ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

  • Дмитро Вікторович Борисюк Вінницький національний технічний університет
  • В’ячеслав Йосипович Зелінський Вінницький національний технічний університет
  • Анатолій Володимирович Спірін Вінницький національний аграрний університет
  • Ігор Вікторович Твердохліб Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: цукровий буряк, бурякозбиральний комбайн, гичкозбиральна машина, причіпна техніка, удосконалення, врожайність

Анотація

Однією з характерних тенденцій розвитку світового машинобудування в галузі виробництва цукрових буряків є подальше збільшення продуктивності і підвищення технічного рівня техніки для збирання цукрових буряків.
У статті представлено огляд вітчизняної та зарубіжної техніки для збирання цукрових буряків. Запропоновано заходи щодо підвищення техніко-технологічного забезпечення техніки для збирання цукрових буряків.

Біографії авторів

Дмитро Вікторович Борисюк, Вінницький національний технічний університет

інженер кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

В’ячеслав Йосипович Зелінський, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Анатолій Володимирович Спірін, Вінницький національний аграрний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Ігор Вікторович Твердохліб, Вінницький національний аграрний університет

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Посилання

1. Кравчук В. І. Машини для збирання зернових та технічних культур / В. І. Кравчук, Ю. Ф. Мельник. – Дослідницьке : УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2009. – 296 с.
2. Войтюк Д. Г. Сільськогосподарські та меліоративні машини / Д. Г. Войтюк, В. О. Дубровін, Т. Д. Іщенко. – K. : Вища освіта, 2004. – 544 с.
3. Адамчук В. В. Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки / В. В. Адамчук, Г. Л. Баранов, О. С. Барановський. – К. : Аграрна наука, 2004. – 396 с.

==========REFERENCES=========
1. Kravchuk V.I. Mashyny dlya zbyrannya zernovykh ta tekhnichnykh kul’tur / V.I. Kravchuk, YU.F. Mel’nyk. – Doslidnyts’ke: UkrNDIPVT im. L. Pohoriloho, 2009. – 296 s.
2. Voytyuk D.H. Sil’s’kohospodars’ki ta melioratyvni mashyny / D.H. Voytyuk, V.O. Dubrovin, T.D. Ishchenko. - K.: Vyshcha osvita, 2004. – 544 s.
3. Adamchuk V.V. Suchasni tendentsiyi rozvytku sil’s’kohospodars’koyi tekhniky / V.V. Adamchuk, H.L. Baranov, O.S. Baranovs’kyy. – K.: Ahrarna nauka, 2004. – 396 s.
Опубліковано
2017-10-31
Як цитувати
[1]
Д. Борисюк, В. Зелінський, А. Спірін, і І. Твердохліб, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЗБИРАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, ВМТ, № 2, Жов 2017.
Номер
Розділ
Articles