ПРО МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ДО ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ВИЩОЮ ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ ДЛЯ СУЧАСНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

  • Володимир Андрійович Макаров Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: освіта, транспорт, автомобіль, система

Анотація

В статті розглядається проблема підготовки спеціалістів для інтелектуальних транспортних систем.
Об’єкт дослідження – методи освіти.
Мета роботи – аналіз підходів до навчання й виховання творчих особистостей, у тому числі інтелектуальних інженерів.
Результатом проведених досліджень є розробка методів освіти для спеціалістів транспортного комплексу.

Біографія автора

Володимир Андрійович Макаров, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Философия техники в ФРГ : сборник материалов / Составл. Ц. Г. Арзаканяна и В. Г. Горохова. – М. : Прогресс, 1989. – 528 с
2. Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика / П. Л. Капица. – М. : Наука, 1981.
3. Горький А. М. Детство. В людях. Мои университеты / А. М. Горький. – М. : Правда, 1983.
4. Грета Юлия. Знаменитые люди планеты / Грета Юлия. – Харьков : Аргумент Принт, 2013.
5. PR in eigener Sache. Ingenieur Karriere // VDI Nachrichten. – 2004. – № IV.

==========REFERENCES=========
1. Philosophy of Technology in Germany: Trans. with him. and English. / Compiled. C.G. Arzakanyan and V.G. Gorokhova - M .: Progress, 1989. - 528 p. 2. Kapitsa P.L. Experiment. Theory. Practice. M.: Science, 1981.
3. Gorky A.M. Childhood. In people. My universities. M.: It is true, 1983.
4. Greta Julia. Famous people on the planet. Kharkov: Argument Print, 2013.
Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
[1]
В. Макаров, ПРО МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ДО ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ВИЩОЮ ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ ДЛЯ СУЧАСНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ, ВМТ, № 2, Лис 2017.
Номер
Розділ
Articles