ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОЛІСНИХ МАШИН МЕТОДОМ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЦИЛІНДРІВ В АВТОТРАКТОРНОМУ ДВИГУНІ

  • Андрій Олександрович Молодан Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: колісна машина, енергетична ефективність, відключення циліндрів, автотракторний двигун, коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт використання потужності

Анотація

В статті запропоновано алгоритм вибору кількості відключених циліндрів в залежності від миттєвого значення потужності. При використанні запропонованого способу управління енергетичною ефективністю автотракторного двигуна при роботі з неповним навантаженням програма бортового комп'ютера з фактичної потужності, визначає необхідне для роботи двигуна мінімальне число працюючих циліндрів. Отримано залежність ККД колісної машини від миттєвої реалізованої потужності шляхом обробки записів бортового реєстратора параметрів руху та побудовано апроксимацію отриманої дослідним шляхом залежності ККД автотракторного двигуна від коефіцієнта використання потужності методом найменших квадратів. До питання про те, скільки найвигідніше відключити циліндрів двигуна, для ефективного використання його потужності на колишньому рівні без необхідності збільшення циклової подачі палива. При більшій цикловій подачі в циліндрах збільшується середній індикаторний тиск і поліпшується процес згоряння. При відключенні частини циліндрів двигуна в процесі його роботи індикаторна потужність двигуна зменшується, в результаті чого знижується частота обертання колінчастого вала і крутний момент двигуна. Представлено енергетичну діаграму колісної машини в номінальному режимі при русі з дизельним двигуном. Вона показує, що витрати на власні потреби становлять 30–40 %. Необхідність підвищення ефективності роботи двигуна в широкому діапазоні швидкісних і навантажувальних режимів сприяє як пошуку нових технічних рішень, так і розвитку раніше відомих, які добре себе зарекомендували. Це пов'язано в першу чергу з вимогами до паливної економічності та токсичності відпрацьованих газів, а в низці випадків з необхідністю поліпшення перехідних процесів у двигуні із збереженням інших характеристик на колишньому рівні чи навіть їх покращення.

Біографія автора

Андрій Олександрович Молодан, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування і ремонту машин

Посилання

[1] П. Н. Гащук, Энергетическая эффективность автомобиля. Львов, Україна: Свет, 1992. 208 с.
[2] П. П. Евсеев, Некоторые вопросы энергетики автомобиля. Киев, Україна: Викол, 2006. 236 с.
[3] Ю. Мацкерле, Современный экономичный автомобиль. Пер. с чешск. В.Б. Иванова: под. ред. А.Р. Бендикова. М., Россия: Машиностроение, 1987. 320 с.
[4] О. В. Бажинов, О. П. Смирнов, С. А. Сєріков та ін., Синергетичний автомобіль. Теорія і практика. Харків, Україна: ХНАДУ, 2011. 236 с.
[5] О. В. Бажинов, О. П. Смирнов, С. А. Сєріков, та ін., Гібридні автомобілі. Харків, Україна: ХНАДУ, 2008. 327 с.
[6] М. А. Подригало, Д. В. Абрамов, Ю. В. Тарасов, В. М. Ефимчук, «Энергетическая экономичность автомобиля и критерии её оценки,» Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. № 40 (1119), с. 28-37. 2015.
[7] А. А. Молодан, А. С. Полянский, «Теоретические расчеты относительного дополнительного расхода топлива при отключении цилиндров,» Інженерія природокористування, № 2 (10), с. 14-18. 2018.
[8] М. А. Подригало, Н. П. Артёмов, Д. В. Абрамов, М. Л. Шуляк, «Оценка дополнительных энергетических потер при установившемся режиме движения транспортно-тяговых машин,» Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування, № 9 (1118), с. 98-107. 2015.
[9] P. G. Kolpahchyan, A. A. Zarifyan (Jr), “Study of the asynchronous traction drive's operating modes by computer simulation. Problem formulation and computer model,” Transp. Prob. Int. Sci. J, vol. 10, is. 2, pp. 125–136. 2015.
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
[1]
А. Молодан, ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОЛІСНИХ МАШИН МЕТОДОМ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЦИЛІНДРІВ В АВТОТРАКТОРНОМУ ДВИГУНІ, ВМТ, vol 10, № 2, с. 48-53, Лис 2019.
Розділ
Articles