: 2010. - Офіц. вид. - [Чинний від 28.11.2010]. - К.: Держспоживстандарт України, 2011. - 26 с. - (Національний стандарт України).

О. Н. Бурмистрова, Е. В. Пластинина, и О. М. Тимохова, «К вопросу определения зависимости скорости движения автомобиля от расстояния видимости на кривых в плане, Фундаментальные исследования, Вып. 2, с. 2074-2078, 2015.

І. О. Назаров, и В. І. Назаров, «Вплив експлуатаційних умов на ефективність гальмування легкових автомобілів» у Наукові нотатки (за галузями знань «Технічні науки»). Луцьк: ЛНТУ, 2014, вип. 56, с. 119-127.

И. А. Назаров, В. И. Назаров, и А. И. Назаров, «Обеспечение безопасности движения двухосных транспортных средств при выполнении экстренных торможений в эксплуатационных условиях», в Молодые ученые – альтернативной транспортной энергетике, 27-28 апреля 2015 г.: сб. научн. трудов «Альтернативные источники энергии в транспортно-технологическом комплексе», Воронеж: ФГБОУ ВПО ВГЛА, 2015, т. 2, вып. 2, с. 218-222.

А. П. Петров, «Исследование механизма влияния внутренних потоков воздуха на общую аэродинамику автомобиля», Известия МГТУ МАМИ, № 1(19), т. 1, с. 55-62, 2014.

А. И. Назаров, И. А. Назаров, и В. И. Назаров, «Перераспределение вертикальных реакций на колесах легкового автомобиля, движущегося в воздушном потоке по горизонтальной дороге с фиксированным радиусом кривизны» у Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле і тракторобудування, № 8 (1117). – Харків: НТУ, 2015, с. 42-50.

В.І. Назаров, О.І. Назаров, и І.О. Назаров, «Математичне моделювання перерозподілу вертикальних реакцій на осях під час екстреного гальмування на дорозі з нахилом» у Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – №39(1082). – Харків: НТУ «ХПІ», 2014, с. 134-141.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 57

Опубліковано

2021-07-16

Як цитувати

[1]
О. І. Назаров, В. А. Кашканов, І. О. Назаров, Є. І. Іванченко, В. А. Галкін, і В. І. Назаров, «Оцінка функціональної придатності гальмових систем легкових автомобілів за зміною шляху гальмування в процесі експлуатації», ВМТ, вип. 13, вип. 1, с. 78–86, Лип 2021.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>