Критерії оптимальної експлуатації автомобілів на альтернативних видах палива

Автор(и)

  • Володимир Васильович Рудзінський Житомирський агротехнічний коледж
  • Богдан Володимирович Ємець Житомирський агротехнічний коледж
  • Сергій Володимирович Мельничук Житомирський агротехнічний коледж
  • Олександр Павлович Рябчук Житомирський агротехнічний коледж
  • Сергій Володимирович Цимбал Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-13-1-124-132

Ключові слова:

оптимізація, критерії, автомобіль, експлуатація, альтернативне паливо

Анотація

Запропоновано низку критеріїв, які обґрунтовують конструктивні та експлуатаційні показники автомобілів, що працюють на альтернативних видах палива: економічну ефективність експлуатації таких автомобілів, їхню екологовідповідність; рівень ускладнення конструкції переобладнаних автомобілів; трудомісткість їхнього технічного обслуговування, ремонту тощо; тягово-швидкісні та інші відмінні, порівняно з базовими, властивості автомобілів під час роботи на альтернативному паливі (АП);  енергоємність та (або) собівартість АП; коефіцієнт корисної дії силової установки та (або) автомобіля на АП; ступінь впровадження в експлуатацію (масовість виробництва) та подальша перспектива розвитку конструкції подібних автомобілів; стан підтримки на державному (місцевому) рівні розроблених конструкцій.

Здійснено експертну оцінку прийнятих критеріїв у порядку їхньої вагомості. Поряд з аналізом оцінок, які виставлені у балах, використано метод ранжирування з метою дослідження результатів опитування фахівців-експертів. Це дозволило застосувати значення встановлених оптимальних критеріїв для обґрунтування експлуатації автомобілів під час їхньої роботи на АП.

Аналіз кореляційної матриці показав, що числові оцінки, виставлені прийнятим критеріям, характеризуються високим ступенем кореляції, та фахівці-експерти в цілому одностайні в оцінці їхньої вагомості. Найважливішими критеріями експлуатації автомобілів на АП визначено: економічну ефективність експлуатації, тягово-швидкісні та інші, відмінні порівняно з базовими, властивості автомобілів під час роботи на АП. Інші критерії є також достатньо важливими, коефіцієнти вагомості для них є значно вищими за 7 %, і вони теж мають бути взяті до уваги під час проведення глибокого аналізу та синтезу показників оптимальної експлуатації автомобілів на АП. Крім того, важливим є те, що групі критеріїв, які характеризують лише один вид автомобіля під час роботи на АП (наприклад, ступінь впровадження в експлуатацію) експерти надали лише близько 17 % вагомості.

Біографії авторів

Володимир Васильович Рудзінський, Житомирський агротехнічний коледж

д-р. техн. наук, професор, викладач вищої категорії кафедри автомобільного транспорту

Богдан Володимирович Ємець, Житомирський агротехнічний коледж

канд. техн. наук, викладач вищої категорії кафедри автомобільного транспорту,

Сергій Володимирович Мельничук, Житомирський агротехнічний коледж

канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автомобільного транспорту

Олександр Павлович Рябчук, Житомирський агротехнічний коледж

канд. сільгосп. наук, викладач-методист кафедри автомобільного транспорту

Сергій Володимирович Цимбал, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Верховна Рада України. 1 сесія. (2009, трав. 21). Закон № 1391-VI, Про альтернативні види палива. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14#Text.

М. Брегін, Ред., Альтернативні джерела енергії на автомобільному транспорті. Львів, Україна: ВСП ЛАДК НУ «Львівська політехніка», 2017, 130 с.

В. П. Сахно, О. А. Корпач, «Порівняння показників автомобільних двигунів при роботі на традиційних та альтернативних паливах», Управління проектами, системний аналіз і логістика, № 8, с. 159-166, 2010.

І. Б. Луцик, О. М. Фендьо, І. С. Іскерський, «Альтернативні енергоустановки для автотранспорту», Енергетика і автоматика, № 1, с. 75-82, 2014.

О. С. Добровольський, Н. С. Ступак, «Доцільність переведення автомобільного парку на газове паливо», Вісник Національного транспортного університету. Серія: Технічні науки, Випуск № 1 (37), с. 124-132, 2017.

Щ.В. Аргун, А.В. Круковська, «Перспективи використання різних видів автомобільного палива», Автомобіль і електроніка. Сучасні технології, № 12, с. 123-131. 2017.

Б. В. Ємець, «Модель ефективності використання транспортних засобів з покращеними техніко-експлуатаційними показниками, які обладнані газогенераторними установками», Автошляховик України, № 4, с. 14-17, 2007.

Б. В. Ємець, С. В. Пустовіт, О. С. Поліщук, Л. В. Ємець, «Моделювання показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля під час його роботи на водопаливних емульсіях», Вісник ЖНАЕУ, № 1, с. 317-324, 2016.

Наукові читання – 2018: збірник доповідей конф. ф-ту інженерії та енергетики ЖНАЕУ, Житомир, Вид-во ЖНАЕУ, 2019, 97 с.

О. Г. Вагонова, Л. А. Бондаренко, «Економічна ефективність експлуатації вітчизняних автосамоскидів на кар’єрах як чинник підвищення їхньої конкурентоспроможності», Ефективна економіка, № 1, с. 33-37, 2015.

О. Пасічник, «Правда та міфи про економічну ефективність електричних вантажних автомобілів», Trans.eu. 2018. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.trans.eu/ua/blog/transportna-haluz/ekonomichna-efektywnist-elektro-vantazi-vok.

Б. В. Ємець, «Покращення показників розганяння автомобілів сільськогосподарського призначення під час роботи на генераторному газу», Наукові горизонти, № 5(78), с. 31-39, 2019

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 59

Опубліковано

2021-07-16

Як цитувати

[1]
В. В. Рудзінський, Б. В. Ємець, С. В. Мельничук, О. П. Рябчук, і С. В. Цимбал, «Критерії оптимальної експлуатації автомобілів на альтернативних видах палива», ВМТ, вип. 13, вип. 1, с. 124–132, Лип 2021.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають