ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Автор(и)

  • Володимир Петрович Волков Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Ігор Валерійович Грицук Херсонська державна морська академія
  • Юрій Валерійович Грицук Донбаська національна академія будівництва і архітектури
  • Тетяна Вікторівна Волкова Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Володимир Петрович Кужель Вінницький національний технічний університет
  • Юрій Володимирович Волков Харківський національний автомобільно-дорожній університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2019-9-1-27-37

Ключові слова:

автомобіль, транспортний засіб, технічний стан, ТО і Р, умови експлуатації, моніторинг, адаптивна система

Анотація

Розглянуто сучасний стан існуючої системи ТО і ремонту транспортних засобів. Показано, що існуюча система ТО і ремонту сформувалася на базі спрощеної моделі функціонування транспортної інфраструктури і вже не відповідає сучасним вимогам тому, що у ній присутня негнучкість в частині забезпечення безвідмовної роботи автомобіля на лінії, що проявляється в одноманітності підходу до автомобілів різного віку: перелік операцій і періодичність ТО ідентичні для нового автомобіля і для автомобіля перед його капітальним ремонтом і списанням. Станом на сьогоднішній день розвиток нових видів перевезень призводив до збільшення часу перебування рухомого складу далеко від основної виробничої бази, і, внаслідок цього, підвищувалася роль профілактичного ТО автомобілів. Тому перспективним напрямком є адаптивна система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу автомобільного транспорту, в якій прогнозування може проводитися на підставі результатів обробки діагностичної інформації відповідно до схеми прогнозування та управлінням технічним станом автомобіля.

Метою роботи є розробка сучасних методів і засобів, що дозволяють дистанційно здійснювати контроль технічного стану автомобіля з урахуванням експлуатаційних умов і оцінювати рівень його працездатності.

Запропоновано підхід до контролю технічного стану рухомого складу, який полягає  в створенні інформаційних систем організаційно-функціональної підтримки процесів технічної експлуатації. Впровадження в технічну експлуатації автомобілів нових базових принципів "адаптивної" системи управління технічним станом автомобіля, ключовим моментом якої, є розробка інформаційно-комунікаційної системи і бази прогнозних моделей, що забезпечують шляхом моніторингу дистанційне отримання необхідної поточної інформації від РС і її обробку, а також вироблення коригувальних впливів.

В кінцевому підсумку зроблений висновок, що сформована модель системи моніторингу автомобіля в умовах експлуатації на основі загального підходу до дослідження структури «водій - автомобіль - умови експлуатації - інфраструктура експлуатації автомобіля (транспортна і автомобільних доріг)».

Біографії авторів

Володимир Петрович Волков, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Ігор Валерійович Грицук, Херсонська державна морська академія

д-р техн. наук, професор, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних систем

Юрій Валерійович Грицук, Донбаська національна академія будівництва і архітектури

канд. техн. наук, доцент кафедри загальної інженерної підготовки

Тетяна Вікторівна Волкова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій

Володимир Петрович Кужель, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Юрій Володимирович Волков, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

інженер кафедри автомобільної електроніки

Посилання

В. П. Волков, О. Я. Никонов, Ю. В. Волков, Перспективы внедрения адаптивной системы технического обслуживания автомобилей, Сборник докладов ХХ научно-технической конференции с международным участием “Транспорт, экология-устойчивое развитие.” - Варна, Болгария. – 2014. – С. 404 – 409.

И. И. Зубрицкас, Адаптивная система управления техническим состоянием автомобилей, Монография. Деп. ВИНИТИ, № 555 – В2004.05.04.2004 г. – 136 с.

В. С. Степанянц, «Об адаптивной системе технического обслуживания и ремонта опасных производственных объектов, основанной на методах теории надёжности и информационной технологии», Предотвращение аварий зданий и сооружений – 2009. [Электронный ресурс] – Режим доступа к журналу: http://www.pamag.ru/pressa/adpt-sistem.

В. П. Волков, В. П. Матейчик, И. В. Грицук [и др.], Интеллектуальные системы управления работоспособностью автомобилей. – Харьков: Майдан, 2016. –503 с.

Н. Я. Говорущенко, Техническая эксплуатация автомобилей. – Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1984. – 312 с.

Н. Я. Говорущенко, Системотехника автомобильного транспорта (расчетные методы исследований): монографія. Харьков: ХНАДУ, 2011. – 292 с.

В. В. Алексеев, Н. И. Куракина, Н. В. Орлова, А. А. Минина, ГИС мониторинга транспортных сетей [Електронный ресурс]. Геоинформационные системы для бизнеса и общества. №2 (69). 2014 // Режим доступа: https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=17802&SECTION_ID=1058.

Т. Е. Троицкий-Марков, Д. В. Сенновский, Принципы построения системы мониторинга энергоэффективности. Мониторинг. Наука и безопасность. – 2011. – № 4. – С. 34-39.

М. Ф. Дмитриченко, В. П. Матейчик, О. К. Грищук и др., Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки: навч. посіб. – К.: НТУ, 2014. – 168.

А. М. Шейнин, Методы определения и поддержания надежности автомобилей в эксплуатации. – М.: Транспорт, 1968. – 168 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 286

Опубліковано

2019-06-24

Як цитувати

[1]
В. П. Волков, І. В. Грицук, Ю. В. Грицук, Т. В. Волкова, В. П. Кужель, і Ю. В. Волков, «ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ», ВМТ, вип. 9, вип. 1, с. 27–37, Чер 2019.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>