МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖМІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖІВ

  • Георгій Семенович Прокудін Національний транспортний університет
  • Світлана Михайлівна Шарай Національний транспортний університет
  • Мирослав Стефанович Оліскевич Національний транспортний університет
  • Максим Петрович Рой Національний транспортний університет
Ключові слова: вантажні перевезення, міжміські маршрути, стохастичний вхідний потік, імітаційне моделювання

Анотація

Виконано дослідження транспортного процесу обслуговування вхідних потоків замовлень на міжміські перевезення вантажів. З’ясовано, що проблема використання автомобільних транспортних засобів на міжміських маршрутах полягає у тривалих простоях в пунктах завантаження при очікуванні замовлення. З іншого боку, чимало замовлень залишаються відмовленими у зв’язку з відсутністю вільного і доступного транспорту. Застосовано імітаційне моделювання діяльності автомобільного перевізника за умови його взаємодії з партнерами по кооперації. В моделі відображено можливі дії автомобільного підприємства в кооперації з партнерами. При збільшенні кількості замовлень на перевезення перевізник орендує додаткові вантажні автомобілі, які використовуються за принципом «саме вчасно» і «саме там, де потрібно». Замовлення з вхідного потоку мають пріоритет виконання. Першочерговими є ті замовлення, які мають довшу їздку з вантажем, більший обсяг перевезень і невипадковий, циклічний характер виникнення. При залученні додаткових транспортних засобів кількість відмовлених замовлень, а також тривалість їздок з вантажем зростають. Натомість, непродуктивний простій транспортних засобів зменшується. Виявлено закономірність зміни кількості відмов у перевезеннях та тривалості простоїв власного і орендованого парку автопоїздів. Зі збільшенням інтенсивності вхідного потоку замовлень кількість необхідних орендованих транспортних засобів зростає до певної межі. Якість обслуговування клієнтів оцінена коефіцієнтом відмов, мінімальне числове значення якого свідчить про високу якість і про те, що підприємство утримує клієнтів. В імітаційній моделі бралось до уваги наявність допустимого періоду виконання замовлень, та часових вікон. Завдяки наявності таких величин інформація про замовлення, яке виникло, але ще не виконане, служить основою для передислокації транспорту у пункти, де найбільш ймовірно відбудеться його завантаження. При відтворенні транспортного процесу допускається порожній пробіг автомобілів. Для перевірки адекватності моделі використано практичні дані з обслуговування одним перевізником сипких вантажів в південно-східному і центральному регіонах України. Змодельовано ситуацію, коли на даній територіальній транспортній мережі перевізник має 6, 12, 28 власних транспортних засобів, а при зростанні кількості замовлень − орендує додаткові. На основі виявлених закономірностей сформульовано завдання щодо структурної оптимізації транспортного процесу.

Біографії авторів

Георгій Семенович Прокудін, Національний транспортний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Світлана Михайлівна Шарай, Національний транспортний університет

канд. техн. наук, доцент, професор кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Мирослав Стефанович Оліскевич, Національний транспортний університет

канд. техн. наук, доцент, докторант кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Максим Петрович Рой, Національний транспортний університет

аспірант кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Посилання

[1] Ch. Yee Ming, W. Bo-Yuan “Vehicle-based interactive management with multi-agent approach,” Journal of Industrial Engineering and Management, ISSN 2013-0953, vol. 2, no. 2, pp. 360-386, 2009. doi.org/10.3926/jiem.v2n2.p360-386 – Режим доступу : http://hdl.handle.net/10419/188400.
[2] Н. Мосьпан, «Формування стратегій автотранспортних підприємств по обслуговуванню разових замовлень на перевезення вантажів у міжміському сполученні» дис. канд. техн. наук., фак. трансп. сист., ХНАДУ, Харків, 2018.
[3] A. Apfelst, S. Dashkovskiy, B. Nieberding “Modeling, Optimization and Solving Strategies for Matching Problems in Cooperative Full Truckload Networks,” IFAC – PapersOnLine, 2016. – [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S2405896316300040.
[4] B. Hezarkhani, M. Slikker, T. Van Woensel1 “A competitive solution for cooperative truckload delivery,” OR Spectrum, no. 38 : pp. 51 – 80, 2016. http: //doi 10.1007/s00291-015-0394-y.
[5] L. Zahra, M. Muriati, S. Shahnorbanun, Ali Taei Zadeh Information “Sharing in Supply Chain Management” in 4th International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI 2013) Procedia Technology, 2013, pp. 298-304.
[6] В. В. Біліченко, В. О. Огневий «Трансформаційні процеси та стратегії розвитку автотранспортних підприємств» Вісник ЖДТУ, № 3(46), т. 2, с. 12-17. 2008.
[7] С. Аземша «Статистическое моделирование работы грузовых автомобилей на международных маршрутах при различных стратегиях принятия обратной загрузки,» Transport and Telecommunication, vol. 8, no 1, pp. 53-61. 2007.
[8] A. Zainah, M. Rosidah “Procedia The Effect of Trust and Information Sharing on Relationship Commitmentin,” Supply Chain Management – Social and Behavioral Sciences, no 130, pp. 266-272. 2014.
[9] Manoj Hudnurkar, Suresh Jakhar, Urvashi Rathod “Factors affecting collaboration in supply chain: A literature Review,” Procedia – Social and Behavioral Sciences, no 133, pp. 189-202. 2014.
[10] L. Li “Coordinated model predictive control of synchromodal freight transport systems” M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Delft University of Technology, Delft, China, 2016. http: //doi.org/10.4233/uuid:ab6c6692-5689-4a29-90bb-e3fa86a46b17.
[11] М. Васелевський, Є. Крикавський «Інтеграція цілей в ланцюгу поставок промислової продукції,» Вісник Хмельницького національного університету, № 6, т. 2, с. 177-182. 2011.
[12] G. Prokudin, O. Chupaylenko, O. Dudnik, A. Dudnik and D. Omarov “Improvement of the Methods for Determining Optimal Characteristics of Transportation Networks,” Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no 6/3 (84), pp. 54-61. 2016. http: //doi 10.15587/1729-4061.2016.85211.
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
[1]
Г. Прокудін, С. Шарай, М. Оліскевич, і М. Рой, МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖМІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖІВ, ВМТ, vol 10, № 2, с. 95-101, Лис 2019.
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)