ІСТОРІЯ ДЕФОРМУВАННЯ, ЯКА ВИЗНАЧАЄ ЗАСТОСУВАННЯ ФЕНОМЕНОЛОГЧНИХ КРИТЕРІЇВ РУЙНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ОБРОБКИ ТИСКОМ

Автор(и)

  • Віталій Антонович Огородніков Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Грушко Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Гуцалюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

критерії руйнування, пластичність, шлях деформування, використаний ресурс пластичності.

Анотація

В статті обґрунтовано вибір критеріїв руйнування в задачах обробки металів тиском, залежно від кривизни шляху деформування та швидкості накопичення пошкоджень; отримані інженерні формули для визначення використаного ресурсу пластичності при формоутворенні шарових пальців автомобіля.

Об'єкт дослідження – процес формоутворення шарових пальців автомобіля.

Мета роботи – вибір феноменологічних критеріїв руйнування для оцінки використаного ресурсу пластичності в процесах, що супроводжуються різною історією деформування. Метод дослідження – емпіричний науковий метод.

В задачах обробки металів тиском часто виникає необхідність вибору критеріїв руйнування для розрахунку використаного ресурсу пластичності і прогнозування руйнування деталі. Встановлено, що доцільність застосування критеріїв руйнування в задачах обробки металів тиском визначається швидкістю накопичення пошкоджень і кривизною шляху деформування. Надані  рекомендації з використання критеріїв руйнування залежно від складності виготовлення деталей в процесах обробки металів тиском.

Результати статті можуть бути впроваджені в технології виробництва автомобільних деталей в процесах обробки металів тиском.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – пошук оптимальної технології виробництва деталей автомобіля з мінімальною кількістю бракованих виробів.

Біографії авторів

Віталій Антонович Огородніков, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

О. В. Грушко, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри Опору матеріалів та прикладної механіки

О. В. Гуцалюк, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри Опору матеріалів та прикладної механіки

Посилання

1. Смирнов-Аляев Г. А. Механические основы пластической обработки металлов / Г. А. Смирнов-Аляев. – Л. : Машиностроение, 1978. – 368 с.

2. Огородников В. А. Оценка деформируемости металлов при обработке давлением / В. А. Огородников. – К. : Вища школа. Главное изд-во, 1983. – 175 с.

3. Колмогоров В. Л. Напряжения. Деформации. Разрушение / Колмогоров В. Л. – М. : Металлургия, 1970. – 272 с.

4. Огородников В. А. Моделирование процесса формообразования крутоизогнутых отводов на основе теории деформируемости / В. А. Огородников, А. В. Грушко. // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні : тем. зб. наук. праць. – Краматорськ, 2000. – С. 5–10.

5. Огородніков В. А. Деформація волочінням і фізико-механічні властивості тонких термопарних дротів : монографія / В. А. Огородніков, О. Ю. Співак, О. В. Грушко. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 112 с.

===== REFERENCES =====

1. Smyrnov-Alyaev G. A. Mexanycheskye osnovi plastycheskoj obrabotky metallov / G. A. Smyrnov-Alyaev. – L.: Mashynostroeny`e, 1978. – 368 с.[in Russian]

2. Ogorodnikov V. A. Otsenka deformiruemosti metallov pri obrabotke davleniem / V. A. Ogorodnikov – Kiev: Vischa shkola. Glavnoe izd-vo, 1983. – 175s. [in Russian]

3. Kolmogorov V.L. Napryazhenyya. Deformacyy. Razrushenye – M.: Metallurgyya, 1970. -272 с.[in Russian]

4. Ogorodnykov V.A. Modelyrovanye processa formoobrazovanya krutoyzognutыx otvodov na osnove teoryy deformyruemosty / V. A. Ogorodnykov, A. V. Grushko. – Udoskonalennya procesiv i obladnannya obrobky tyskom v metalurgiyi i mashynobuduvanni: Tem. zb. nauk. pracz – Kramatorsk. – 2000. – c. 5-10.

5. Ogorodnikov V.A. Deformaciya volochinnyam i fizyko-mexanichni vlastyvosti tonkyh termoparnyh drotiv: monografiya / V.A. Ogorodnikov, O. Yu. Spivak, O.V. Grushko. – Vinny`cya : VNTU, 2014. - 112 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 236

Опубліковано

2015-07-20

Як цитувати

[1]
В. А. Огородніков, О. В. Грушко, і О. В. Гуцалюк, «ІСТОРІЯ ДЕФОРМУВАННЯ, ЯКА ВИЗНАЧАЄ ЗАСТОСУВАННЯ ФЕНОМЕНОЛОГЧНИХ КРИТЕРІЇВ РУЙНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ОБРОБКИ ТИСКОМ», ВМТ, вип. 1, с. 67–77, Лип 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають