Розробка моделі ланцюга постачання зернових культур

Автор(и)

  • Вікторія Ігорівна Котенко Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2021-14-2-33-37

Ключові слова:

зернова логістика, фермерське господарство, ланцюг постачання, модель «чорний ящик»

Анотація

В роботі досліджено можливість оптимізації логістичного ланцюга постачання зернових культур із врахуванням інтересів фермерського господарства. В процесі дослідження проаналізовано основні тенденції у аграрній галузі України, які прямо або опосередковано впливають на діяльність фермерського господарства.
Встановлено, що вибір найбільш оптимального виду перевезення зернових культур дозволяє фермерському господарству знизити витрати на логістичний ланцюг постачання, а це в свою чергу призведе до зростання прибутковості та розширення аграрної галузі країни. Вирішення даної проблеми є можливим через моделювання логістичного ланцюга постачання врожаю. Для формування моделі логістичного ланцюга постачання зернових культур процес доставки зерна варто розглядати як систему, що містить у собі множину допустимих альтернатив для прийняття найбільш раціонального рішення. Запропонована модель представлена у вигляді моделі «чорного ящика». Цільова функція моделі полягає у прийнятті фермерським господарством раціонального рішення щодо процесу доставки зернових культур з метою максимізації прибутку через оптимізацію витрат такого ланцюга постачання та забезпечення розвитку фермерства як виду діяльності.
Вхідними параметрами моделі визначено: врожайність та вологість зернових культур; посівні площі ферми; продуктивність обладнання для збору врожаю; ємність власних зерносховищ; вартість зберігання зерна на власному зерносховищі або послуги елеватора; частку зерна, залежно від місця зберігання та продажу; ціну продажу зернової культури: внутрішньому покупцю, у пункті прийому зернових, у портовому терміналі, а також погодно-кліматичні умови під час збору врожаю (сприятливі або несприятливі умови).
Вихідними індикаторами, що характеризуватимуть успішність процесу доставки зернових виступатимуть наступні показники: тривалість збору врожаю, обсяг зібраного врожаю, витрати на автоперевезення, середньодобова тривалість збору врожаю, додаткові витрати, отримані за рахунок керування вологістю зерна, витрати врожаю через тривалість збору врожаю та витрати від зниження якості зерна (зі змішуванням, без змішування).
Запропонована модель дозволить розглянути всі ці фактори та їх вплив на збір, зберігання та транспортування врожаю, а також допоможе врахувати витрати для фермерського господарства залежно від ситуації.

Біографія автора

Вікторія Ігорівна Котенко, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Посилання

Програма розвитку фермерства України: дотації, програма підтримки молодого фермера, закон про локальне виробництво [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://agropolit.com/spetsproekty/897-programa-rozvitku-fermerstva-ukrayini-dotatsiyi-programa-pidtrimki-molodogo-fermera-zakon-pro-lokalne-virobnitstvo. Дата звернення: Жовт. 21 , 2021.

Названо ТОП-10 агрохолдингів України за розміром земельного банку [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://agroconf.org/content/nazvano-top-10-agroholdingiv-ukrayini-za-rozmirom-zemelnogo-banku. Дата звернення: Жовт. 14 , 2021.

Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами (2010-2020) / Державна служба статистики [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. Дата звернення: Жовт. 16, 2021.

Аналіз ринку елеваторів в Україні (pro-consulting.ua) [Електронний ресурс]. Режим доступу:https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-elevatorov-v-ukraine-v-2016-5-mes-2019-gg. Дата звернення: Жовт. 25, 2021.

"Золоте" зерноперевезення / Економічна правда [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/02/1/670545/ Дата звернення: Жовт. 21, 2021.

Ю. Г. Масікевич та ін., «Теорія систем в екології».Сумський державний університет.Суми, Україна, 2015. [7] І. М. Дудник, «Вступ до загальної теорії систем». Полтава, Україна, 129с., 2010.

А. Є. Ачкасов та ін., «Теорія систем і системний аналіз : навч. посіб. для студентів ВНЗ»,Харків. нац. ун-т міс. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ, 167 c., 2014.

Д. С. Василега и др., «Моделирование систем управления: сборник лабораторных работ по дисциплине «Моделирование систем управления» для обучающихся по направлению 27.04.02 «Управление качеством»Тюменский индустриальный университет. Тюмень, Издательский центр БИК ТИУ, 2016. [Електронний ресурс]Режим доступу: http://elib.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2016/05/16-183.pdf.Дата звернення: Жовт. 12 , 2021.

Kingwell, Ross & Loxton, Ryan & Mardaneh, Elham. Factors and scenarios affecting a farmer’s grain harvest logistics: A farmer’s grain harvest logistics. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 2019.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 61

Опубліковано

2022-01-13

Як цитувати

[1]
В. І. Котенко, «Розробка моделі ланцюга постачання зернових культур», ВМТ, вип. 14, вип. 2, с. 33–37, Січ 2022.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають