ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЕКСПЕРТНОЇ ПРОГРАМИ ВИЗНАЧЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ВИДИМОСТІ ДОРОЖНІХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ ДТП В ТЕМНУ ПОРУ ДОБИ

Автор(и)

  • Володимир Петрович Кужель Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

експертиза, дорожньо-транспортна пригода, модель, ідентифікація, дальність видимості, дорожній об’єк, темна пора доби.

Анотація

Проаналізовано проблеми проведення автотехнічних експертиз ДТП, а саме – визначення дальності видимості дорожнього об’єкта в умовах неточності та невизначеності вихідних даних. Розглянуто основні принципи побудови та запропоновано розроблену комплексну програму для вдосконалення проведення автотехнічних експертиз ДТП, які сталися в темну пору доби.

Мета роботи полягає у вдосконаленні проведення автотехнічних експертиз ДТП, підвищенні їх точності за рахунок автоматизації визначення дальності видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби. Для цього слід розробити автоматизовану комплексну програму для визначення дальності видимості об’єктів на дорозі при розслідуванні механізму ДТП в цей період.

В роботі розроблена та налаштована експертна програма для визначення дальності видимості дорожніх об’єктів в умовах неточності та невизначеності вихідних даних. Програма дає змогу визначати числові значення дальності видимості дорожнього об’єкта за конкретних умов дорожньої обстановки без проведення дорожнього експерименту на місці ДТП. Застосування розробленої експертної програми також дасть змогу покращити якість проведення автотехнічних експертиз ДТП, що сталися в темну пору, за рахунок підвищення об’єктивності прийняття рішення експертом, суттєво зменшити матеріальні та людські затрати на проведення експертизи, а саме, дорожнього експерименту на місці ДТП або за аналогічних умов.

Біографія автора

Володимир Петрович Кужель, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Експертний аналіз дорожньо-транспортних пригод / П. В. Галаса, В. Б. Кисельов, А. С. Куйбіда [та інші.]. – К. : Експерт-сервіс, 1995. – 192 с.

Суворов Ю. Б. Судебная дорожно-транспортная экспертиза. Судебно-экспертная оценка действий водителей и других лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, на участках ДТП : учеб. пособие / Ю. Б. Суворов. – М. : Экзамен, Право и закон, 2003. – 208 с.

Использование специальных познаний в расследовании дорожно-транспортных происшествий / А. М. Кривицкий, Ю. И. Шапоров, В. В. Фальковский [и др.] : под общ. ред. канд. техн. наук Кривицкого А. М. и канд. юрид. наук Шапорова Ю. И. – Мн. : Харвест, 2004. – 128 с.

Кужель В. П. Оцінка дальності видимості дорожніх об’єктів у темну пору доби при експертизі ДТП за допомогою нечіткої логіки / В. П. Кужель // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. – 2008. – № 41. – С. 91–95.

Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети / А. П. Ротштейн. – Винница : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1999. – 320 с.

Ротштейн О. П. Ідентифікація нелінійних об’єктів нечіткими базами знань / О. П. Ротштейн, Д. І. Катєльніков // Вісник ВПІ. – 1997. – № 4. – С. 98–103.

===== REFERENCES =====

Expert analysis of traffic accidents / [Galasa P. V., Kiselev V. B., Kuibida A. S. and others.]. – Kyiv: Expert service, 1995. – 192 p. (Ukr)

Suvorov Yu. B. Judicial road transport examination. Judicial-evaluation rating of drive and another person actions, responsible for road safety movement provision, the station where the traffic accident occurred: tutorial / Yu. B. Suvorov. – M .: "Examination ", "Right and Law", 2003. – 208 p. (Rus)

Using special knowledges of road transport accidents investigation / [Kryvytskyy A.M., Shaporov J. I., Falkovskyy V.V. et al.]: Under the general editorship Ph.D. Kryvytskoho A.M. and Doctor of Law Shaporova Yu. I. – Minsk. : Harvest, 2004. – 128 p. (Belarus)

Kuzhel V. P. Investigation of road objects distance visibility in the nighttime during the accidents examination using fuzzy logic / V. P. Kuzhel // Journal of Kharkov by the National Automobile-road University. – 2008. – №41. – P. 91 – 95. (Ukr)

Rothstein O. P. Intelligent identification technology, fuzzy sets, genetic algorithms, neural networks / O. P. Rothstein. – Vinnitsa "UNIVERSUM-Vinnitsa", 1999. – 320 p. – ISBN 966-7199-49-5. (Ukr)

Rothstein O. P. Identification of nonlinear objects fuzzy knowledge bases / O. P. Rothstein, D. I. Katyelnikov // Bulletin of VPI. – 1997. – №4. – P.98 – 103. (Ukr)

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 208

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
В. П. Кужель, «ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЕКСПЕРТНОЇ ПРОГРАМИ ВИЗНАЧЕННЯ ДАЛЬНОСТІ ВИДИМОСТІ ДОРОЖНІХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ ДТП В ТЕМНУ ПОРУ ДОБИ», ВМТ, вип. 1, с. 46–53, Лип 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>