Вплив середовища на кон’юнктуру ринку автомобільних перевезень України

Автор(и)

  • Наталія Ярославівна Рожко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Олег Леонтійович Ляшук Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Уляна Михайлівна Плекан Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Олег Петрович Цьонь Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Богдан Романович Гевко Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Тетяна Дем’янівна Навроцька Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Олег Павлович Антонюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2022-16-2-101-109

Ключові слова:

кон’юнктура ринку, автомобільні перевезення, мікро- та макрочинники, транспортні послуги

Анотація

На сьогоднішній час в умовах воєнного стану в Україні всі логістичні компанії змушені оперативно розбудовувати та вдосконалювати існуючу логістичну систему. Основний акцент спрямовується на забезпеченням ланцюгів доставки вантажів різної номенклатури, зміною напрямку торгових та транспортних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23 % залізничної мережі. Одним із найперспективніших ринків, який є захищеним від циклічних змін, що відбуваються в економіці та демонструє приріст в умовах воєнних дій є ринок автомобільних перевезень, що швидко розвивається. Збереження конкурентоздатності і підсилення переваг автотранспортних підприємств великою мірою зумовлюється здатністю оптимізувати всі процеси, які безперервно циркулюють у їхніх ланцюгах поставок – від постачання сировини, до сервісного обслуговування кінцевого споживача. Успішність виконання цих завдань великою мірою залежить як від правильного налаштування логістичної системи самого підприємства, так і від синхронізації її роботи із іншими, не менш важливими сферами – вивченням кон’юнктури ринку автомобільних перевезень, обслуговуванням споживача та виробника. Зазначене значною мірою пояснює актуальність дослідження кон’юнктури ринку автомобільних перевезень, використання системи мережевої логістики на ринку автомобільних перевезень, як одного із прогресивних науково-прикладних напрямів управління потоковими процесами. Ринок автомобільних перевезень України все більше стає предметом досліджень і розробок як форми оптимізації, автоматизації, інтеграції та управління матеріальними та інформаційними потокам, що циркулюють в межах бізнес-одиниць. В роботі запропоновано методику визначення кон’юнктури ринку автомобільних перевезень України та ефективності доставки в сучасних умовах функціонування транспортних систем. Наведено методологію впливу мікро- та макрочинників ринкового середовища на перевізні процеси. Це дозволило визначити основні чинники постійної та опосередкованої дії на кон’юнктуру ринку автомобільних перевезень України.

Біографії авторів

Наталія Ярославівна Рожко, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

д-р економ. наук, доцент, професор кафедри автомобілів

Олег Леонтійович Ляшук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

д-р техн. наук, професор, професор кафедри автомобілів

Уляна Михайлівна Плекан, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

канд. економ. наук, доцент кафедри автомобілів

Олег Петрович Цьонь, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів

Богдан Романович Гевко, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

канд. економ. наук, асистент кафедри автомобілів

Тетяна Дем’янівна Навроцька, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

канд. техн. наук, старший викладач кафедри автомобілів

Олег Павлович Антонюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

О. С. Бережна, В. А. Біляєва, Проблеми транспортно-логістичного забезпечення в аграрній галузі. Харків, Україна: Міськдрук, 2019.

М. Н. Бідняк, і В. В. Біліченко. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика. Вінниця, Україна: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006.

В. В. Біліченко, Є. В. Смирнов, В. О. Огневий, «Визначення комплексних стратегій розвитку автотранспортних підприємств,» Вісник машинобудування та транспорту, № 1(9), с. 9-14. 2019. DOI:https://doi.org/10.31649/2413-4503-2019-9-1-9-14.

В. К. Доля, Пасажирські перевезення. Харків: Форт, 2011.

O. Ottemöller, H. Friedrich, «Modelling change in supply-chain-structures and its effect on freight transport demand,» in

Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2017, рр. 23-42.

В. В. Аулін, Д. В. Голуб, А. В. Гриньків, С. В. Лисенко Методологічні і теоретичні основи забезпечення та підвищення надійності функціонування автомобільних транспортних систем. Кропивницький: КОД, 2017.

Н. Я. Рожко, «Послуги 3PL у межах відповідального логістичного міксу» в Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Сер. Економічна. Юридична. Львів, 2020, вип. 25, с. 126-133.

Н. Я. Рожко, «Система застосування мережевої інтралогістики на ринку товарів першої необхідності», в Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпро: ПДАБА, 2021, № 166, с. 58-63

Системи підтримки прийняття рішень. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://msn.khnu.km.ua/pluginfile.php/308246/mod_resource/content/2.pdf.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 121

Опубліковано

2023-01-17

Як цитувати

[1]
Н. Я. Рожко, «Вплив середовища на кон’юнктуру ринку автомобільних перевезень України», ВМТ, вип. 16, вип. 2, с. 101–109, Січ 2023.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають