ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ НАВІСНИХ ГІДРОМОЛОТІВ ДЛЯ ЗОНДУВАННЯ ҐРУНТІВ

Автор(и)

  • Ростислав Димитрович Іскович-Лотоцький Вінницький національний технічний університет
  • Євгеній Іванович Івашко Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

гідравлічний привод, гідромолот, вібрації, ударно-вібраційне зондування, зондування ґрунтів, клапан-пульсатор

Анотація

Об'єкт дослідження – навісні гідромолоти для зондування ґрунтів.

Мета роботи – підвищення продуктивності виконання зондування ґрунтів, шляхом розробки принципово нового обладнання.

Головним завданням дослідників, які забезпечують проектувальників необхідними вихідними даними, – можливість швидкого впровадження у виробництво нових прогресивних методів досліджень ґрунтів, які забезпечують, з одного боку, високу якість отримуваної інформації про ґрунти, з іншого, – досить високу продуктивність, яка скорочує час вишукувальних робіт. Отже стає очевидним що головним фактором, який впливає на продуктивність виконуваних робіт, є час їх проведення. Весь технічний прогрес зводиться до зменшення часу проведення тих чи інших операцій та зменшення загальних габаритних розмірів елементів механізмів та машин. Зважаючи на перспективність розробки нового та сучасного обладнання, яке зможе підвищити продуктивність виконуваних робіт, стає очевидним актуальність такої роботи.

Біографії авторів

Ростислав Димитрович Іскович-Лотоцький, Вінницький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв

Євгеній Іванович Івашко, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв

Посилання

Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий : лекция / Государственная академия строительства и жилищно-коммунального комплекса. – 2013. – Режим доступу: http://sdo.akdgs.ru/. – Назва з екрану.

Ребрик Б. М. Ударно-вибрационное зондирование грунтов / Б. М. Ребрик, В. Ф. Вишневский. – М. : Стройиздат. – 1979. – 88 с.

Искович-Лотоцкий Р. Д. Машины вибрационного и виброударного действия / Р. Д. Искович-Лотоцкий, И. Б. Матвеев, В. А. Крат. – К. : Технiка, 1982. – 207 с.

Гидропривод сваепогружающих и грунтоуплотняющих машин / М. Е. Иванов, И. Б. Матвеев, Р. Д. Искович-Лотоцкий, В. А. Пишенин, И. В. Коц. – М. : Машиностроение. – 1977. – 174 с.

Бауман В.А. Вибрационные машины и процессы в строительстве : учебное пособие для студентов строительных и автомобильно-дорожных вузов / В. А. Бауман, И. И. Быховский. – М. : Высшая школа, 1977. – 255 с.

Ребрик Б. М. Вибрационное бурение скважин / Б. М. Ребрик. – М. : Недра, 1974. – 192с.

Афанасьев И. С. Бурение скважин при разведке месторождений строительных материалов. / И. С. Афанасьев, А. И. Душин. – Л. : Нера, 1980. – 132 с.

Экспресстест. – 2013. – Режим доступу: http://expresstest.org/. – Назва з екрану.


===== REFERENCES =====

LektsIya: Rabotyi v sostave inzhenerno-geotehnicheskih izyiskaniy [Elektronniy resurs] / Gosudarstvennaya akademiya stroitelstva i zhilischno-kommunalnogo kompleksa. – 2013. – Rezhim dostupu: http://sdo.akdgs.ru/. – Nazva z ekranu.

Rebrik B.M. Udarno-vibratsionnoe zondirovanie gruntov / Rebrik B.M., Vishnevskiy V.F. // M.: “Stroyizdat”. – 1979. – 88 s.

Iskovich-Lototskiy R.D. Mashinyi vibratsionnogo i viboudarnogo deystviya / Iskovich-Lototskiy R.D., Matveev I.B., Krat V.A. // Kiev, “Tehnika”. – 1982. – 207 s.

Ivanov M.E. – Gidroprivod svaepogruzhayuschih i gruntouplotnyayuschih mashin / Ivanov M.E., Matveev I.B., Iskovich-Lototskiy R.D., Pishenin V.A., Kots I.V. // M., “Mashinostroenie”. – 1977. – 174 s.

Bauman V.A. Vibratsionnyie mashinyi i protsessyi v stroitelstve: Uchebnoe posobie dlya studentov stroitelnyih i avtomobilno-dorozhnih vuzov / Bauman V.A., Byihovskiy I.I. // M., “Vyissh. shkola”. – 1977. – 255 s.

Rebrik B.M. Vibratsionnoe burenie skvazhin / M., “Nedra” – 1974. – 192s.

Afanasev I.S. Burenie skvazhin pri razvedke mestorozhdeniy stroitelnyih materialov. / Afanasev I.S., Dushin A.I. // L.: Nera, 1980. – 132 s.

Elektronniy resurs “Ekspresstest”. – 2013. – Rezhim dostupu: http://expresstest.org/. – Nazva z ekranu.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 270

Опубліковано

2015-06-20

Як цитувати

[1]
Р. Д. Іскович-Лотоцький і Є. І. Івашко, «ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ НАВІСНИХ ГІДРОМОЛОТІВ ДЛЯ ЗОНДУВАННЯ ҐРУНТІВ», ВМТ, вип. 1, с. 21–26, Чер 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають