ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСТРЕНИХ ГАЛЬМУВАНЬ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ, ОБЛАДНАНИХ КОМБІНОВАНИМИ СИСТЕМАМИ СТЕЖЕННЯ ЗА ПРОЦЕСОМ ГАЛЬМУВАННЯ

  • Олександр Іванович Назаров Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Іван Олександрович Назаров Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Євген Михайлович Шпінда Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: автомобіль, комбінований гальмівний привід, розподіл гальмівних сил між бортами, електронна система стеження за процесом гальмування

Анотація

У статті запропоновано заходи щодо покращення гальмівних властивостей легкових автомобілів, обладнаних комбінованими системами стеження за процесом гальмування шляхом установки у контури передніх і задніх гальмівних механізмів регуляторів привідного тиску з електромагнітним (радіо) керуванням, здатних відстежувати динамічну зміну нормальних навантажень на колесах різних бортів автомобіля. Метою роботи є підвищення ефективності гальмування та скорочення гальмівного шляху легкового автомобіля з АБС, обладнаних комбінованою системою слідкування за процесом гальмування. У фазі гальмування автомобіля з неблокованими колесами за допомогою пристрою, який реагує на зміну їх нормальних реакцій, можна реалізувати на колесах задньої осі більший гальмівний момент, ніж в фазі гальмування з блокованими колесами, кутову швидкість котрих відслідковує електронна система. Таким чином, для покращення гальмівних властивостей легкових автомобілів у експлуатаційних умовах необхідно в конструкцію їх гальмівних приводів ввести пристрій, який був би здатний не тільки відслідковувати фази процесу гальмування (періоди блокування й розблокування коліс), але і зміну нормальних навантажень на колесах передньої і/або задньої осей. Такий пристрій повинен відстежувати бортову нерівномірність нормальних реакцій, яка виникає за різних експлуатаційних умов, що вимагає комбінованої або бортової (частини комбінованої) схеми підключення контурів гальмівного приводу. У гальмівних системах сучасних легкових автомобілів конструктивно застосовується осьова, діагональна та комбінована схеми поділу контурів гальмівного приводу. Проте, лише комбінована схема включення контурів гальмівного приводу здатна реалізувати в повній мірі зміну міжбортового навантаження автомобіля, тому що вона за своєю сутністю забезпечує гальмування автомобіля при застосуванні контурів, що включають два передніх та одне із задніх гальмівних механізмів. Для покращення гальмівних властивостей легкових автомобілів із АБС пропонується використовувати комбінований гальмівний привід, контури якого з’єднані за бортовою схемою підключення контурів спільно з двома динамічними регуляторами гальмівних сил, що мають електромагнітний (радіо) зв'язок із елементами передньої підвіски та електронним блоком керування.

Біографії авторів

Олександр Іванович Назаров, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. техн. наук., доцент, доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Іван Олександрович Назаров, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

здобувач

Євген Михайлович Шпінда, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

аспірант

Посилання

[1] Н. Ярещенко, «Довгострокове прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах.» автореф. дис. канд. техн. наук, Харків. нац. техн. ун-т, Харків, 1999.
[2] Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів категорій M, N, і O стосовно гальмування (Правила ЕЭК ООН N 13-09:2000, ІDT): ДСТУ UN/ECER 13-09-2002. [Чинний від 01.07.2005]. Офіц. вид. (Державний стандарт України).
[3] Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання: ДСТУ 3649: 2010. Офіц. вид. [Чинний від 28.11.2010]. К.: Держспоживстандарт України, 2011. 26 с. (Національний стандарт України).
[4] В. І. Назаров, О. І. Назаров, І. О. Назаров «Математичне моделювання перерозподілу вертикальних реакцій на осях під час екстреного гальмування на дорозі з нахилом,» Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, № 39(1082), с. 134-141.
[5] А. И. Назаров, И. А. Назаров, В. И. Назаров, «Перераспределение вертикальных реакций на колесах легкового автомобиля, движущегося в воздушном потоке по горизонтальной дороге с фиксированным радиусом кривизны,» Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Автомобіле і тракторобудування. № 8 (1117), с. 42-50. 2015.
[6] В. И Назаров, А. И. Назаров, И. А. Назаров, «Математическое моделирование бортового распределения тормозной силы при торможении легковых автомобилей в эксплуатационных условиях с учетом аэродинамического сопротивления движению,» Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях, № 16(1188), с. 59-66. 2016.
[7] І. О. Назаров, О. І. Назаров, Д. М. Клец, В. А. Цибульський, «Підвищення безпеки використання легкових автомобілів у експлуатаційних умовах,» Наукові нотатки, . Луцьк: ЛНТУ, вып. 61. с. 162-168. 2018.
[8] Я. Агейкин, Н. Вольская, Теория автомобиля: учеб. пособ. М.: МГИУ, 2008, 318 с.
[9] І. О. Назаров, В. І. Назаров, «Вплив експлуатаційних умов на ефективність гальмування легкових автомобілів,» Наукові нотатки. Луцьк: ЛНТУ, вып. 56, с. 119-127. 2014.
[10] О. І. Назаров, І. О. Назаров, В. І. Назаров, В. Л. Ємельянов, «Гідравлічний гальмівний привод легкових автомобілів,» МПК В60Т8/1766 В60Т8/30 (2006.01). №117343, черв. 26, 2017.
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Розділ
Articles