Дослідження течії палива в розпилювачі форсунок при використанні спиртових добавок в емульгованих паливах

Автор(и)

  • Сергій Андрійович Бурлака Вінницький національний аграрний університет
  • Олександр Олександрович Галущак Вінницький національний технічний університет
  • Юрій Володимирович Гуменюк Вінницький національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2020-11-1-18-27

Анотація

В статті проведено аналіз енергетичних культур як джерел сировини для виготовлення біопалива та його сумішей. Вивчені та класифіковані рослини сільськогосподарського призначення з яких виготовляється спирт як добавка до біодизельного пального. Найбільш перспективною сировиною для виготовлення спиртової добавки в емульговане паливо є злакові культури (пшениця, ячмінь, жито, овес). Проведено аналіз технологій виготовлення біоетанолу та визначено основні технічні переваги та недоліки. У статті визначено, що отримання біоетанолу та іншої побічної сировини стає все більш популярною при використанні глибокої переробки зерна. Встановлено, що поліпшення показників дизеля, які працюють на емульгованих паливах, пояснюється тим, що краплі палива, які утворилися після його впорскування в камеру згорання (КЗ), складаються з частинок більш важкого складу (в розглянутому нижче випадку – ріпакової олії), всередині яких розташовуються частинки палива, що легко закипає, – етанол. Розміри цих частинок зазвичай коливаються від одного до декількох мікрометрів і практично не залежать від умов розпилювання палива. В результаті, застосування емульгованих палив в дизелях дозволяє знизити димність ВГ, зменшити викиди оксидів азоту, скоротити витрату палива. Слід ще раз відзначити, що протікання палива в проточній частині розпилювачів форсунок, відрізняється великими швидкостями, високими числами Рейнольдса, наявністю місцевих гідравлічних втрат і відривних течій. Можлива поява областей в яких мають місце зниження тиску, поява газової фази і двофазні потоки палива. У зв'язку з цим, розрахунок таких течій також є досить складним гідродинамічним завданням, при вирішенні якого необхідне використання спеціалізованих програмних комплексів (ПК). При розрахункових дослідженнях проведено моделювання стаціонарної течії нафтового ДП і емульсії 70 % РО і 30 % ЕС в проточній частині розпилювача при максимальному підйомі голки форсунки h і max = 0,32 мм.

Біографії авторів

Сергій Андрійович Бурлака, Вінницький національний аграрний університет

асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Олександр Олександрович Галущак, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, ст. викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Юрій Володимирович Гуменюк, Вінницький національний аграрний університет

аспірант кафедри аграрного менеджменту

Посилання

О. В. Грідін, «Значення зернопродуктового підкомплексу в дотриманні продовольчої безпеки України,» Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. Вип. 161, с. 136–144. 2015.

С. І. Дем'яненко, «До питання про стратегію розвитку аграрного сектору економіки України,» Економіка АПК. № 1, с. 14–19. 2014.

С. М. Кваша, М. М. Ільчук, І. А. Коновал, «Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні,» Економіка АПК. № 3, с. 16–24. 2013.

В.А. Колодійчук, «Галузеве позиціонування зернопродуктового підкомплексу АПК України,» Економічний часопис-ХХІ. № 9–10(1), с. 45–48. 2014.

Л. Л. Мельник, «Зерновий комплекс України в аспекті експортних можливостей та державного регулювання,» Агросвіт. № 4, с. 13–19. 2013.

О. М. Світовий, «Шляхи оптимізації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі для збільшення доданої вартості,» Економіка АПК. № 2, с. 52–58. 2016.

І. В. Гунько, С. А. Бурлака, А. А. П'ясецький, «Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші,» Техніка, енергетика, транспорт АПК. № 97, с. 47–51. 2017.

Ю. В. Гуменюк, «Стратегія розвитку зернопродуктового підкомплексу АПК для забезпечення продовольчої безпеки країни та комплексного розвитку сільського господарства,» Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 2, с. 147–152. 2019.

І. В. Гунько, С. А. Бурлака, А. П. Єленич, «Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу,» Вісник Хмельницького національного університету, Том 2, № 6, с. 246–249. 2018.

І. А. Шльончак, Покращення економічних та екологічних показників транспортних засобів з дизелем шляхом використання сумішевих палив: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», Нац. трансп. ун-т, Київ, 2013.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 178

Опубліковано

2020-07-10

Як цитувати

[1]
С. А. Бурлака, О. О. Галущак, і Ю. В. Гуменюк, «Дослідження течії палива в розпилювачі форсунок при використанні спиртових добавок в емульгованих паливах», ВМТ, вип. 11, вип. 1, с. 18–27, Лип 2020.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають