ОСОБЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО АСПЕКТУ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

  • Тамара Володимирівна Макарова Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Андрійович Макаров Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: автотранспортний засіб, працездатність, управління, логістичний аспект, математична підтримка

Анотація

Наведено дослідження умов для раціонального управління працездатністю рухомого складу автомобільного транспорту, який задіяний в забезпеченні функціонування логістичного ланцюга постачань.

Визначено, що управління робочим станом автомобіля є складною і дуже витратною складовою технічної експлуатації автотранспортних засобів. В ринкових умовах формування господарства країни, необхідно знайти кошти і механізм для підтримання вибраного рівня працездатності. Розглянута схема принципової системи управління працездатністю, яка орієнтована на прибуток від транспортної діяльності в тісному зв'язку з логістикою.

Показано, що функціональна складова ланцюга постачань, якою є автомобільний транспорт, працює не тільки на поліпшення своїх кількісних та якісних параметрів як окремої незалежної одиниці, а також на основний загальний результат дії логістичного потоку.

Підкреслено, що тільки працездатні автомобілі в змозі забезпечити ефективну роботу ланцюга постачань в цілому, а також їх окремих ланок. Працездатний рухомий склад з'єднує функціонально різні ланки в ланцюзі постачань, а також процеси в однорідних за функцією ланках, в дієвий механізм постачання. Показники ефективності роботи, на які повинні орієнтуватися певні сукупності автотранспортних засобів різних ланок ланцюга постачань можуть докорінно відрізнятися за кількостями та марками необхідних транспортних засобів. Однак, рівень працездатності для всіх машин завжди повинен бути заданим, що забезпечує раціональну роботу всіх транспортних засобів в цілому. Інакше матеріальні та пов'язані з ними інформаційні потоки будуть хаотичними за динамікою руху або зупиняться. Тим самим, ланцюг постачань в цілому буде непрацездатним. Економічна ефективність функціонування законів логістики обумовлює синергетичний ефект в ланцюзі постачань, в тому числі виділення коштів для відновлення працездатності автотранспортних засобів.

Виявлено, що слід установити раціональні чисельності та марки працездатних автомобілів на певний період часу життєвого циклу ланцюга постачань. Розрахований рівень працездатності необхідно підтримувати для всіх окремих сукупностей транспортних засобів, а також для всього рухомого складу, який використовується в ланцюгу постачань. Бажано, щоб визначення показників працездатності мало математичну підтримку. Однак, величина показника може бути тільки такою, що в змозі забезпечити технічна служба АТП або СТО.

Пропонується удосконалення функціонування ланцюга постачань за допомогою математичної підтримки шляхом оцінювання якості діагностування автотранспортних засобів. Для виконання цієї задачі складено модель певної випадкової системи, яка побудована з елементів, що відображають технічний стан автомобілів: непрацездатний або працездатний. Також задіяно процес діагностування тобто оцінки працездатності автотранспортних засобів.

Біографії авторів

Тамара Володимирівна Макарова, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Володимир Андрійович Макаров, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, доцент, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Макаров В. А., Біліченко В. В., Макарова Т. В. Імовірнісно-статистичні методи в задачах автомобільної техніки : навчальний посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 105 с.

Макаров В. А., Макарова Т. В. Про можливий сучасний підхід до вибору показника для управління працездатністю робочим станом транспортних засобів. Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 2. – С. 52–57.

Воркут Т. А., Білоног О. Є., Дмитриченко А. М. , Третиниченко Ю. О. Управління ланцюгами постачань: логістичний аспект : навч. посібник. – К. : НТУ, 2017. – 228 с.

Біліченко В. В., Макаров В. А., Макарова Т. В., Антонюк О. П. Про раціональний підхід до забезпечення запасними частинами вантажних АТП регіону. Наукові нотатки : міжвузівський збірник. – 2018. – Вип. 62. – С. 29–34.

E. Siegert. H. Geisler, A. van Zanten, R. Becker [und andere]. Fahrsicherheitssysteme. BOSCH; red. Horst Bauer. – [2. – aktualisierte und erw.]. – Braunschweig, Wiesbaden : Vieweg, 1998. – 249

Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
[1]
Т. Макарова і В. Макаров, ОСОБЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО АСПЕКТУ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ВМТ, vol 9, № 1, с. 77-81, Чер 2019.
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)