ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ МАШИН ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТА ПЕРВИННОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Автор(и)

  • Олег Володимирович Березюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

сміттєвоз, комплекс машин та обладнання, тверді побутові відходи, схема завантаження, схема вивантаження

Анотація

Об'єкт дослідження – конструкції машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів.

Мета роботи – огляд конструкцій машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів.

Метод дослідження – аналіз.

В статті запропоновано схему комплексу машин та обладнання для поводження з твердими побутовими відходами.

Встановлено, що поширеність бокового способу завантаження відходів складає 25 % і обумовлена наявністю на території України з часів СРСР широкого парку стаціонарних (безколісних) сміттєвих контейнерів об'ємом 0,75 і 0,8 м3. Зазначено, що сміттєвоз з переднім завантаженням зручно використовувати при спорожненні євроконтейнерів об'ємом 2,0…5,0 м3, а великі габарити транспортного сміттєвоза і переднє розташування кантувача вимагають великої площі для маневрування, що обумовлює незначну поширеність (5 %) цього способу завантаження відходів у сміттєвози. Виявлено, що найбільш поширеним (70 %) за способом завантаження відходів є сміттєвози із заднім завантаженням, оснащені універсальним захватом, який працює з будь-якими типами сміттєвих контейнерів об'ємом до 1,1 м3. Встановлено, що cпільним недоліком існуючих схем завантаження відходів в кузов сміттєвоза є можливість неповного випорожнення контейнера.

Виявлено, що розвантаження з підняттям кузова використовується в сміттєвозах з боковою схемою завантаження і має ризик перекидання спецавтомобіля, а схема вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвоза виштовхувальною плитою застосовується в сміттєвозах із схемою заднього завантаження відходів.

Проведений в статті огляд дозволяє встановити пріоритетні напрямки удосконалення конструкцій смiттєвозів.

Біографія автора

Олег Володимирович Березюк, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Посилання

Портал України з поводження з твердими побутовими відходами. – Режим доступу: http://www.ukrwaste.com.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» / Кабінет Міністрів України : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show//265-2004-%D0%BF.

Никогосов Х. Н. Современные системы, оборудование и машины для сбора и транспортирования твёрдых бытовых отходов / Х. Н. Никогосов // Твёрдые бытовые отходы. – 2006. – № 5(11). – С. 1–4.

Haller: Kompaktmullfahrzeuge. – Berlin, 1989. – 12 p.

Pressmullfahrzeuge Faun Kuka Rotopress. – Osterholz-Scharmbeck, 1995. – P.2–3.

Schorling: Vehicle Technology for the Environment. – Hannover, 1990. – 9 p.

Патент РФ № 2400417, МПК(2006.01) B65F 3/04. Захват устройства для разгрузки контейнеров в кузов мусоровоза / Носенко А. С., Каргин Р. В., Алтунина М. С., Мирошниченко О. С.; заявитель и патентообладатель Южно-Российский государственный технический университет – 2009108816/11 ; заявл. 10.03.2009 ; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 27.

А. с. 1373638 СССР, МКИ B 65 F 3/02. Мусоровоз / Е. Н. Изотов, В. Х. Рожденственский, Я. Л. Ильчук. – № 4033456 // Бюл. изоб. – 1988. – № 6.

===== REFERENCES =====

The Ukraine portal from the appeal with the hard domestic wastes [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ukrwaste.com.ua. (Ukr)

Decision of Cabinet of the Ukraine Ministers from 4 March 2004 year № 265 "About assertions of the appeal Program with the hard domestic wastes" [Electronic resource] / Cabinet of the Ukraine Ministers : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show//265-2004-%D0%BF. (Ukr)

Nikogosov H. N. Modern systems, equipment and machines for collection and portage of hard domestic wastes / H. N. Nikogosov // Hard domestic wastes. – 2006. – №5(11). – P. 1-4. (Rus)

Haller: Kompaktmullfahrzeuge. – Berlin, 1989. – 12 p.

Pressmullfahrzeuge Faun Kuka Rotopress. – Osterholz-Scharmbeck, 1995. – P.2-3.

Schorling: Vehicle Technology for the Environment. – Hannover, 1990. – 9 p.

Patent RF № 2400417, MPK(2006.01) B65F 3/04. Device seizure for unloading containers in basket of dust-cart / Nosenko A. S., Kargin R. V., Altunina M. S., Miroshnichenko O. S.; declarant and patentowner the South-russian state technical university – 2009108816/11; Announced 10.03.2009. Received 27.09.2010, Bul. № 27. (Rus)

A.s. 1373638 SU, MKI B 65 F 3/02. Dust-cart / E. N. Izotov, V. H. Roschdestvenskij,
Ya. L. Il'chuk, № 4033456 // Bul. invent. – 1988. – № 6. (Rus)

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 334

Опубліковано

2015-06-20

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк, «ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ МАШИН ДЛЯ ЗБИРАННЯ ТА ПЕРВИННОЇ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ», ВМТ, вип. 1, с. 3–8, Чер 2015.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.