ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА ТРАНСПОРТНИХ МАШИН У ЗИМОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  • Сергій Іванович Кривошапов Харківський національний автомобільно-дорожній університет
  • Андрій Альбертович Кашканов Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: автомобіль, нормування витрат палива, технічна служба, класифікація умов експлуатації, інформаційні технології, вимірювальна система, моніторинг, автоматизована система управління, автомобільний транспорт

Анотація

В роботі розглянуто систему нормування паливно-мастильних матеріалів, що діє в Україні. Вказується, щодо використання коригувальних коефіцієнтів, що підвищують витрату палива зі зміною температури повітря, на підприємстві необхідно вести журнал обліку температури. Такий журнал запропоновано створити на комп'ютері у електронному вигляді. Для цього була розроблена структура бази даних для накопичення та зберігання інформації, а також програмне забезпечення для доступу до цієї інформації.
У статті запропоновано три метода щодо внесення відомостей температури у базу даних: шляхом ручного введення; отримання даних зі сторінок сайтів Інтернет серверів, які публікують дані про погоду для того або іншого регіону; шляхом безпосереднього отримання результатів вимірювання від температурних датчиків на комп'ютер за допомогою плати введення-виведення аналогового або цифрового перетворювача.
Як приклад у статті розглянуто алгоритм синтаксичного аналізу температури зі сервера Gismeteo. Програмою передбачено періодичне звернення до сервера погоди, отримання даних, їх розшифровка і заповнення полів бази даних електронного журналу.
Для безпосередньої реєстрації температури запропоновано використовувати два датчика: цифровий DS18B20 або аналоговий TMP36. Зв'язок датчиків з комп'ютером здійснюється через плату ATTiny85-USB-KIT або будь-яку іншу плату, яка сумісна з платформою Arduino, наприклад UNO. Дані з плати заносяться в комп'ютер через USB порт. Програмне забезпечення виконує обробку даних в мікроконтролері плати, прийом даних на комп'ютері та передачу їх в базу даних, взаємодія з оператором для перегляду і складання звіту. Програмно-вимірювальний комплекс з реєстрації та зберіганню температури може використовуватися як елемент системи обліку паливно-мастильних матеріалів, а також комплексної автоматизації виробничої діяльності автотранспортного підприємства.

Біографії авторів

Сергій Іванович Кривошапов, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів ім. проф. М. Я. Говорущенка

Андрій Альбертович Кашканов, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

1. Говорущенко Н. Я. Системотехника транспорта (на примере автомобильного транспорта) [текст] / Н. Я. Говорущенко, А. Н. Туренко. – Харьков : ХНАДУ, 1999. – 457 с.
2. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. – К. : Мінтранс України, 1998. – 45 с.
3. Порядок применения поправочных коэффициентов к нормам расхода топлива [Электронный ресурс] // Доход Расход – Режим доступа: http://buhgalter2011-afrika.blogspot.co.ke/2013/08/
4. The Indy Project [Electronic resource] – Access mode: http://www.indyproject.org/index.en.aspx.
5. G!sMeteo [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.gismeteo.ua.
6. Software : Download the Arduino IDE [Electronic resource] // Arduino - Access mode: https://www.arduino.cc/en/Main/Software.
7. USB Digispark Kickstarter Development Board for Arduino (ATTINY85) [Electronic resource] - Access mode: https://radio18.ru/catalog/docs/6896.pdf.
8. DS18B20 - Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer [Electronic resource] // Maxim Integrated – Access mode: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf.
9. Low Voltage Temperature Sensors TMP35/TMP36/TMP37 [Electronic resource] // Adafruit – Access mode: https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/010/131/original/TMP35_36_37.pdf.

==========REFERENCES=========
1. Govorushchenko N. YA. Sistemotekhnika transporta (na primere avtomobil'nogo transporta) [tekst] / N.YA. Govorushchenko, A.N. Turenko. – Har'kov: HNADU, 1999. – 457 s.
2. Normi vitrat paliva і mastil'nih materіalіv na avtomobіl'nomu transportі. – Kiїv: Mіntrans Ukraїni, 1998. - 45 s.
3. Poryadok primeneniya popravochnyh koeffitsientov k normam raskhoda topliva [Elektronnyj resurs] // Dohod Raskhod – Rezhim dostupa: http://buhgalter2011-afrika.blogspot.co.ke/2013/08/.
4. The Indy Project [Electronic resource] // Access mode: http://www.indyproject.org/index.en.aspx.
5. G!sMeteo [Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: https://www.gismeteo.ua.
6. Software : Download the Arduino IDE [Electronic resource] // Arduino - Access mode: https://www.arduino.cc/en/Main/Software.
7. USB Digispark Kickstarter Development Board for Arduino (ATTINY85) [Electronic resource] - Access mode: https://radio18.ru/catalog/docs/6896.pdf.
8. DS18B20 - Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer [Electronic resource] // Maxim Integrated - Access mode: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf.
9. Low Voltage Temperature Sensors TMP35/TMP36/TMP37 [Electronic resource] // Adafruit - Access mode: https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/010/131/original/TMP35_36_37.pdf.
Опубліковано
2017-11-03
Як цитувати
[1]
С. Кривошапов і А. Кашканов, ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВА ТРАНСПОРТНИХ МАШИН У ЗИМОВИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ВМТ, № 2, Лис 2017.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)