МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА «MONO-JETRONIC»

  • Віктор Миколайович Барановський Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Анатолій Володимирович Спірін Вінницький національний аграрний університет
  • В’ячеслав Йосипович Зелінський Вінницький національний технічний університет
  • Володимир Сергійович Наляжний Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: математична модель, матриця діагностування, аналітична модель, діагностування, несправності, ознаки несправності, технічний стан

Анотація

Система вприскування палива «Mono-Jetronic» – це система переривчастого вприскування палива з електронним блоком керування, що має одну на весь двигун магнітоелектричну форсунку. Основною функцією системи «Mono-Jetronic» є управління процесом вприскування палива.
Несправна система вприскування палива супроводжує несправності паливної системи, несправності системи запалювання. З метою попередження та виявлення несправностей систем вприскування палива розробляються різні науково-практичні заходи, що сприяють підвищенню ефективності процесу технічного діагностування.
У статті представлено математичну модель діагностування системи вприскування палива «Mono-Jetronic». Побудовано матрицю діагностування та блок-схему її синтезу.

Біографії авторів

Віктор Миколайович Барановський, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

доктор технічних наук, професор кафедри технології і обладнання зварювального виробництва

Анатолій Володимирович Спірін, Вінницький національний аграрний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

В’ячеслав Йосипович Зелінський, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Володимир Сергійович Наляжний, Вінницький національний технічний університет

студент факультету машинобудування і транспорту

Опубліковано
2018-04-24
Як цитувати
[1]
В. Барановський, А. Спірін, В. Зелінський, і В. Наляжний, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМИ ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА ‘MONO-JETRONIC’, ВМТ, № 1, Квіт 2018.
Номер
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)