ПАРАМЕТРИЧНІ ОДНОКАСКАДНІ ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСІВ ТИСКУ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ

  • Роман Романович Обертюх Вінницький національний технічний університет
  • Андрій Валентинович Слабкий Вінницький національний технічний університет
  • Сергій Русланович Андрухов Вінницький національний технічний університет
  • Віталій Олександрович Кудраш Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: генератор імпульсів тиску, герметизація, гідравлічна ланка, гідроімпульсний привід, деформація, жорсткість, енергоносій, привід, подача, ступінь, тиск, хід

Анотація

Однією з переваг гідроімпульсних пристроїв для віброрізання (ВР) та поверхневого деформаційного зміцнення деталей (ПДЗД), перед пристроями з іншими типами приводів (механічним, пневматичним, електричним тощо) є його малі габарити за значної енергоефективності. Означена перевага досягнута за рахунок використання в силових і розподільних ланках (генераторах імпульсів тиску (ГІТ) пристроїв пружин високої жорсткості, таких як прорізні (ПП), тарілчасті (ТП) та кільцеві (КП) пружини, які, з метою мінімізації габаритів пристроїв, суміщаються або виготовляються як одна деталь з їх силовими та розподільними (ГІТ) ланками.

Пропускна здатність Q ГІТ, що використовуються в гідроімпульсних пристроях для ВР та ПДЗД, це, зазвичай, однокаскадні ГІТ параметричного типу з клапанною (фасковою) та золотниковою герметизацією, відповідно, першого та другого ступенів герметизації запірного елемента (ланки) ГІТ, визначається його умовним проходом dу, який регламентується діаметрами ступенів герметизації ГІТ, відповідно, першого – d1 та другого – d2, і від’ємним перекриттям hв золотникового ступеня герметизації, яка досягається величиною додатного перекриття hд.

Одним із можливих шляхів підвищення пропускної здатності однокаскадних ГІТ на базі пружних елементів високої жорсткості є зменшення ходу запірного елемента ГІТ за рахунок виключення (використання клапанної герметизації в другому ступені ГІТ) або суттєвого зменшення його додатного перекриття hд, за умов застосування коротких пружин високої жорсткості та збереження напружень, що виникають в поперечних перерізах їх елементів на рівні допустимих.

Згідно з означеним шляхом підвищення пропускної здатності однокаскадних ГІТ на базі пружних елементів високої жорсткості розглянуто конструктивні схеми однокаскадних ГІТ підвищеної пропускної здатності для керування гідроімпульсними приводами (ГІП) вібраційних технологічних машин і пристроїв. Базовою ланкою запропонованих ГІТ є запірний елемент з клапанною (фасковою) герметизацією, виконаний заодно або суміщений з пружною ланкою високої жорсткості, наприклад, прорізною (ПП) чи кільцевою (КП) пружинами.

Розроблено два типи однокаскадних ГІТ підвищеної пропускної здатності зі схемами приєднання до силової ланки ГІП (гідроциліндра тощо) «на виході» та «вході».

Підвищена пропускна здатність ГІТ досягається за рахунок значного зусилля попередньої деформації ПП чи КП та обмеження їх радіальних і осьових розмірів.

Біографії авторів

Роман Романович Обертюх, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, професор кафедри галузевого машинобудування

Андрій Валентинович Слабкий, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри галузевого машинобудування

Сергій Русланович Андрухов, Вінницький національний технічний університет

магістр, здобувач кафедри галузевого машинобудування

Віталій Олександрович Кудраш, Вінницький національний технічний університет

магістрант кафедри галузевого машинобудування

Посилання

Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, О. В. Поліщук «Особливості розрахунку та проектування силових ланок гідроімпульсних пристроїв для вібраційного різання та поверхневого зміцнення, виконаних у вигляді комбінації поршня з прорізною пружиною та золотника з прорізною пружиною» у Наукові нотатки, Луцьк, 2013, випуск 42, с. 193–202.

Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, М. В. Марущак «Віброударні гідроімпульсні пристрої підвищеної швидкодії для динамічного деформаційного зміцнення поверхонь деталей машин з вбудованим генератором імпульсів тиску,» у Наукові нотатки, Луцьк, 2017, випуск 59, с. 204‒211.

Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, М. В. Марущак «Віброударний пристрій з гідроімпульсним приводом підвищеної швидкодії та ефективності для деформаційного зміцнення поверхонь деталей машин» Вісник машинобудування та транспорту, № 1, с. 63–71, 2017.

Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий і М. В. Марущак «Гідроімпульсний віброударний пристрій для деформаційного зміцнення деталей», Патент України В24В39/04. № 103682 Україна, МПК (2015), 25. 12. 2015.

Р. Д. Іскович-Лотоцький, Р. Р. Обертюх, М. Р. Архипчук, Генератори імпульсів тиску для керування гідроімпульсними приводами вібраційних та віброударних технологічних машин. Вінниця, Україна: УНІВЕРСУМ−Вінниця, 2008, 171 с.

Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, Пристрої для віброточіння на базі гідроімпульсного привода. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2015, 164 с.

И. А. Биргер, Б. Ф. Шор, Г. Б. Иосилевич, Расчет на прочность деталей машин: справочник, 4-е изд., перераб. и доп. – М., Россия : Машиностроение, 1993, 640 с.

С. Д. Пономарев, Л. Е. Андреева, Расчет упругих элементов машин и приборов. – М., Россия : Машиностроение, 1980, 336 с.

В. А. Заплетохин, Конструирование деталей механических устройств: справочник. – Л. : Машиностроение. Ленигр. отд-ние, 1990. ‒ 669 с.

Опубліковано
2019-06-24
Як цитувати
[1]
Р. Обертюх, А. Слабкий, С. Андрухов, і В. Кудраш, ПАРАМЕТРИЧНІ ОДНОКАСКАДНІ ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСІВ ТИСКУ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ, ВМТ, vol 9, № 1, с. 82-88, Чер 2019.
Розділ
Articles

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)