Методика дослідження та прогнозування виробничого потенціалу автотранспортного підприємства

Автор(и)

  • Уляна Михайлівна Плекан Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
  • Олег Леонтійович Ляшук Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
  • Наталія Ярославівна Рожко Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
  • Олег Петрович Цьонь Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
  • Юрій Юрійович Бурєнніков Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2023-18-2-148-154

Ключові слова:

автотранспортне підприємство, модель «Гексоген потенціалу», конкурентна поведінка, потенціал транспортного підприємства, управління потенціалом підприємства, стратегія розвитку.

Анотація

У статті розглянуто сутність і важливість діагностики стану автотранспортного підприємства та аналізу наявного потенціалу, який має використовувати підприємство для вибору власного стратегічного розвитку. Окреслено, що організаційно-економічний механізм забезпечення стабільного розвитку автотранспортного підприємства базується на системі оцінки стійкості підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища функціонування. Виділено та проаналізовано базові складові стійкості автотранспортного підприємства, зокрема безпеку діяльності, наявність конкурентних переваг та якість надання транспортних послуг. Здійснено аналіз впливу факторів макросередовища на функціонування обраного транспортного підприємства. Водночас вказані прояви впливу конкретних факторів та їх характер. Оцінювання ступеня впливу факторів на розглянуте підприємство здійснюється експертним шляхом за оцінною шкалою. Визначено, що на підприємство найбільший позитивний вплив мають політичні та науково-технічні фактори. Найбільш негативний вплив мають фактори економічні, правові та природні.

У статті зазначено, що конкурентоспроможність АТП – вирішальний чинник, який обумовлює стабільність функціонування підприємства, також запропоновано напрями системи забезпечення високої конкурентоспроможності транспортного підприємства. Наведено ключові аспекти забезпечення сталого розвитку підприємства, на основі яких можна здійснити оцінку конкурентоспроможності підприємства графоаналітичним методом. Побудовано графоаналітичну модель потенціалу обраного підприємства з відображенням ресурсного, інвестиційного, маркетингового, організаційного, інноваційного та виробничого потенціалів. На основі здійсненої оцінки потенціалу автотранспортного підприємства було зроблено висновок про неповне використання усіх видів потенціалу, що становить резерв підвищення конкурентоспроможності підприємства у подальших періодах.

Біографії авторів

Уляна Михайлівна Плекан , Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

канд. економ. наук, доцент кафедри автомобілів

Олег Леонтійович Ляшук, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

д-р техн. наук, професор, професор кафедри автомобілів

Наталія Ярославівна Рожко, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

д-р економ. наук, доцент, професор кафедри автомобілів

Олег Петрович Цьонь, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автомобілів

Юрій Юрійович Бурєнніков, Вінницький національний технічний університет

канд. економ. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Горбоконь В. Ю. Економіко-математичне моделювання ефективності використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств. БізнесІнформ. 2017. № 9. С. 119–128.

Бабина О. Є. Оцінка та моделювання збалансованості потенціалу транспортного підприємства: теоретико-методичний аспект. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. 2015. Вип. 33. С. 9–18.

Грисюк Ю. С., Григоренко Р. В., Третиниченко Ю. О. Системне моделювання стану та процесів функціонування підприємств транспортної інфраструктури. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Сер.: технічна. 2012. Вип. 9. С. 285–292.

Левковець П. Р., Грисюк Ю. С. Моделювання та оптимізація управління процесами функціонування підприємств автомобільного транспорту. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Сер.: технічна. 2010. Вип. 7. C. 327–335.

Бачевський Б. Є., Заблодська І. В., Решетняк О. О. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 398 с.

Семенова Т. В., Гуменюк Т. Є. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2018. № 29. С. 123–126.

Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень на СТО та АТП: навч. посіб. / І. Б. Гевко та ін. Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2021. 276 с.

Зоріна О. І., Сиволовська О. В. Оцінка конкурентоспроможності транспортної послуги. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. 2013. Вип. 42. С. 288–292.

Потенціал підприємства: формування та використання: підруч. Вид. 2-е / Н. В. Касьянова та ін. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 248 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 40

Опубліковано

2024-02-14

Як цитувати

[1]
У. М. . Плекан, О. Л. Ляшук, Н. Я. Рожко, О. П. Цьонь, і Ю. Ю. Бурєнніков, «Методика дослідження та прогнозування виробничого потенціалу автотранспортного підприємства», ВМТ, вип. 18, вип. 2, с. 148–154, Лют 2024.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають