НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ АВТОТРАНСПОРТУ

  • Вікторія Юріївна Рижова Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Ключові слова: основні засоби, підприємство, ефективність, використання, норматив, технічне обслуговування, обладнання, фондовіддача

Анотація

В статті визначено нормативно – методичні засади до визначення та тлумачення окремих показників функціонування та використання основних засобів підприємств автомобільного транспорту. Поставлено та вирішено проблему функціонування та використання основних засобів підприємств автомобільного транспорту. Розглянуто заходи для більш ефективного використання основних засобів підприємств автомобільного транспорту. Визначено та наведено сучасні підходи до ефективності використання основних фондів та обрано показники. Наведено більш раціональні варіанти розрахунку коефіцієнта використання обладнання на підприємствах автомобільного транспорту. В роботі визначено зв’язок між основними показниками функціонування та використання основних фондів підприємства – фондовіддачею та коефіцієнтом використання обладнання. Проаналізовано методи оцінки використання обладнання, встановлено основні недоліки наведених методів визначення аналітичних показників. Досліджено використання обладнання для проведення технічного обслуговування автомобільного транспорту на прикладі дилерських станцій технічного обслуговування. В статті наведено таблиці з реальними показниками й проілюстровано діаграму використання обладнання для проведення технічного обслуговування на реальній дилерській станції технічного обслуговування. Показано та обґрунтовано основну роботу майстра на станції технічного обслуговування. Зазначено основну причину не відповідності вимогам нормативної документації та автовиробників. Встановлено, що реальний коефіцієнт використання обладнання не відповідає нормативам у менший бік. Встановлено думку, що причиною цього є недостатня якість організації виробничого процесу, а саме – наявність непродуктивних простоїв. Причинами непродуктивних простоїв виявлено змушене зниження продуктивності, короткі зупинки під час очікування ресурсів, холосту роботу обладнання. Таким чином можна зробити висновок, що існує тісний зв’язок між фондовіддачею та коефіцієнтом використання виробничого обладнання, який характеризує ступінь продуктивного використання активної частини виробничих основних фондів. Тому вважаємо за доцільне подальшу роботу з удосконалення механізмів нормування витрат праці та використання обладнання на підприємствах автомобільного транспорту та дилерських станціях технічного обслуговування.    

Біографія автора

Вікторія Юріївна Рижова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

аспірантка кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів ім. Говорущенко М. Я.

Посилання

[1] Ю. В. Білиця, А. В. Шульга, «Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства» у Проблеми економіки транспорту: збірник наукових праць. Дніпро, Україна: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 2012, вип. 4. – с. 87-89.
[2] Н. І. Приходько, О. В. Доніч, «Аналіз ефективності використання основних засобів на підприємстві,» Вестник ЕИСН, «Экономические науки. Учет и аудит». – 2014. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2014/Economics/ 7_168837.doc.htm.
[3] О. М. Следь, «Удосконалення системи показників оцінки оновлення основних засобів виробництва,» у Економічний аналіз : зб. наук. праць, С. І. Шкарабан, Ред. Тернопіль, Україна: Економічна думка, 2013, – Т. 14, № 3, с. 203-210.
[4] В. П. Волков, Ред. Технологічне обладнання для підприємств автомобільного транспорту. Харків, Україна: ХНАДУ, 2010, 556 с.
[5] Р. М. Скриньковський, Ж. В. Семчук, Н. М. Коваль, «Експрес-діагностика майнового стану підприємства,» БІЗНЕС-ІНФОРМ, – № 11, с. 220-225. 2015.
[6] А. В. Єлькін, «Аналіз динаміки та структури основних виробничих фондів підприємства,» Причорноморські економічні студії, Випуск 1, с 47-52. 2016.
[7] Л. І. Шваб, Економіка підприємства: навч. посібник. Київ, Україна: Каравелла, 2008, с. 61.
[8] Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – Київ, Україна: Академія, 2000, 864 с.
[9] Utilization factor [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Utilization_factor.
[10] M. Shahidul, S. T. Syed Shazali, Y. Abdullah, C. H. Ting, A. H. Hishamuddin, M. S. M Azrin, A. F. K. Adzlan, “Measuring Machinery Capacity Utilization and Its Impact on Manufacturing Performance and Environment,” Manufacturing Operations Research and Sustainability, v. 1, no. 1, July, pp. 7-12, 2013. https://pdfs.semanticscholar.org/2ed0/e2d562a9d84ae
7c8fb0509f3b3f2d4246ca1.pdf.
[11] Equipment Utilization Metrics [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ombuenterprises.com/
LibraryPDFs/Equipment_Utilization_Metrics.pdf.
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
[1]
В. Рижова, НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ АВТОТРАНСПОРТУ, ВМТ, vol 10, № 2, с. 102-107, Лис 2019.
Розділ
Articles