ПРО МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ДО ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ВИЩОЮ ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ ДЛЯ СУЧАСНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

  • Володимир Андрійович Макаров Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: освіта, транспорт, автомобіль, система

Анотація

В статті розглядається проблема підготовки спеціалістів для інтелектуальних транспортних систем.
Об’єкт дослідження – методи освіти.
Мета роботи – аналіз підходів до навчання й виховання творчих особистостей, у тому числі інтелектуальних інженерів.
Результатом проведених досліджень є розробка методів освіти для спеціалістів транспортного комплексу.

Дані про автора

Володимир Андрійович Макаров, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Философия техники в ФРГ : сборник материалов / Составл. Ц. Г. Арзаканяна и В. Г. Горохова. – М. : Прогресс, 1989. – 528 с
2. Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика / П. Л. Капица. – М. : Наука, 1981.
3. Горький А. М. Детство. В людях. Мои университеты / А. М. Горький. – М. : Правда, 1983.
4. Грета Юлия. Знаменитые люди планеты / Грета Юлия. – Харьков : Аргумент Принт, 2013.
5. PR in eigener Sache. Ingenieur Karriere // VDI Nachrichten. – 2004. – № IV.

==========REFERENCES=========
1. Philosophy of Technology in Germany: Trans. with him. and English. / Compiled. C.G. Arzakanyan and V.G. Gorokhova - M .: Progress, 1989. - 528 p. 2. Kapitsa P.L. Experiment. Theory. Practice. M.: Science, 1981.
3. Gorky A.M. Childhood. In people. My universities. M.: It is true, 1983.
4. Greta Julia. Famous people on the planet. Kharkov: Argument Print, 2013.
Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
Макаров, В. ПРО МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ДО ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ВИЩОЮ ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ ДЛЯ СУЧАСНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ. Вісник машинобудування та транспорту, no 2, Nov. 2017, https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/104.
Номер
Розділ
Articles