ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ В ТРАНСПОРТНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

  • Світлана Михайлівна Шарай Національний транспортний університет
  • Максим Петрович Рой Національний транспортний університет
  • Дарина Олександрівна Дехтяренко Національний транспортний університет
Ключові слова: кластер, транспортно-логістичний кластер, кластеризація

Анотація

Економічна політика України спрямована на її інтеграцію до Європейського Союзу (ЄС), що потребує подальшого розвитку всіх секторів її економіки. Однією з головних умов такої інтеграції є розбудова економіки країни, підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку за рахунок  ефективного функціонування її основних компонентів, зокрема галузі транспорту. Транспортний комплекс є важливою складовою в процесі економічного зростання країни та її регіонів, тому якісна координація та регулювання діяльності всіх учасників ринку транспортних послуг – одне з найважливіших завдань сьогодення. Кластеризація є однією з ефективних форм організації взаємодії усіх учасників логістичного ланцюга доставки вантажів. Вона забезпечує конкурентоспроможність транспортно-логістичної продукції. Досвід Європейських країн довів, що впровадження кластеризації в процеси формування, управління та оптимізації кластерних одиниць сприяє формуванню нової стратегії співпраці усіх структур, що входять у кластер, підвищенню продуктивності їх функціонування.

Процес формування транспортно-логістичних кластерів (ТЛК) є складним, оскільки на ефективність функціонування ТЛК впливають взаємозв’язок та взаємодія різних секторів економіки країни. Рівень та якість функціонування ТЛК залежить від підтримки органів влади, від рівня досконалості нормативно-правової бази, від безупинного економічного, інноваційного та професійного розвитку всіх його учасників. Транспортний сектор України має потужний потенціал для якісного функціонування ТЛК. Формування транспортно-логістичних кластерів є інноваційним та перспективним напрямком підвищення ефективності роботи транспортного сектора України.

Проведені теоретичні результати можуть бути використані для подальшого дослідження передумов формування транспортно-логістичних кластерів в Україні та визначення моделі функціонування ТЛК.

Біографії авторів

Світлана Михайлівна Шарай, Національний транспортний університет

канд. техн. наук, доцент, професор кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Максим Петрович Рой, Національний транспортний університет

аспірант кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Дарина Олександрівна Дехтяренко, Національний транспортний університет

асистент кафедри менеджменту

Посилання

О. О. Карпенко, О. Є. Бабина, «Інтенсифікація розвитку змішаних перевезень вантажів в Україні шляхом формування мережі транспортно-логістичних центрів і транспортно-логістичних кластерів» Бізнес Інформ, № 11, с. 180–185, 2013. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_30.

О. О. Карпенко, О. С. Шпак, «Особливості формування кластерів в Україні» Водний транспорт, № 2, с. 83–87, 2012. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2012_2_18.

В.Г. Підвисоцький,. Т. В. Палпу, «Транскордонні кластери: європейський досвід створення та розвитку,» Формування ринкових відносин в Україні, № 4, с. 28–35. 2011.

Кабінет Міністрів України. (2008). Концепція створення кластерів в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://biznes.od.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=499&Itemid=33.

О.О. Карпенко, «Механізм кластеризації транспортно-логістинчих підприємств» Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», № 10, 2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2015/73.pdf. Дата звернення: Жовт.19, 2015.

С. М. Шарай , М. П. Рой, «Кластер як важлива складова транспортного сектору України» Вісник Національного транспортного університету. Економічні науки, № 2(41), с. 147–152. 2018.

В. В. Лифар, «Організаційно-правові аспекти формування транспортного кластера в регіоні,» Маркетинг і менеджмент інновацій, № 2, с. 188–195, 2014. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2014_2_18.

Ю. О. Ніколаєв, «Структура транспортно-логістичного кластера та процес його формування» Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (44), с. 345–350. 2012.

А.І. Партола, «Логістичні кластери як інструмент розвитку транспортно-логістичної системи» Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство, № 8(2), с. 43–45, 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_8%282%29__12.

Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
[1]
С. Шарай, М. Рой, і Д. Дехтяренко, ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ В ТРАНСПОРТНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ, ВМТ, vol 9, № 1, с. 115-128, Чер 2019.
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)