Експериментальні дослідження адаптованих середньовантажних пожежних автомобілів для ліквідації надзвичайних ситуацій

Автор(и)

  • Ігор Андрійович Вікович Національний університет «Львівська політехніка»
  • Роман Володимирович Зінько Національний університет «Львівська політехніка»
  • Мар'ян Зеновійович Лаврівський Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Андрій Павлович Поляков Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2020-12-2-25-33

Ключові слова:

методика випробувань пожежного автомобіля, ліквідація надзвичайних ситуацій, ефективність використання пожежного автомобіля, податливість модулів-контейнерів, витрати пального під час руху пожежного автомобіля

Анотація

Пожежні автомобілі повинні бути максимально адаптовані до ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема, забезпечувати необхідну інтенсивність подачі засобів гасіння, тобто бути багатофункціональними.

Особливі вимоги висуваються до пожежних транспортних засобів це: висока прохідність і швидкість руху, можливість перевезення одного відділення, транспортування інструментів і устаткування для захоплення, засипання ґрунтом, заливання краю пожежі водою чи розчинами хімікатів тощо.

Наукові дослідження спрямовані на розроблення способів проведення оцінки ефективності нових зразків пожежно-рятувальних автомобілів щодо відповідності вимогам МНС України, зокрема шляхом порівняльного аналізу із альтернативними зразками, на визначення чинників, що впливають на роботу пожежного автомобіля, на розробку методу адаптації автомобілів для ліквідації надзвичайних ситуацій, для підвищення рівня їх експлуатаційної досконалості та ефективності функціонування.

Для реалізації мети оціночних випробувань розроблено методику випробувань і створено експериментальний зразок пожежного автомобіля для ліквідації надзвичайних ситуацій.

Отриману залежність між числом обертів колінчастого валу двигуна і величиною динамічного обертового моменту в трансмісії випробовуваного пожежного автомобіля у разі різкого включення зчеплення на режимах рушання автомобіля з місця можна представити графічно. Запропоновану для порівняння різних варіантів конструкцій пожежного автомобіля цю характеристику взяти за критерій ефективності.

Проводились експериментальні дослідження: рушання автомобіля з місця на крутому підйомі із подальшим підвищенням передач; подолання придорожнього кювету з пологими стінками глибиною 0,2–0,6 м і під кутом 45° до його осі; наїзд колесами однієї сторони пожежного автомобіля на бордюр заввишки 140–150 мм; входження у поворот із прямолінійного руху до мінімально можливого радіусу повороту на асфальтовому покритті на II та III передачах із постійною швидкістю 10-12 км/год.

Для підтвердження правомірності прийнятих припущень математичної моделі, точності прикладних програм і достовірності отриманих результатів виконано перевірку адекватності математичного моделювання шляхом порівняння тестових задач статики та динаміки руху пожежних автомобілів для ліквідації надзвичайних ситуацій.

Пожежний автомобіль для ліквідації надзвичайних ситуацій, змодельований на основі запропонованої методики адаптації базового шасі для потреб гасіння лісових пожеж і формування модуля-контейнера, дозволяє підвищити ефективність його використання за вибраними критеріями на 18 %. Використання поздовжньої податливості модулів-контейнерів порівняно з звичайним кріпленням кузова забезпечує зменшення витрати пального під час руху пожежного автомобіля до 4 %.

Біографії авторів

Ігор Андрійович Вікович, Національний університет «Львівська політехніка»

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства

Роман Володимирович Зінько, Національний університет «Львівська політехніка»

канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілебудування

Мар'ян Зеновійович Лаврівський, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

старший викладач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів навчально-наукового інституту цивільного захисту

Андрій Павлович Поляков, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

«Измерения и испытания», в Вибрация в технике: справочник в 6-ти т., М. Г. Генкин, Ред. М.: Машиностроение,1981, т. 5, 496 с.

І. А. Вікович, і М. З. Лаврівський, «Задачі щодо адаптації автомобілів середньої вантажопідйомності для їх ефективної участі в ліквідації надзвичайних ситуацій», в Пожежна безпека. Збірник наукових праць. Львів: СПОЛОМ, 2005, вип. 6, с. 156-162.

І. А. Вікович, і М. З. Лаврівський, «Розробка принципів адаптації транспортних засобів для потреб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», в Пожежна безпека. Збірник наукових праць. Львів: ЛДУБЖД, 2006, вип. 8, с. 46-50.

І. А. Вікович, М. З. Лаврівський, і В. В. Гриб, «Адаптація автомобілів для потреб ліквідації надзвичайних ситуацій» на міжнар. науково-практ. конф. курсантів і студентів. Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності. Львів, 2007, с. 197-199.

І. А. Викович, и М. З. Лавривский, «Разработка принципов формирования колонны спасательных автомобилей для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», на IV Междун. научно-практ. конф. Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидация. Минск, 2007, т. 3, с. 231-233

І. А. Вікович, Ю. М. Черевко, і Р. В. Зінько, Зниження динамічних навантажень у вантажних колісних машинах із пружно-демпфувальним зчленуванням. Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2018, 166 с.

Р. В. Зінько, і Б. М. Дівєєв, «Покращення конструктивних характеристик пожежних автомобільних драбин», Вісник Тернопільського державного технічного університету. Т. 9, № 1, с. 46-52, 2004.

М. З. Лавривский, «Использование химических средств для тушения лесных пожаров», на XXIV международная научно-практическая конференция по проблемам пожарной безопасности, посвящённая 75-летию создания института, Россия, Балашиха, 2012.

М. З. Лаврівський, Р. В. Зінько, і І. С. Лозовий, «Методика експериментального дослідження пожежного автомобіля для гасіння пожеж на об’єктах АПК», Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. Львів: СПОЛОМ, № 13(2), с. 199-208, 2009.

М. З. Лаврівський, Р. В. Зінько, і І. С. Лозовий, «Методика експериментального дослідження пожежного автомобіля модульної компоновки для гасіння лісових пожеж», у Науковий вісник НЛТУУ: збірник науково-технічних праць. Львів: НЛТУУ, 2010, вип. 20.2, с. 74-80.

М. З. Лаврівський, Р. В. Зінько, і І. С. Лозовий, «Формування спеціалізованого контейнера для пожежного автомобіля модульної компоновки», Науковий вісник УкрНДІПБ, № 2 (20), с. 141-147, 2009.

В. В. Сировий, Ю. М. Сенчихін, А. А. Лісняк, і І. Г Дерев`янко, Основи тактики гасіння пожеж. Х.: НУЦЗУ, 2015.

O. O.Смотр, «Структурний аналіз лісових пожеж, динаміка їх розвитку та поширення», у Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України, 2010, вип. 20., с. 69-75.

Ю. М. Черевко, І. А. Вікович, і Р. В. Зінько, «Узагальнений алгоритм проведення досліджень при фізичному моделюванні», Вісник ЖДТУ. «Технічні науки», вип. ІІІ (46), том ІІ, с. 37–44, 2008.

Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений. Справочное пособие. Касаткин Б.С. Ред. К.: Наукова думка, 1981.

Ю. Ф. Яковенко, Эксплуатация пожарной техники. М.: Транспорт, 1991.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 28

Опубліковано

2021-02-11

Як цитувати

[1]
І. А. Вікович, Р. В. Зінько, М. З. Лаврівський, і А. П. Поляков, «Експериментальні дослідження адаптованих середньовантажних пожежних автомобілів для ліквідації надзвичайних ситуацій», ВМТ, вип. 12, вип. 2, с. 25–33, Лют 2021.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>