МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ ГРОМАДСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

  • Ігор Олександрович Хітров Національний університет водного господарства та природокористування
  • Михайло Євгенович Кристопчук Національний університет водного господарства та природокористування
  • Світлана Михайлівна Пашкевич Національний університет водного господарства та природокористування
Ключові слова: міський пасажирський транспорт, зупиночний пункт, транспортна інфраструктура, система масового обслуговування

Анотація

У транспортному обслуговуванні населення міст домінуюче положення займає (і буде займати на віддалену перспективу) міський пасажирський транспорт (МПТ). Функціонування сучасного міста неможливо уявити без розвиненої системи міського пасажирського транспорту, рівень ефективності якої багато в чому визначає умови життя людей і впливає на результати їхньої праці на основному виробництві. За цих умов актуальне значення має проблема визначення соціальної і економічної ефективності пасажирських перевезень. Важливе місце при цьому займає розташування системи зупиночних пунктів на вулично-дорожній мережі міста, яка впливає на доступність транспортних послуг, безпеку руху й на пропускну здатність дороги. Разом з тим, від місця розташування зупиночних пунктів на маршруті та геометричних характеристик посадочних площадок, залежить їхнє облаштування для зручності пасажирів, а також проектування параметрів технологічного процесу перевезення.

Незважаючи на існування відомих методів визначення оптимальної довжини перегону та розроблених норм та правил щодо визначення відстані між зупиночними пунктами на лініях МПТ в межах території населених пунктів, недослідженими залишаються сукупні витрати суспільства при визначенні оптимальної довжини перегону. Також відсутні залежності для визначення місця розташування зупиночних пунктів МПТ у межах площ, що утворенні перехрестям вулиць і доріг.

Нині суспільство встановлює нові вимоги до транспортної системи міста. Населення міста потребує оптимізованих транспортних послуг, за допомогою яких можна було б отримати максимальну користь: мінімальна витрата часу та коштів, соціальна орієнтованість маршрутів тощо. Важливим чинником мобільності населення в місті є структура єдиної транспортної мережі, збалансованість розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, стратегія просторового розвитку міської території.

Одним із шляхів скорочення витрат часу населенням міст, що на даний час вважається основним критерієм ефективності функціонування міських пасажирських транспортних систем, є удосконалення транспортно-планувальної організації зупиночних пунктів, які як елемент транспортної мережі міста багато в чому визначають її належне функціонування.

В роботі наведено результати досліджень закономірностей раціонального місця розташування зупиночних пунктів МПТ, при мінімальних перешкодах для транспортного потоку та їх геометричних параметрів.

Біографії авторів

Ігор Олександрович Хітров, Національний університет водного господарства та природокористування

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій і технічного сервісу

Михайло Євгенович Кристопчук, Національний університет водного господарства та природокористування

канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу

Світлана Михайлівна Пашкевич, Національний університет водного господарства та природокористування

старший викладач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу

Посилання

[1] О. М. Єрмак, «Розташування зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту.» автореф. дис. канд. техн. наук, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, Харків, 2010. – 22 с. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?.
[2] И. С. Ефремов, В. М. Кобозев и В. А. Юдин, Теория городских пассажирских перевозок. – Москва: Высш. школа, 1980.
[3] М. Є. Кристопчук і О. О. Лобашов, Приміські пасажирські перевезення. Харків: НТМТ, 2012. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ep3.nuwm.edu.ua/11277/1/.
[4] М. Є. Кристопчук, «Ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення.» дис. ... канд. техн. наук, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, Харкі, 2009.
[5] О. С. Колій, «Раціональне розташування зупиночних пунктів автобусних та тролейбусних маршрутів відносно регульованих перехресть.» дис. ... канд. техн. наук, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, 2017. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://old-www.khadi.kharkov.ua/uploads/.
[6] Ю. Я. Ройко, «Визначення раціональної вулично-дорожньої мережі, сформованої житловими кварталами.» автореф. дис. ... канд. техн. наук, Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків, 2013.
[7] Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор), ГБН В.2.3-218-550 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Зупинки маршрутного транспорту. Київ, 2010.
[8] В. Г. Галушко, Случайные процессы и их применение на автотранспорте. – Киев: Вища школа, 1980.
[9] Yevhen Tkhoruk, Olena Kucher, Mykola Holotiuk, Mykhailo Krystopchuk and Oleg Tson, “Modeling of assessment of reliability transport systems,” in Proceedings of ICCPT 2019, Ternopol, 2019, pp. 204–210.
[10] Л. Г. Лабскер и Л. О. Бабешко, Теория массового обслуживания в экономической сфере. Москва: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998.
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
[1]
І. Хітров, М. Кристопчук, і С. Пашкевич, МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ ГРОМАДСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ВМТ, vol 10, № 2, с. 134-140, Лис 2019.
Розділ
Articles