ФОРМУВАННЯ І АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ТАХОГРАФА І ТРЕКЕРА В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

  • Ігор Валерійович Грицук Херсонська державна морська академія
  • Тамара Володимирівна Макарова Вінницький національний технічний університет
  • Роман Вікторович Симоненко Національний транспортний університет
  • Ігор Валентинович Худяков Херсонська державна морська академія
  • Валентина Володимирівна Черненко Херсонська державна морська академія
Ключові слова: інформаційна система, тахограф, трекер, моніторинг транспортного засобу

Анотація

На сьогоднішній день в ХДМА, НТУ і ХНАДУ проводяться роботи щодо подальшого розвитку інформаційних програмних комплексів моніторингу транспорту для дослідження можливості дистанційного отримання інформації про параметри експлуатації транспортний засобів  в умовах ITS.

Відомі системи моніторингу транспортних засобів, що були розроблені в ХНАДУ і НТУ під керівництвом докторів технічних наук В. П. Волкова, В. П. Матейчика та І. В. Грицука дозволяють здійснювати ідентифікацію транспортного засобу, безперервне автоматичне вимірювання параметрів, що характеризують стан транспортного засобу, діагностування, а саме – контроль справності транспортного засобу і його складових елементів, розпізнавання і запобігання розвитку відмов у його роботі і в кінцевому рахунку – забезпечення функціонування системи технічного обслуговування і ремонту транспортного засобу за технічним станом. Означені системи являють собою складний комплекс бортових і стаціонарних технічних і програмних засобів. Але для безаварійної експлуатації транспортного засобу моніторингу цих параметрів недостатньо.

Інформаційна система моніторингу транспортного засобу з встановленим тахографом і трекером базується на системі запропонованій Ю.В. Волковим, але особливістю такої системи є те, що вона, окрім моніторингу безпосередньо параметрів транспортного засобу, розглядає особливості дистанційної перевірки режимів праці та відпочинку водія, екологічні показники транспортного засобу, порушення швидкісного режиму та ін. в сучасному ІПК у процесі визначення параметрів технічного стану транспортного засобу.

В статті представлено особливості реалізації формування інформаційної моделі предметної області моніторингу параметрів тахографа і трекера в системі технічного стану транспортного засобу. Сформовано аналітичний опис семантики системи за допомогою булевих матриць суміжності, які описують відносини між компонентами предметної області. Визначено основні множини відносин (взаємозв’язків) між компонентами в межах інформаційної моделі предметної області транспортного засобу.

В результаті формування опису предметної області моніторингу параметрів тахографа і трекера в системі технічного стану транспортного засобу отримано інформаційні моделі, які забезпечують сталий однозначний зв’язок об’єктів системи з інформаційними елементами і з об’єктами автоматизації.

Біографії авторів

Ігор Валерійович Грицук, Херсонська державна морська академія

д-р. техн. наук, професор, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок

Тамара Володимирівна Макарова, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Роман Вікторович Симоненко, Національний транспортний університет

канд. техн. наук., доцент кафедри двигунів та теплотехніки

Ігор Валентинович Худяков, Херсонська державна морська академія

старший викладач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок

Валентина Володимирівна Черненко, Херсонська державна морська академія

старший викладач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок

Посилання

[1] В. П. Волков, В. П. Матейчик и О. Я. Никонов, Интеграция технической эксплуатации автомобилей в структуры и процессы интеллектуальных транспортных систем. Донецк, Украина: Ноулидж, 2013.
[2] В. П. Матейчик, В. П. Волков, П. Б. Комов, І. В. Грицук, А. П. Комов и Ю. В. Волков, «Особливості моніторингу стану транспортних засобів з використанням бортових діагностичних комплексів,» Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, вип. 13(1). с. 125-137. 2014.
[3] В. П. Волков, І. В. Грицук, Ю. В. Грицук, Ю. В. Волков і М. В. Володарець, Інформаційні системи моніторингу технічного стану автомобілів. Харків: Вид-во Панов А. М., 2018.
[4] А. В. Гриньків, «Використання методів прогнозування в керуванні технічним станом агрегатів та систем транспортних засобів,» Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. Вип. 29, с. 25–32. 2016.
[5] І. В. Худяков «Моделі бази даних інформаційної системи моніторингу параметрів технічного стану транспортних засобів,» Луцький національний технічний університет «Наукові нотатки», вип. 67, с.141-148. 2019.
[6] В. А. Атрощенко, Ю. Д. Шевцов, П. В. Яцынин, Р. А. Дьяченко и М. Н. Педько, Технические возможности повышения ресурса автономных электростанций энергетических систем : монография Краснодар: Издательский Дом - Юг, 2010.
[7] Н. Я. Говорущенко, Системотехника автомобильного транспорта (расчётные методы исследований). Харьков: ХНАДУ, 2011.
[8] Н. Я. Говорущенко и А. Н. Туренко, Системотехника проектирования транспортных машин. Харьков: ХНАДУ, 2002.
[9] Т. М. Кадильникова, Теоретико-методологические основы мониторинга подъёмно-транспортных машин. Днепропетровск: Пороги, 2004.
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
[1]
І. Грицук, Т. Макарова, Р. Симоненко, І. Худяков, і В. Черненко, ФОРМУВАННЯ І АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ТАХОГРАФА І ТРЕКЕРА В СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, ВМТ, vol 10, № 2, с. 24-33, Лис 2019.
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)