Теоретичні дослідження силової взаємодії тривісного автомобіля зі стендом з одиночними роликами

Автор(и)

  • Ігор Арнольдович Мармут Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Віталій Альбертович Кашканов Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Олександрович Зуєв Харківський національний автомобільно-дорожній університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-14-2-52-61

Ключові слова:

роликовий стенд, тривісний вантажний автомобіль, силова взаємодія автомобіля зі стендом з одиночними роликами, коефіцієнт використання навантаження

Анотація

У статті розглянуті питання моделювання умов для отримання діагностичної інформації про складні об'єкти. Як приклад розглянута перевірка гальмівних та тягових властивостей тривісних вантажних автомобілів на роликовому стенді.
Як показують багато досліджень, зокрема, які проводилися на кафедрі технічної експлуатації і сервісу автомобілів ХНАДУ (ХАДІ), інерційні стенди дають більш достовірну інформацію про технічний стан автомобіля. Такі стенди дозволяють відтворити реальні швидкісні і теплові режими роботи гальм. Для підвищення точності діагностування автомобіля на роликовому стенді необхідно мати уявлення про характер взаємодії коліс автомобіля з роликами.
Дослідження кочення коліс візка тривісного автомобіля по роликах стенда виконувалися на кафедрі технічної експлуатації автомобілів ХНАДУ. Однак всі ці дослідження проводилися на двохосьових стендах, де кожне колесо візка спирається на пару роликів. Для того, щоб виключити проковзування колеса, рекомендується часткове гальмування, тобто режим, коли створюють часткове зусилля на педалі (або тиск) в системі. В результаті розвивається неповна гальмівна сила в гальмівних механізмах (або уповільнення досягає якоїсь часткової величини від повного). Необхідно проаналізувати можливості реалізації на роликовому стенді повних режимів перевірки гальм за рахунок вдосконалення компонувальної і геометричної схеми стенда.
Розроблено силову модель системи взаємодії автомобіля зі стендом з урахуванням конструктивних особливостей стенда і особливостей конструкції підвіски тривісного автомобіля. Силова модель такої системи містить у собі рівняння рівноваги кузова і двох мостів, а також рівняння руху роликів і коліс автомобіля. За результатами аналізу чинних сил в системі «автомобіль-стенд» визначено коефіцієнти використання навантаження q при гальмівних випробуваннях тривісного автомобіля, а також проаналізовано повздовжню стійкість автомобіля.
Отримані результати досліджень дозволили вдосконалити теорію взаємодії коліс тривісних автомобілів з одиночними роликами діагностичного стенда.

Біографії авторів

Ігор Арнольдович Мармут, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів ім. проф. М. Я. Говорущенка

Віталій Альбертович Кашканов, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Володимир Олександрович Зуєв, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

асистент кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів ім. проф. М. Я. Говорущенка

Посилання

Э. Х. Рабинович, «Исследование и совершенствование методов и средств стендовой проверки автомобильных тормозов» дис. канд. техн. наук, ХАДИ, Харьков, 1981.

Н. Я. Говорущенко, В. П. Волков, Э. Х. Рабинович, И. А. Мармут и В. А. Зуев, Роликовые стенды для проверки тормозных и тяговых свойств автомобилей (теория, расчет и конструирование). Харьков, Украина: ХНАДУ, 2009, 344 с.

И. А. Мармут, «Обоснование выбора диаметра роликов инерционного тормозного стенда», Науковий журнал ХНТУСГ ім. П. Василенка «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів», № 13, с. 241-247, 2018.

И. А. Мармут, Э. Х. Рабинович, «К вопросу оптимизации конструктивных параметров роликового стенда для проверки тормозов» на ХХІV научно-технической конференции с международным участием Транспорт, экология – устойчивое развитие, Варна, 2018, с. 119-124.

И. А. Мармут, «Моделювання процесу гальмування автомобіля на інерційному роликовому стенді» на Міжнародній науково-практичній конференції «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці», Харків, 2017, с. 155-159.

И. А. Мармут, «Математичні моделі стендової діагностики гальмівних систем автомобілів», Науковий журнал Луцького НТУ «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті», № 2(11), с. 90-96, 2018.

І. А. Мармут, А. А. Кашканов, В. А. Кашканов, «Дослідження взаємодії коліс автомобіля з роликами стенда при гальмуванні», Науковий журнал ВНТУ «Вісник машинобудування та транспорту», № 1(13), с. 68-77, 2021.

В. А. Кашканов, «Удосконалення методу визначення коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП». автореф. канд. техн. наук; 05.22.20. Харків: ХНАДУ, 2008, 20 с.

А. А. Кашканов, В. М. Ребедайло, В. А. Кашканов, Оцiнка експлуатацiйних гальмових властивостей автомобiлiв в умовах неточностi вихiдних даних: монографiя : ВНТУ, Вінниця, 2010, 148 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 68

Опубліковано

2022-01-13

Як цитувати

[1]
І. А. Мармут, В. А. Кашканов, і В. О. Зуєв, «Теоретичні дослідження силової взаємодії тривісного автомобіля зі стендом з одиночними роликами», ВМТ, вип. 14, вип. 2, с. 52–61, Січ 2022.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>