Розробка функціональної моделі мережі автосервісних підприємств

Автор(и)

  • Людмила Анатоліївна Тарандушка Черкаський державний технологічний університет
  • Наталія Леонідівна Костьян Черкаський державний технологічний університет
  • Олег Давидович Марков Національний транспортний університет, м. Київ
  • Віктор Вікторович Біліченко Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2020-11-1-133-139

Ключові слова:

автосервісні підприємства, мережа, рівень якості, функціональна модель

Анотація

В роботі було досліджено функціонування мережі автосервісних підприємств, як підсистеми трирівневої моделі системи автосервісу, та можливості підвищення рівня якості пропонованих послуг. В процесі дослідження було розроблено функціональну модель мережі автосервісних підприємств, що містить чотири основних підпроцеси. Визначено основні функції мережі: планування діяльності та розвитку мережі автосервісних підприємств, забезпечення та організація функціонування мережі, контроль функціонування мережі та аналіз і оптимізація мережі. Під оптимізацією мережі розуміється визначення оптимальних значень параметрів структури досліджуваної мережі, якими є рівень насиченості потужностями та щільність і місця розташування окремих АСП. Метою оптимізації є отримання максимальної ефективності бізнесу та автосервісу. Визначено суттєві параметри моделі. Запропоновано спосіб розрахунку коефіцієнта лояльності клієнтів з врахуванням фактичного та актуального попитів на автосервісні послуги. Зазначено необхідність врахування похибки клієнтського радіусу для уточнення зони обслуговування та оптимальної структури мережі. Зв’язок між процесами забезпечують масовий та інформаційний потоки. Модель містить зворотні зв'язки, елементи середовища та обмеження, що накладаються на оптимізаційні підпроцеси.

В процесі оптимізації рівнів контролю та аналізу мережа розглядається як система масового обслуговування, для якої будуються моделі прийняття рішень. Параметри даних моделей нелінійно залежать від рівня якості виконаних робіт та використовуються для визначення ефективності бізнесу та автосервісу. Модель враховує динаміку параметрів у часі, зміни зовнішнього середовища та можливість аналізу відхилень від прогнозованих та запланованих значень окремих показників. Досліджувана мережа є макросистемою, що акумулює показники якості, які отримані в межах підсистем автосервісу на мікрорівні та рівні окремого технологічного процесу. Рівень якості виконаних робіт виступає ланкою що з’єднує між собою три підсистеми загальної системи автосервісу.

Біографії авторів

Людмила Анатоліївна Тарандушка, Черкаський державний технологічний університет

канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів та технології їх експлуатації

Наталія Леонідівна Костьян, Черкаський державний технологічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів та технології їх експлуатації

Олег Давидович Марков, Національний транспортний університет, м. Київ

канд. техн. наук, доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу

Віктор Вікторович Біліченко, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Л. А. Тарандушка, і Н. Л. Костьян, «Трирівнева модель системи менеджменту якості автосервісних підприємств», на Всеукраїнській наук.-практ. конференції Новітні шляхи створення, експлуатації, ремонту і сервісу автомобілів, с. Коблево, 2018, с. 65-67.

ДСТУ ISO 9000:2015. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2016, 45 с.

ДСТУ ISO 9001:2015. Системи управління якістю. Вимоги. Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2016. − 22 с.

С. І. Андрусенко, О. С. Бугайчук, Моделювання бізнес процесів підприємства автосервісу. Київ, Україна: Кафедра, 2014.

О. Д. Марков, А. В. Ковальов, А. П. Скиба, і О. О. Приз. «Оптимізація виробничої структури автосервісу,» у Науково-технічний збірник Вісник національного транспортного університету. Серія «Технічні науки», Київ, НТУ, 2016, 1(34), с. 247-254.

M. Royer-Torney, and M. Mennenga, “A Reference Model for Analyzing Automotive Service Formats,” CIRP IPS2 Conf. Herrmann Institute of Machine Tools and Production Technology, Brunswick, Germany, 2010, pp. 355-362.

R. C. McMurrian, and E. Matulich, “Building customer value and profitability with business ethics?” Journal of Business & Economics Research [Online]. Available: https://clutejournals.com/index.php/JBER/article/view/2710.

Baffour-Awuah, Emmanuel. Service Quality in the Motor Vehicle Maintenance and Repair Industry: A Documentary Review International Journal of Engineering and Modern [Online]. Available: http://www.iiard.com/index.php/IJEMT/article/view/1130.

О. І. Субочев, «Підвищення ефективності виробництва автосервісних підприємств на основі пріоритетів транспортного процесу.» Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Київ, 2001, 18 с.

Л. А. Тарандушка, і Н. Л. Костьян. «Функціональна модель вибору стратег і форми організації виробництва для якісного виконання послуг на автосервісному підприємстві,» Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, № 1 (10), с. 131–136. 2018.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 253

Опубліковано

2020-07-11

Як цитувати

[1]
Л. А. Тарандушка, Н. Л. Костьян, О. Д. Марков, і В. В. Біліченко, «Розробка функціональної моделі мережі автосервісних підприємств», ВМТ, вип. 11, вип. 1, с. 133–139, Лип 2020.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>