Основи алгоритму вибору варіанту транспорту тверднучих рідин промислово-аграрного комплексу за наявності морських перевезень

Автор(и)

  • Анатолій Михайлович Бeрeстовой Приазовський державний технічний університет
  • Ольга Анатоліївна Хлестова Приазовський державний технічний університет
  • Сергій Георгійович Зінченко Маріупольський інститут «Міжрегіональна академія управління персоналом»
  • Іван Олегович Берестовой Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

DOI:

https://doi.org/10.31649/2413-4503-2020-12-2-4-10

Ключові слова:

оцінка, транспорт, тверднучі рідини, промислово-аграрний комплекс, морські перевезення

Анотація

Сучасний розвиток атомної енергетики, оборонної та космічної техніки, авіації, хімії, кольорової та чорної металургії, сільського господарства, всіх видів транспорту, медицини, дорожнього і цивільного будівництва, харчової та інших видів промисловості і техніки призвів до збільшення обсягів транспортування специфічних вантажів – тверднучих рідин. Вони виробляються і споживаються, як правило, в рідкому вигляді, а транспортуватися деякі з них можуть у будь-якому агрегатному стані, наприклад: рідке, навалом, порошок, гранули, колоїдне, штучне, затарене. Як правило, ці речовини при переведенні їх в стан, необхідний виробнику і споживачу для транспортування і зберігання, мають підвищені: шкідливий вплив на навколишнє середовище, затрати енергетичних, людських і природних ресурсів. Основними узагальнюючими взаємопов’язаними критеріями кожного варіанта системи транспорту тверднучих рідин (ТТР), що відносяться на 1 тону транспортованої рідини, є: мінімум приведених економічних витрат, мінімум витрат часу на транспортування рідини, мінімальний шкідливий вплив ТТР на навколишнє середовище, мінімальне енергоресурсоспоживання. Розглянуто основи оцінки транспорту тверднучих рідин промислово-аграрного комплексу при здійсненні морських перевезень. Відзначено, що необхідний системний підхід до дослідження, який враховує якомога більше число об’єктів і операцій в системі ТТР, з урахуванням взаємодій, не врахованих в усталеній практиці: інтеграції в міжнародні системи, потреби в фінансах і кадрах всіх учасників системі тощо. Задачі, що розглянуті в системі ТТР, з точки зору теорії прийняття рішень, носять детермінований характер, оскільки кожен обраний варіант приводить до єдиного результату. Визначено, що керуючим механізмом в системі транспорту тверднучих рідин є договірні зобов’язання на комерційній основі між виробником, транспортом і споживачем тверднучої рідини і основними складовими суб’єктами. В ході цього дослідження виявлені відмітні особливості при перевезеннях ТТР, показано застосування наукового методу до завдань управління системою ТТР, що передбачає, в першу чергу, створення операційних моделей ТТР в цілому, а потім експериментування на рівні об’єктів і процесів. Критерій, що застосовується при розв’язанні таких задач, повинен являти собою межу максимізації очікуваної корисності.

Біографії авторів

Анатолій Михайлович Бeрeстовой, Приазовський державний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри автомобільного транспорту

Ольга Анатоліївна Хлестова, Приазовський державний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри охорони праці та захисту навколишнього середовища

Сергій Георгійович Зінченко, Маріупольський інститут «Міжрегіональна академія управління персоналом»

 канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

Іван Олегович Берестовой, Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок

Посилання

А. М. Берестовой, Г. А. Беспалов, Г. С. Ивченко и др., «Железнодорожная цистерна для транспортировки затвердевающих жидкостей,» Авторское свидетельство 167519 СССР, МПК В61d, кл.20с.9. № 869482/27-11 (1963); 11.11.1965.

А. М. Берестовой «Совершенствование транспорта затвердевающих жидкостей,» дисс. канд. техн. наук, ЛИИЖТ, Ленинград, 1980.

Р. Акоф, и М. Сосиени, Основы исследования операций. М.: Мир, 1971.

К. И. Плужников, Транспортное экспедирование: Учеб. // М.: Рос-Консульт, 1999. – 576 с.

Смехов А.А. Маркетинговые модели транспортного рынка. // М.: Транспорт, 1998. – 120 с.

И. Ф. Шахов, Ред., Вопросы анализа и процедуры принятия решений. Сборник переводов. М.: Мир, 1976.

А. В. Вельможин, В. А. Гудков, и Л. Б. Миротин, Теория транспортных процессов и систем. М.: Транспорт, 1998.

Н. О. Брайловский, и Б. И. Грановский, Моделирование транспортных систем. М.: Транспорт, 1978.

Р. Калман, П. Фалб, и М. Арбиб, Очерки по математической теории систем. М.: Мир, 1971.

А. М. Берестовой, «Синтез процессов и объектов в материальных потоках транспорта затвердевающих жидкостей,» дис. докт. техн. наук, ПГТУ, Мариуполь, 2002

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 38

Опубліковано

2021-02-11

Як цитувати

[1]
Бeрeстовой А. М., О. А. Хлестова, С. Г. Зінченко, і І. О. Берестовой, «Основи алгоритму вибору варіанту транспорту тверднучих рідин промислово-аграрного комплексу за наявності морських перевезень», ВМТ, вип. 12, вип. 2, с. 4–10, Лют 2021.

Номер

Розділ

Articles

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.